Bizimle iletişime geçin

Yaşam

Enneagram Nedir? Hangi Kişilik Tipine Aitsin?

Enneagram nedir konusu hakkında detaylı bilgiler arıyor ve Enneagram testi, Enneagram tipleri hakkında detaylar nelerdir?

i4m4cjobyus21

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

Enneagram Nedir ve Enneagram tipleri nelerdir

Kişiliğin Enneagram’ı olarak da bilinen kişilik sisteminde sıkça sorulan sorular ve akıllarda kalan şeyler var. Peki gerçekten Enneagram nedir? Ne işe yarar? Bu makalede sizlerle birlikte Enneagram nedir ve hangi kişilik tipine ait olduğunuzu nasıl anlayabileceğinizi anlatacağız. Dünyamız da pek çok sistem var ve bu sistemleri tek tek bilmemiz ve kullanmamız imkansız. Bu yüzden sizler için Enneagram nedir sorusuna cevap vererek bu bilimden yararlanmanızı sağlayacağız.

Kişilik tipleme sistemi olan Enneagram hakkında tüm detayları öğrenmek ve hangi kişilik tipine ait olduğunuzu öğrenmek istiyorsanız makalemizi okumaya devam edebilirsiniz. Bu sayede hem Enneagram konusunda bilgilenecek hem de yeni bir keşif yapabileceksiniz.

Gelin lafı çok fazla uzatmadan Enneagram nedir ve ne işe yarar sorularının cevaplarına bakalım…

Enneagram Nedir?

Enneagram, insanların dünyayı nasıl yorumladıkları ve duygularını nasıl yönettikleri konusundaki kalıpları tanımlayan bir kişilik tipleme sistemidir. Enneagram, dokuz kişilik tipini tanımlar ve bu türlerin her birini, türlerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu göstermeye yardımcı olan dokuz köşeli bir diyagramda haritalandırır.

Reklam

Enneagram adı Yunancadan gelir: Ennea, dokuz için Yunanca bir kelimedir ve Gramma, çizilmiş veya yazılmış bir şey anlamına gelir.

Enneagram Ne İşe Yarıyor?

Enneagram’a göre, dokuz kişilik tipinin her biri, dünyanın nasıl çalıştığına dair belirli bir temel inançla tanımlanır. Bu temel inanç, en derin motivasyonlarınızı ve korkularınızı yönlendirir – ve temel olarak bir kişinin dünya görüşünü ve dünyayı ve etrafındaki insanları gördükleri bakış açısını şekillendirir.

Temel inançlarımız mutlaka yanlış değildir, ancak sınırlayıcı olabilirler ve insanlar için “kör ediciler” olarak işlev görebilirler. Enneagram tipimizi ve algılarımızı nasıl renklendirdiğini anlamak, bakış açımızı genişletmemize ve durumlara daha etkili bir şekilde yaklaşmamıza yardımcı olabilir. Bir kişinin Enneagram tipini anlamak, neden böyle davrandıklarını görmemize yardımcı olur.

Her Enneagram türünün, onları belirli eylemlerde bulunmaları için sürekli olarak motive edecek ve belirli kararlar vermeleri için onlara rehberlik edecek bir dizi temel inancı vardır. Kafa karıştırıcı veya çelişkili görünebilecek davranışlar genellikle bir kişinin Enneagram tipini anladığımızda açıklanabilir.

Reklam

Enneagram ayrıca insanların strese nasıl tepki verdiğini anlamamıza yardımcı olur. Her Enneatype’ın hem stresli hem de destekleyici durumlara nasıl adapte olduğunu ve tepki verdiğini açıklayarak, Enneagram kişisel gelişim için fırsatlar gösterir ve başkalarının anlaşılması için bir temel sağlar.

Enneagram Test Sembolü ve Anlamı

Enneagramın temeli dokuz köşeli geometrik bir semboldür. Dokuz noktanın (kişiliklerin) saat yönünde numaralandırıldığı ve eşit aralıklarla yerleştirildiği bir dış daireden oluşur.

Enneagram Nedir

Ayrıca 9, 3 ve 6 noktaları arasında bir üçgen ve diğer noktaları birbirine bağlayan düzensiz bir altıgen vardır. Daire, insan yaşamının bütünlüğünü ve birliğini temsil ederken, diğer şekiller nasıl bölündüğünü temsil eder.

Her çekirdek tipinin her iki tarafındaki tiplere kanat denir. Kanatların, kendimizin yeni yönlerini geliştirmek için geçiş yapabileceğimiz ilgili kişilik stillerini temsil ettiğine inanılmaktadır.

Reklam

Enneagram test

Birçok insan, birincil tiplerine ek olarak, kanatlarından birinin veya her ikisinin tanımıyla güçlü bir şekilde özdeşleşir ve Enneagram kanatlarının etkisini anlamak, kişinin kendilerini anlamasına daha fazla nüans eklemeye yardımcı olabilir.

Enneagramdaki her temel tip ayrıca iki çizgi ile diğer iki temel türe bağlanır; örneğin, Tip 1, Tip 7 ve Tip 4’e bağlıdır. İlk satır, kişinin çocuklukta geride bıraktığı veya bastırdığı türe bağlanır; Kişinin gelişmesi için bu tipin özelliklerinin yeniden bütünleştirilmesi gerekir. İkinci çizgi, kişinin daha yüksek bir gelişim durumuna ulaşmaya hazır olduğunda büyüyebileceği türe bağlanır.

Enneagram tipleri

Bu bağlantı çizgileri, her temel türün nasıl vazgeçilmez güçlere sahip olduğunu, ancak aynı zamanda zorluklarla dolu daha karanlık taraflara sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu çizgilerin dahil edilmesi, Enneagram’ı tamamen tanımlayıcı bir kişilik modelinden dinamik bir modele taşır ve kişiliğin farklı koşullar altında nasıl değişebileceğini gösterir.

Buraya kadar her şey tamamsa ve Enneagram nedir sorunuzun yanıtını aldıysanız artık Enneagram testi yapmanın zamanı gelmiştir.

Reklam

Enneagram Testi Nasıl Yapılır?

Genel olarak bakıldığında Enneagram testi İnternetten çeşitli testler ile yapılabilmektedir. Ancak bu ne kadar güvenilir olabilir? Tarihçesine baktığımızda oldukça eskiye dayanan bir şey olduğunu görebiliriz. Yani, yapay testler yokken Enneagram testi nasıl yapılıyordu bilmemiz gerekiyor.

Her insan yetişkinliğe doğru büyüdükçe, dokuz Enneagram kişilik tipinden birinin egemen olduğu motivasyonlarını ve korkularını bulacaktır. Temel tipiniz büyük ölçüde biyolojik faktörlerden etkilenir, ancak aynı zamanda aile dinamikleri veya ebeveyn ilişkileri gibi büyürken çevresel etkilerinizden de etkilenir.

Enneagram, her türü belirtmek için bir sayı sistemi kullanır. Yatay bir büyüme sistemi olduğu için, hiçbir sayı diğerinden daha iyi değildir. Bireyler birden fazla tiple ilişkili olabilir, ancak genel görüş insanların bir Enneagram kişiliğinden diğerine değişmediğidir. Aksine, genel sağlık seviyelerine bağlı olarak farklı özelliklerle rezonansa girerler.

Dokuz tipin her birinin, eylemlerini ve kararlarını büyük ölçüde yönlendiren kendi temel motivasyonları ve korkuları vardır. 9 Enneagram tipini ve özelliklerini bilmek bizi bu konuda daha da fazla aydınlatacaktır.

Reklam

Enneagram Tipleri Nelerdir?

Enneagram Tipleri Nelerdir

Artık Enneagram nedir bildiğimize göre Tiplerinin neler olduğunu ve özelliklerini de bilmemiz gerekiyor.

Enneagramın dokuz tipi Kalp Tipleri, Kafa Tipleri ve Vücut Tipleri arasında bölünmüştür.

  • Kalp tipleri, kendi tepkilerini anlamak ve başkalarıyla bağlantı kurmak için duygusal zekalarına bağlıdır.
  • Kafa tipleri, bir şeyleri anlamlandırmak ve çevrelerindeki dünyada gezinmek için entelektüel zekalarına bağlıdır.
  • Vücut tipleri, “içgüdüsel hislerini” takip etmek ve tehditlere ve fırsatlara cevap vermek için içgüdüsel zekalarına bağlıdır.

Enneagramın Kalp Tipleri

Kalp tipleri önce duygularla tepki verir. Diğer insanlarla empatik bir düzeyde bağlantı kurarlar ve dünyayla ilgili duygularını anlayarak dünyayı anlamlandırırlar. Bu tipler, diğer insanlarla olan duygusal ilişkilerine bağlı duygular tarafından yönlendirilir. Duygusal destek, tanıma ve dahil etme gibi şeylere değer verirler. İki, Üç ve Dört tipleri kalp veya duygu merkezli Enneagram tipleridir.

Tip İki

Veren

İkili insanlar sevilmek ve ait olmaları için başkalarına yardımcı olabilecekleri yollar bulmak isterler. Bu tip sevilmez olmaktan korkar.

Reklam

Üçüncü Tip

Başaran

Tip 3 insanlar başarılı olmak ve diğer insanlar tarafından takdir edilmek isterler ve kamusal imajlarının bilincindedirler. Tip Üçlüler başarısızlıktan ve diğer insanlar tarafından değerli görülmemekten korkarlar.

Tip Dört

Bireyci

Tip 4 insalar benzersiz olmak ve derin, otantik duygular yaşamak ister. Tip Dörtlüler kusurlu olduklarından korkarlar ve diğer insanlardan nasıl farklı olduklarına aşırı odaklanırlar.

Reklam

Enneagramın Kafa Tipleri

Kafa tipleri önce analizle reaksiyona girer. Diğer insanlarla entelektüel düzeyde bağlantı kurarlar ve gözlemlediklerinin altında yatan sistemleri ve teorileri anlayarak dünyayı anlamlandırırlar. Bu tipler öncelikle istikrarı, güvenliği ve yetkinliği koruyarak kazandıkları kontrole odaklanırlar. Tip Beş, Altı ve Yedi, kafa merkezli Enneagram tipleridir.

Tip Beş

Araştırmacı

Tip 5 insanlar anlayış ve bilgi ararlar ve verilerle diğer insanlardan daha rahattırlar. Beşinci Tip’in en büyük korkusu, kendi ihtiyaçları veya diğer insanların ihtiyaçları tarafından boğulmaktır.

Tip Altı

Şüpheci

Reklam

Tip 6 insalar güvenlikle meşguldür, güvenlik arar ve sorunlara hazırlıklı olmayı severler. Tip 6 için en büyük korku hazırlıksız olmak ve kendilerini tehlikeden koruyamamaktır.

Tip Yedi

Meraklı

Tip 7 insanlar mümkün olduğunca çok eğlenmek ve maceraya atılmak isterler ve kolayca sıkılırlar. Tip 7, duygusal acıyı, özellikle üzüntüyü yaşamaktan korkar ve aktif olarak meşgul kalarak bundan kaçınmaya çalışır.

Enneagramın Vücut Tipleri

Vücut tipleri içgüdüsel bir hisle tepki verir. Fiziksel rahatlık duygularına dayanarak diğer insanlarla bağlantı kurarlar ve bedenlerinin olanlara tepkisini algılayarak dünyayı anlamlandırırlar. Bu üçlünün birincil itici gücü, bağımsızlıklarını korumak ve dış etkilerden kontrolü sınırlamaktır. Aşırı kontrolcü, aşırı pasif veya aşırı mükemmeliyetçi olarak yanıt verirler.

Reklam

Tip Sekiz

Meydan Okuyan

Tip 8 insanlar, kendilerini güçlü ve kudretli olarak görür ve inandıkları şey için ayağa kalkmaya çalışırlar. Tip 8 insanların en büyük korkusu güçsüz olmaktır, bu yüzden çevrelerini kontrol etmeye odaklanırlar.

Tip Dokuz

Barışçı

Tip 9 insanlar akışa ayak uydurmayı ve etraflarındaki insanların gündemi belirlemesine izin vermeyi sever. Tip 9, kendi ihtiyaçlarına öncelik vererek insanları uzaklaştırmaktan korkarlar ve pasif olma eğilimindedirler.

Reklam

Enneagramın Tarihçesi

Enneagram nedir, Enneagram testi nasıl yapılır ve Enneagram tipleri hakkında artık detaylı bilgilere sahibiz. Geriye merak konumuzu eleyecek son bir şey kalıyor. Enneagram tarihçesini bilmek bizi bu olay hakkında daha da fazla bilgilendireceğinden emin olabiliriz. Enneagram’ın tam kökenini bilmiyoruz, ancak eklektik bir tarihe sahip olduğunu biliyoruz. Bazıları yaklaşık 4.500 yıl önce Babil’de eski kökleri varsayarken, diğerleri kökeni yaklaşık 2.500 yıl önce klasik Yunan felsefesine dayatır.

Model, Yahudi Kabala, Hıristiyan mistisizmi ve İslam’ın mistik bir formu olan Sufizm’e atfedilmiştir. Aslında, Dante’nin görünüşe göre Enneagram hakkında çok iyi bilgiye sahip olduğu öne sürülmüştür, çünkü İlahi Komedya’daki karakterler büyük ölçüde Enneagram türlerine karşılık gelmektedir. Bildiğimiz şey, modern Enneagram sisteminin çağdaş yazarların eseri olduğudur.

Mistik ve manevi bir öğretmen olan Georg Ivanovich Gurdjieff, modeli 1930’larda manevi bir sembol olarak tanıttı ve 1960’larda Amerikan kıyılarına ulaştı. Enneagram’ın diğer önemli 20. yüzyıl öğretmenleri Oscar Ichazo ve Claudio Naranjo’dur.

Şilili bir psikiyatrist olan Naranjo, Enneagram’ı Ichazo’nun çalışmaları aracılığıyla öğrendi ve Enneagram’ı günümüz psikolojisi alanına sokmasıyla tanınıyor. Sistem daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli dini ve manevi topluluklara tanıtıldı. Günümüzde çoğu araştırmacı, Myers-Briggs sistemi gibi diğer kişilik modelleriyle karşılaştırmalar yaparak Enneagram’ın dini yönünden ziyade psikolojik tarafına odaklanma eğilimindedir.

Reklam
Reklam
Yorumları okumak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Öne Çıkanlar