Kutsal Kitap Sohbetleri - İncil ve Diğer Kutsal kitaplarda ne yazıyor? - Düşünce Kataloğu
Bizimle iletişime geçin

Kutsal Kitap Sohbetleri – İncil ve Diğer Kutsal kitaplarda ne yazıyor?

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

kutsal kitaplar, incil ve içinde yazanlarİncil ve diğer kutsal kitapları hiç merak ettin mi? İşte Watchtower Online Kütüphanede edinebileceğiniz kutsal kitaplarda geçen sohbetler. Kutsal kitaplarda neler yazdığını merak edenler için derlediğimiz bu metin belgesinden direk olarak Watchtower’da incilde neler yazdığını görebileceksiniz. İnicili merak edenler, diğer kutsal kitapları okumak isteyenler için Watchtower’ı keşfetme vakti gelmiştir.


1. Anma Yemeği

A. Efendimizin Akşam Yemeği
Yılda bir kere Fısıh tarihinde düzenlenir. Lu 22:1, 17-20; Çk 12:14
Mesih’in kurban olarak ölümünün anılmasıdır. 1Ko 11:26; Mt 26:28
Gökte yaşama ümitleri olanlar sembollerden alır. Lu 22:29, 30; 12:32, 37
Kişi bu ümide sahip olduğunu nasıl bilir? Ro 8:15-17
B. Missa Töreni Kutsal Yazılara aykırı
Günahların bağışlanması için kan dökülmesi gerekir. İb 9:22
Mesih yeni ahdin tek aracısıdır. 1Ti 2:5, 6; Yhn 14:6
Mesih göktedir; bir din adamı onu yeryüzüne indiremez. Elç 3:20, 21
Mesih’in kurban edilişini tekrarlamaya ihtiyaç yok. İb 9:24-26; 10:11-14

2. Armagedon

A. Kötülüğe son verecek olan Tanrı’nın savaşı
Milletler Armagedon’a toplanıyor. Vh 16:14, 16
Tanrı, Oğlunu ve meleklerini kullanarak savaşıyor. 2Se 1:6-9; Vh 19:11-16
Biz nasıl hayatta kalabiliriz? Tsf 2:2, 3; Vh 7:14
B. Tanrı’nın sevgisiyle çelişmez
Dünya son derece yozlaşmış durumdadır. 2Ti 3:1-5
Tanrı sabırlıdır; fakat adaleti, harekete geçmesini gerektirir. 2Pe 3:9, 15; Lu 18:7, 8
Doğru kimselerin rahat etmesi için kötüler yok olmalı. Öz 21:18; Vh 11:18

3. Atalara Tapınma

A. Atalara tapınma boştur
Atalar ölüdür, bilinçsizdir. Vz 9:5, 10
İlk atalar tapınılmaya layık değildi. Ro 5:12, 14; 1Ti 2:14
Tanrı böyle bir tapınmayı yasaklar. Çk 34:14; Mt 4:10
B. İnsanlara saygı gösterilebilir, fakat sadece Tanrı’ya tapınılır
Gençler, yaşlılara saygılı olmalı. 1Ti 5:1, 2, 17; Ef 6:1-3
Fakat sadece Tanrı’ya tapınılmalı. Elç 10:25, 26; Vh 22:8, 9

4. Bayramlar, Doğum Günleri

A. İsa’nın ilk takipçileri doğum günü ve Noel kutlamadı
Bunları gerçek Tanrı’ya tapınmayanlar kutladı. Ba 40:20; Mt 14:6
Anılması gereken, İsa’nın ölüm günüdür. Lu 22:19, 20; 1Ko 11:25, 26
Kutlamalardaki çılgın eğlenceler uygun değil. Ro 13:13; Ga 5:21; 1Pe 4:3

5. Can

A. Can nedir?
Hayvanlara da can denir. Sy 31:28; Vh 16:3; Le 24:18
Canın kanı var, yemek yer ve ölümlüdür. Yr 2:34; Le 7:18; He 18:4
İnsanın hayatından da can olarak söz edilir. Mr 8:36; Yhn 10:15
B. Can ve ruh arasındaki fark
Bir kişide ya da varlıkta bulunan hayat, candır. Yhn 10:15; Le 17:11
Canlarda etkin olan hayat kuvvetine “ruh” denir. Me 146:4; 104:29
Bir kimse ölünce hayat kuvvetinin tüm kontrolü Tanrı’ya döner. Vz 12:7
Hayat kuvvetini harekete geçirebilen sadece Tanrı’dır. He 37:12-14

6. Din

A. Bir tek hakiki din var
Ümit bir, iman bir, vaftiz bir. Ef 4:5, 12
İnsanları öğrenci olarak yetiştirme görevi vardır. Mt 28:19; Elç 8:12; 14:21
Meyvelerinden tanınır. Mt 7:19, 20; Lu 6:43, 44; Yhn 15:8
Mensupları arasında sevgi ve uyum vardır. Yhn 13:35; 1Ko 1:10; 1Yh 4:20
B. Sahte öğretiler yerinde olarak mahkûm edilmiştir
İsa sahte öğretileri mahkûm etti. Mt 23:15, 23, 24; 15:4-9
Körleştirilmiş olanları korumak için bunu yaptı. Mt 15:14
Hakikat, insanları özgürlüğe kavuşturdu. Yhn 8:31, 32
C. Kişi dininin yanlış olduğunu saptadığında yolunu değiştirmelidir
Hakikat özgür kılar; çoğunluğun yanlış yolda olduğunu gösterir. Yhn 8:31, 32
İsrailoğulları ve başkaları önceki inançlarını bıraktılar. Yş 24:15; 2Kr 5:17
İsa’nın ilk takipçileri görüşlerini değiştirdiler. Ga 1:13, 14; Elç 3:17, 19
Pavlus dinsel düşüncesini değiştirdi. Elç 26:4-6
Bütün dünya aldatılıyor; düşünüş tarzını değiştirmeli. Vh 12:9; Ro 12:2
Ç. Tüm dinlerde “iyi şeyler” olması Tanrı’nın onayını kazandırmaz
Tapınma konusundaki standardı Tanrı koyar. Yhn 4:23, 24; Yk 1:27
Tanrı’nın istediği şekilde değilse iyi değildir. Ro 10:2, 3
“İyi işler” reddedilebilir. Mt 7:21-23
Meyvelerinden tanınır. Mt 7:20

7. Dinlerarası Faaliyet

A. Başka dinlerle birleşmek Tanrı’nın istediği yöntem değil
Sadece bir tek yol var, bu yol dardır ve onu az kişi bulur. Ef 4:4-6; Mt 7:13, 14
Sahte öğretilerin kirletici olduğuna dair uyarıda bulunuldu. Mt 16:6, 12; Ga 5:9
Diğer dinlerden ayrı kalmak emredilmiştir. 2Ti 3:5; 2Ko 6:14-17; Vh 18:4
B. “Tüm dinlerde iyi şeyler var” görüşü doğru değildir
Bazılarının gayreti vardır, fakat Tanrı’nın istediği gibi değil. Ro 10:2, 3
Kötülük, iyi olabilecek şeyi de bozar. 1Ko 5:6; Mt 7:15-17
Sahte öğretmenler yıkıma götürürler. 2Pe 2:1; Mt 12:30; 15:14
Pak tapınma tam bağlılık ister. Tkr 6:5, 14, 15

8. Dirilme

A. Ölüler için ümit
Mezarda olanların tümü diriltilecek. Yhn 5:28, 29
İsa’nın diriltilmesi bir güvencedir. 1Ko 15:20-22; Elç 17:31
Kutsal ruha karşı günah işleyenler diriltilmeyecek. Mt 12:31, 32
İman edenler için dirilme güvencesi var. Yhn 11:25
B. Gökteki veya yerdeki yaşam için dirilme
Âdem yüzünden ölüm; İsa sayesinde hayat. 1Ko 15:20-22; Ro 5:19
Diriltilenlerin yapısal farklılığı. 1Ko 15:40, 42, 44
İsa ile olanlar onun gibi olacaklar. 1Ko 15:49; Flp 3:20, 21
Gökte kral olacakların dışındakiler yerde olacak. Vh 20:4b, 5, 13; 21:3, 4

9. Dua

A. Tanrı’nın kulak verdiği dualar
Tanrı duaları dinler. Me 145:18; 1Pe 3:12
Adaletsiz kişiler değişmedikçe duaları işitilmez. İş 1:15-17
İsa’nın ismiyle dua etmeliyiz. Yhn 14:13, 14; 2Ko 1:20
Tanrı’nın amacına uygun dua edilmeli. 1Yh 5:14, 15
İman gereklidir. Yk 1:6-8
B. Boş tekrarlar, Meryem’e ve “azizlere” edilen dualar geçerli değildir
İsa’nın ismiyle Tanrı’ya dua edilmeli. Yhn 14:6, 14; 16:23, 24
Boş tekrarlar işitilmez. Mt 6:7

10. Evlilik

A. Evlilik bağı onurlu olmalı
Mesih ile gelininin ilişkisine benzetiliyor. Ef 5:22, 23
Evlilik ilişkisi lekesiz olmalı. İb 13:4
Çiftlere ayrılmamaları öğütleniyor. 1Ko 7:10-16
Geçerli tek boşanma nedeni cinsel ahlaksızlık [porneia]. Mt 19:9
B. İsa’nın takipçileri reislik ilkesine saygı göstermeli
Koca, baş olarak ailesini sevip, onlara bakmalı. Ef 5:23-31
Eşi ona istekle boyun eğmeli, sevgi ve itaat göstermeli. 1Pe 3:1-7; Ef 5:22
Çocuklar söz dinlemeli. Ef 6:1-3; Kl 3:20
C. İsa’nın takipçisi ana babaların çocuklarına karşı sorumlulukları
Onlara sevgi, ilgi göstermeli ve vakit ayırmalı. Tit 2:4
Onları çileden çıkarmamalı. Kl 3:21
Onlara bakmak ruhi ihtiyaçları da kapsar. 2Ko 12:14; 1Ti 5:8
Onları hayat yolunda yetiştirmeli. Ef 6:4; Öz 22:6, 15; 23:13, 14
Ç. İsa’nın takipçileri sadece İsa’nın takipçileriyle evlenmeli
Ancak “Efendimizin bir takipçisi” olanla evlenmeli. 1Ko 7:39; Tkr 7:3, 4; Ne 13:26
D. Çokeşlilik Kutsal Yazılara aykırı
Başlangıçta bir erkeğe sadece bir eş verildi. Ba 2:18, 22-25
İsa bu standardı takipçileri için tekrar koydu. Mt 19:3-9
Mesih’in ilk takipçileri çokeşli değildi. 1Ko 7:2, 12-16; Ef 5:28-31

11. Fidye

A. İsa’nın insan hayatı ‘tüm insanlar için fidye’ olarak ödendi
İsa, hayatını fidye olarak verdi. Mt 20:28
Dökülen kanın değeri sayesinde günahlar bağışlanıyor. İb 9:14, 22
Bir tek kurban her zaman için yeterliydi. Ro 6:10; İb 9:26
Faydaları kendiliğinden gelmez, fidye kabul edilmeli. Yhn 3:16
B. Eşdeğer bedeldi
Âdem kusursuz yaratıldı. Tkr 32:4; Vz 7:29; Ba 1:31
Günah yüzünden kendisi ve çocukları adına kusursuzluğu kaybetti. Ro 5:12, 18
Âdem’in çocukları aciz kaldı; tam ona denk biri gerekti. Me 49:7; Tkr 19:21
İsa’nın kusursuz insan hayatı fidyedir. 1Ti 2:5, 6; 1Pe 1:18, 19

12. Gök

A. Yalnız 144.000 kişi göğe gider
Sayıları sınırlıdır; Mesih’le birlikte kral olacaklar. Vh 5:9, 10; 20:4
İsa yol hazırladı; daha sonra diğerleri seçildi. Kl 1:18; 1Pe 2:21
Başka birçok insan yerde yaşayacak. Me 72:8; Vh 21:3, 4
144.000 kişinin, başkalarının sahip olmadığı özel konumu. Vh 14:1, 3; 7:4, 9

13. Gökteki Krallık

A. Tanrı’nın Gökteki Krallığı insanlık için ne yapacak?
Tanrı’nın isteğini gerçekleştirecek. Mt 6:9, 10; Me 45:6; Vh 4:11
Kralı ve kanunları olan bir hükümettir. İş 9:6, 7; 2:3; Me 72:1, 8
Kötülüğü yok edecek, tüm dünyayı yönetecek. Da 2:44; Me 72:8
1.000 yıllık yönetim insanlığı yeniden Cennete kavuşturacak. Vh 21:2-4; 20:6
B. Mesih’in düşmanları faaliyetteyken Krallık işe başlıyor
Mesih diriltildikten sonra uzun süre bekledi. Me 110:1; İb 10:12, 13
Yönetme yetkisini aldı, Şeytan’la savaştı. Me 110:2; Vh 12:7-9; Lu 10:18
Gökte Krallık kuruldu, bunu dünyaya gelen sıkıntılar takip etti. Vh 12:10, 12
Bu sıkıntılı dönem Krallığın yanında tavır alma vakti. Vh 11:15-18
C. “Kalplerde” değil, insanların gayreti ile değil
Krallık yerde değil, göktedir. 2Ti 4:18; 1Ko 15:50; Me 11:4
“Kalplerde” olamaz; İsa Ferisilere hitap ediyordu. Lu 17:20, 21
Bu dünyaya ait değil. Yhn 18:36; Lu 4:5-8; Da 2:44
Hükümetlerin, dünyanın standartlarının yerine geçecek. Da 2:44

14. Günah

A. Günah nedir?
Tanrı’nın kanununun, kusursuz standardının çiğnenmesi. 1Yh 3:4; 5:17
İnsan Tanrı tarafından yaratıldığından O’na hesap vermeli. Ro 14:12; 2:12-15
Kanun günahı tanımladı, insanın bunu fark etmesini sağladı. Ga 3:19; Ro 3:20
Herkes günahkâr, Tanrı’nın kusursuz standardından uzak. Ro 3:23; Me 51:5
B. Neden herkes Âdem’in günahından ıstırap çekiyor?
Âdem’den herkese kusurluluk, ölüm geçti. Ro 5:12, 18
Tanrı insanlığın günahkâr durumuna katlanarak merhamet gösterdi. Me 103:8, 10,14, 17
İsa’nın fidyesi günahlara kefaret eder. 1Yh 2:2
İblis’in diğer tüm işleriyle birlikte günah da dünyadan silinecek. 1Yh 3:8
C. Yasak edilen meyve cinsel ilişki değil, itaatsizlikti
Ağaçtan yememe emri Havva yaratılmadan önce verildi. Ba 2:17, 18
Âdem ve Havva’ya çocuklar yapmaları söylendi. Ba 1:28
Çocuklar günahın sonucu değildi, Tanrı’dan bir nimetti. Me 127:3-5
Havva, kocası yokken günah işledi; onun önüne geçti. Ba 3:6; 1Ti 2:11-14
Âdem baş olarak Tanrı’nın kanununa isyan etti. Ro 5:12, 19
Ç. Kutsal ruha karşı günah nedir? (Mt. 12:32; Mr. 3:28, 29)
Miras alınan günah bu türden değil. Ro 5:8, 12, 18; 1Yh 5:17
Biri ruhu kederlendirebilir; sonradan yolunu düzeltebilir. Ef 4:30; Yk 5:19, 20
Günahı alışkanlık edinmek ölüme götürür. 1Yh 3:6-9
Tanrı böyle kimselere hükmeder, ruhunu onlardan alır. İb 6:4-8
Tövbe etmemiş olan böyle kimseler için dua etmemeliyiz. 1Yh 5:16, 17

15. Haç

A. İsa utanç verici şekilde direğe asıldı
İsa bir işkence direğine ya da ağaca asıldı. Elç 5:30; 10:39; Ga 3:13
İsa’nın takipçileri direğin ifade ettiği utancı taşımalı. Mt 10:38; Lu 9:23
B. Ona tapınılmamalı
İsa’nın direk üzerinde teşhiri bir utanç. İb 6:6; Mt 27:41, 42
Tapınmada haç kullanılması putperestliktir. Çk 20:4, 5; Yr 10:3-5
İsa ruhtur, artık direkte değil. 1Ti 3:16; 1Pe 3:18

16. İblis, Cinler

A. İblis ruhi bir kişidir
İçimizdeki kötülük niteliği değil, ruhi bir kişidir. 2Ti 2:26
Melekler gibi İblis de bir “kişi”dir. Mt 4:1, 11; Ey 1:6
Yanlış bir arzuyla kendi kendini İblis haline getirdi. Yk 1:13-15
B. İblis dünyanın görünmez hükümdarıdır
Dünya bir tanrı olarak onun kontrolü altında. 2Ko 4:4; 1Yh 5:19; Vh 12:9
Davanın çözümüne kadar var olmasına izin verilecek. Çk 9:16; Yhn 12:31
Önce dipsiz derinliklere atılacak, sonra yok edilecek. Vh 20:2, 3, 10
C. Cinler asi meleklerdir
Tufan’dan önce Şeytan’a katıldılar. Ba 6:1, 2; 1Pe 3:19, 20
Işıktan yoksun bırakıldılar ve alçaltıldılar. 2Pe 2:4; Yhd 6
Tanrı’ya karşı savaşıyor, insanlara baskı yapıyorlar. Lu 8:27-29; Vh 16:13, 14
Şeytan’la birlikte yok edilecekler. Mt 25:41; Lu 8:31; Vh 20:2, 3, 10

17. İsa

A. İsa, Tanrı’nın Oğlu ve atadığı Kral
Tanrı’nın yarattıklarının ilki; diğerleri onun aracılığıyla. Vh 3:14; Kl 1:15-17
Kadından doğan bir insan olarak meleklerden aşağı kılındı. Ga 4:4, 5; İb 2:9
Gökte yaşamak üzere, Tanrı’nın ruhu aracılığıyla doğdu. Mt 3:16, 17
Yere gelmeden önceki konumuna göre çok daha yükseltildi. Flp 2:9, 10
B. Kurtulmak için İsa Mesih’e inanmak şart
İbrahim’e vaat edilen soy. Ba 22:18; Ga 3:16
İsa tek Başkâhin, fidye. 1Yh 2:1, 2; İb 7:25, 26; Mt 20:28
Hayat için Tanrı ve Mesih’i tanıyıp onlara itaat etmeli. Yhn 17:3; Elç 4:12
C. İsa’ya inanmak yeterli değil
İnanç işlerle gösterilmeli. Yk 2:17-26; 1:22-25
Emirlerine itaat edip, yaptığı işi yapmalıyız. Yhn 14:12, 15; 1Yh 2:3
Efendimizin ismini kullanan herkes Krallığa erişmeyecektir. Mt 7:21-23

18. Kader

A. İnsanın kaderi önceden belirlenmemiştir
Kesin olan, Tanrı’nın amacıdır. İş 55:11; Ba 1:28
Bireylere, Tanrı’ya hizmeti seçme olanağı verilmiştir. Yhn 3:16; Flp 2:12

19. Kan

A. Kan nakli kanın kutsallığının çiğnenmesidir
Nuh’a kanın kutsal olduğu ve hayat anlamına geldiği söylendi. Ba 9:4, 16
Kanun ahdi kan yemeyi yasakladı. Le 17:14; 7:26, 27
Bu yasak İsa’nın takipçilerine de tekrarlandı. Elç 15:28, 29; 21:25
B. Hayat kurtarma amacı mazeret sayılamaz
İtaat kurbandan iyidir. 1Sa 15:22; Mr 12:33
Hayatı Tanrı’nın kanunundan üstün tutmak ölümle sonuçlanır. Mr 8:35, 36

20. Kilise

A. Kilise ruhi anlamdadır, Mesih’in üzerine kurulmuştur
Tanrı, insan yapısı mabetlerde oturmaz. Elç 17:24, 25; 7:48
Hakiki kilise [cemaat] diri taşlardan yapılmış ruhi bir mabettir. 1Pe 2:5, 6
Mesih köşe taşı; elçiler ikincil temeldir. Ef 2:20
Tanrı’ya ruhla ve hakikatle tapınmak gereklidir. Yhn 4:24
B. Kilise [cemaatPetrus’un üzerine kurulmadı
İsa cemaatin Petrus üzerine kurulduğunu söylemedi. Mt 16:18
İsa “kaya” olarak tanımlandı. 1Ko 10:4
Petrus, İsa’yı temel olarak tanımladı. 1Pe 2:4, 6-8; Elç 4:8-12

21. Kötülük, Dünyadaki Sıkıntılar

A. Dünyadaki sıkıntıların sorumlusu
Yaşadığımız kötü dönemin nedeni kötü yönetimlerdir. Öz 29:2; 28:28
Dünyanın hükümdarı, Tanrı’nın düşmanıdır. 2Ko 4:4; 1Yh 5:19; Yhn 12:31
Sıkıntıların sorumlusu İblis ve vakti az. Vh 12:9, 12
İblis bağlanacak, bunu görkemli bir barış dönemi izleyecek. Vh 20:1-3; 21:3, 4
B. Kötülüğe neden izin veriliyor?
İblis, yaratılanların Tanrı’ya vefalarının gerçek olmadığını iddia etti. Ey 1:11, 12
Sadık kişilere vefalarını kanıtlama fırsatı verildi. Ro 9:17; Öz 27:11
İblis’in yalancı olduğu kanıtlandı, dava çözüme ulaştırılmalı. Yhn 12:31
Sadık kimseler sonsuz yaşamla ödüllendiriliyor. Ro 2:6, 7; Vh 21:3-5
C. Sonun vaktinin uzatılması merhametli bir düzenlemedir
Nuh’un zamanındaki gibi, insanları uyarmak vakit istiyor. Mt 24:14, 37-39
Tanrı yavaş davranmaz, fakat merhametlidir. 2Pe 3:9; İş 30:18
Kutsal Kitap gafil avlanmamamıza yardım eder. Lu 21:36; 1Se 5:4
Şimdiden Tanrı’nın düzenlemelerinden yararlanıp korunun. İş 2:2-4; Tsf 2:3
Ç. Dünyadaki sıkıntılara çözüm yolunu insan bulamaz
İnsan korku ve şaşkınlık içinde. Lu 21:10, 11; 2Ti 3:1-5
İnsanlar değil, Tanrı’nın Gökteki Krallığı başaracak. Da 2:44; Mt 6:10
Yaşamak için şimdiden Kralla barışmaya çalışın. Me 2:9, 11, 12

22. Kronoloji

A. MS 1914; Milletlerin Dönemi sona erdi
MÖ 607; krallar zincirinde kesinti. He 21:25-27
Krallığın yeniden kurulması için “yedi vakit” geçecekti. Da 4:32, 16, 17
Yedi = 2 × 3 1/2 vakit veya 2 × 1.260 gün. Vh 12:6, 14; 11:2, 3
Bir gün için bir yıl [2.520 yıl eder]. He 4:6; Sy 14:34
Gökteki Krallığın kurulmasına kadar sürecekti. Lu 21:24; Da 7:13, 14

23. Kurtuluş

A. Kurtuluş İsa’nın fidyesi sayesinde Tanrı’dandır
Yaşam, Tanrı’nın Oğlu aracılığıyla verdiği armağandır. 1Yh 4:9, 14; Ro 6:23
Kurtuluş ancak İsa’nın kurban edilmesiyle mümkün oldu. Elç 4:12
“Ölüm döşeğindeki tövbe” işlerle gösterilemez. Yk 2:14, 26
Kurtuluş için uğraş verilmeli. Lu 13:23, 24; 1Ti 4:10
B. “Bir defa kurtulan sonsuza dek kurtulmuştur” düşüncesi yanlış
Kutsal ruhtan almış olanlar iman yolundan ayrılabilir. İb 6:4, 6; 1Ko 9:27
Birçok İsrailli Mısır’dan kurtulduktan sonra yok oldu. Yhd 5
Kurtuluş derhal gerçekleşmez. Flp 2:12; 3:12-14; Mt 10:22
Eski yoluna geri dönenin son hali ilk halinden beter olur. 2Pe 2:20, 21
C. “Herkes kurtulacak” görüşü Kutsal Yazılara aykırı
Bazılarının tövbe etmesi olanaksız. İb 6:4-6
Tanrı kötülerin ölmesinden zevk almaz. He 33:11; 18:32
Fakat sevgi, doğrulukla bağdaşmayan davranışlara göz yumamaz. İb 1:9
Kötüler yok edilecek. İb 10:26-29; Vh 20:7-15

24. Kutsal Kitap

A. Tanrı’nın Sözü O’nun ilhamıdır
İnsanları yazmaya yönlendiren, Tanrı’nın ruhuydu. 2Pe 1:20, 21
Kutsal Kitabın tümü Tanrı ilhamıdır ve yararlıdır. 2Ti 3:16, 17; Ro 15:4
B. Bugün için pratik bir rehberdir
İlkelerine aldırmamak ölüm getirir. Ro 1:28-32
İnsan bilgeliği onun yerine geçemez. 1Ko 1:21, 25; 1Ti 6:20
Güçlü düşmanlara karşı korur. Ef 6:11, 12, 17
İnsana doğru yolu gösterir. Me 119:105; 2Pe 1:19; Öz 3:5, 6
C. Her milletten ve ırktan insanlar için yazılmıştır
Yazılmasına Doğuda başlandı. Çk 17:14; 24:12, 16; 34:27
Tanrı’nın düzenlemesi sadece Batılılar için değil. Ro 10:11-13; Ga 3:28
Tanrı her tür insanı kabul eder. Elç 10:34, 35; Ro 5:18; Vh 7:9, 10

25. Meryem’e Tapınma

A. Meryem İsa’nın annesidir, “Tanrı’nın annesi” değil
Tanrı’nın başlangıcı yok. Me 90:2; 1Ti 1:17
Tanrı’nın Oğlu yerde iken annesi Meryem’di. Lu 1:35
B. Meryem “daima bakire” değildi
Yusuf’la evlendi. Mt 1:19, 20, 24, 25
İsa’dan başka çocukları da oldu. Mt 13:55, 56; Lu 8:19-21
Bunlar o sırada İsa’nın “iman kardeşleri” değildi. Yhn 7:3, 5

26. Mesih’in Dönüşü

A. Dönüşünü insanlar göremez
Dünyanın artık kendisini görmeyeceğini öğrencilerine söyledi. Yhn 14:19
Gidişini sadece öğrencileri gördü; aynı şekilde dönecekti. Elç 1:6, 10, 11
Gökte görünmez bir ruh. 1Ti 6:14-16; İb 1:3
Gökteki krallığın kralı olarak dönüyor. Da 7:13, 14
B. Görünür olaylardan anlaşılıyor
Öğrencileri hazır bulunuşunun alametini sordular. Mt 24:3
Takipçileri yürek gözleriyle “görüyor”lar. Ef 1:18, 19
Hazır bulunuşunun kanıtı birçok olaydan oluşuyor. Lu 21:10, 11
Düşmanları, yıkımla yüz yüze gelince onu “görecekler.” Vh 1:7

27. Muhalefet, Zulüm

A. İsa’nın takipçilerine karşı muhalefetin nedeni
İsa nefretle karşılaştı, muhalefetin olacağını bildirdi. Yhn 15:18-20; Mt 10:22
Doğru ilkeleri uygulamak dünyayı mahkûm eder. 1Pe 4:1, 4, 12, 13
Bu ortamın tanrısı Şeytan, Gökteki Krallığa muhalif. 2Ko 4:4; 1Pe 5:8
İsa’nın bir takipçisi korkmaz, Tanrı onu korur. Ro 8:38, 39; Yk 4:8
B. Bir kadın, kocasının kendisini Tanrı’dan ayırmasına izin vermemeli
İsa uyardı; başkaları kocasına yanlış bilgi verebilir. Mt 10:34-38; Elç 28:22
Tanrı’ya ve İsa Mesih’e bel bağlamalı. Yhn 6:68; 17:3
Sadakati sayesinde belki kocasını da kurtarır. 1Ko 7:16; 1Pe 3:1-6
Kocası başıdır, fakat tapınmasına karışamaz. 1Ko 11:3; Elç 5:29
C. Bir koca, Tanrı’ya hizmetini karısının engellemesine izin vermemeli
Karısını ve ailesini sevmeli, onların da hayata erişmesini istemeli. 1Ko 7:16
Kararlar alma, ailesini geçindirme sorumluluğunu taşımalı. 1Ko 11:3; 1Ti 5:8
Tanrı, hakikatin yanında tavır alanı sever. Yk 1:12; 5:10, 11
Barış uğruna ödün vermek Tanrı’nın hoşnutsuzluğuna yol açar. İb 10:38
Yeni dünyadaki mutlu yaşam için aileyi yönlendirmek. Vh 21:3, 4

28. Ölüler Diyarı (Hades, Şeol)

A. Ateşli bir işkence yeri değil
Acı çeken Eyüp oraya gitmek için dua etti. Ey 14:13
Bir faaliyetsizlik yeri. Me 6:5; Vz 9:10; İş 38:18, 19
İsa mezardan diriltildi. Elç 2:27, 31, 32; Me 16:10
Ölüler diyarı diğer ölüleri verecek ve yok edilecek. Vh 20:13, 14
B. Ateş yok edilmenin simgesidir
Sonsuz ölüm ateşle simgelenir. Mt 25:41, 46; 13:30
Tövbe etmeyen kötüler, ateşle yok edilmiş gibi silinecekler. İb 10:26, 27
Şeytan’ın başına gelecek ateşli “azap” ebedi ölümdür. Vh 20:10, 14, 15
C. Zengin adam ve Lazar örneği ebedi azabın delili değil
İbrahim’in yanı başı gibi ateş de gerçek anlamda değildir. Lu 16:22-24
İbrahim’in onayı ile karanlık karşıt kavramlar. Mt 8:11, 12
Babil’in yok edilişinde de ateşli bir eziyetten söz edilir. Vh 18:8-10, 21

29. Ölüm

A. Ölümün nedeni
İnsanın başlangıcı kusursuzdu, sonsuza dek yaşama olanağı vardı. Ba 1:28, 31
İtaatsizlik sonucunda ölüme mahkûm edildi. Ba 2:16, 17; 3:17, 19
Günah ve ölüm Âdem’in bütün çocuklarına geçti. Ro 5:12
B. Ölülerin durumu
Âdem can olarak yaratıldı, ona bir can verilmedi. Ba 2:7; 1Ko 15:45
Can, yani insan ölümlüdür. He 18:4; İş 53:12; Ey 11:20dipnot
Ölüler bilinçsizdir, bir şey bilecek durumda değildirler. Vz 9:5, 10; Me 146:3, 4
Ölüler uykuda, diriltilmeyi bekliyorlar. Yhn 11:11-14, 23-26; Elç 7:60
C. Ölülerle konuşmak olanaksızdır
Ölüler Tanrı’nın yanında ruh olarak yaşamıyorlar. Me 115:17; İş 38:18
Ölülerle konuşmaya çalışanlara uyarı. İş 8:19; Le 19:31
Medyumlar ve falcılar mahkûm edildi. Tkr 18:10-12; Ga 5:19-21

30. Ruh, Ruhçuluk

A. Kutsal ruh nedir?
Bir “kişi” değil, Tanrı’nın etkin kuvvetidir. Elç 2:2, 3, 33; Yhn 14:17
Yaratılışta, Kutsal Kitabın ilham edilişinde, vs. kullanıldı. Ba 1:2; He 11:5
Mesih’in kardeşlerini oğullar olarak mesheder. Yhn 3:5-8; 2Ko 1:21, 22
Günümüzde Tanrı’nın toplumunu yönlendirir, güçlendirir. Ga 5:16, 18
B. Hayat kuvvetine ruh denir
Solunumla sürdürülen yaşamın özüdür. Yk 2:26; Ey 27:3
Hayat kuvveti Tanrı’nın elindedir. Zk 12:1; Vz 8:8
İnsan ve hayvanlardaki hayat kuvveti Tanrı’ya aittir. Vz 3:19-21
Ruh, dirilme ümidiyle Tanrı’ya teslim edilir. Lu 23:46
C. Cinlerin işi olan ruhçuluktan kaçınılmalı
Tanrı’nın sözü yasaklar. İş 8:19, 20; Le 19:31; 20:6, 27
Falcılık cinciliktir; mahkûm edilmiştir. Elç 16:16-18
Yıkıma götürür. Ga 5:19-21; Vh 21:8; 22:15
Tanrı astrolojiyi yasaklamıştır. Tkr 18:10-12; Yr 10:2

31. Sahte Peygamberler

A. Sahte peygamberlerin çıkacağı bildirildi; elçilerin günlerinde
Sahte peygamberleri saptamak için kural. Tkr 18:20-22; Lu 6:26
Önceden bildirilmişti; meyvelerinden tanınacaklardı. Mt 24:23-26; 7:15-23

32. Sebt

A. Sebt günü İsa’nın takipçileri için geçerli değil
Musa Kanunu İsa’nın ölümüyle ortadan kaldırıldı. Ef 2:15
Sebt, İsa’nın takipçileri için geçerli değil. Kl 2:16, 17; Ro 14:5, 10
Sebt kurallarına ve başka âdetlere uymaları yanlıştı. Ga 4:9-11; Ro 10:2-4
Tanrı’nın dinlenme gününe iman ve itaatle girilir. İb 4:9-11
B. Sebte uyması yalnızca eski İsrail’den istenmişti
Sebtin gereklerini ilk kez Mısır’dan çıkınca yaptılar. Çk 16:26, 27, 29, 30
Yalnızca İsrailoğuları için alametti. Çk 31:16, 17; Me 147:19, 20
Sebt yılı da Kanunun bir talebiydi. Çk 23:10, 11; Le 25:3, 4
Sebt İsa’nın takipçileri için gerekli değil. Ro 14:5, 10; Ga 4:9-11
C. Tanrı’nın Sebt günü dinlenmesi (Yaratma “hafta”sının 7. günü)
Yeryüzüyle ilgili yaratma işinin sonuna doğru başladı. Ba 2:2, 3; İb 4:3-5
İsa yeryüzünde yaşadıktan sonra da devam etti. İb 4:6-8; Me 95:7-9, 11
İsa’nın takipçileri bencilce işleri bırakmak anlamında dinlenirler. İb 4:9, 10
Gökteki Krallığın yerle ilgili görevi bitince sona erecek. 1Ko 15:24, 28

33. Son Günler

A. “Dünyanın sonu” ne demektir?
Şimdiki ortamın sona erişi. Mt 24:3; 2Pe 3:5-7; Mr 13:4
Yerin değil kötü ortamın sonu. 1Yh 2:17
Yıkımdan önce “sonun vakti” yaşanacak. Mt 24:14
Doğru kimseler kurtulacak ve yeni dünya gelecek. 2Pe 2:9 ; Vh 7:14-17
B. Son günlerin işaretleri konusunda uyanık olunmalı
Bu işaretler bize rehber olarak Tanrı tarafından sağlandı. 2Ti 3:1-5; 1Se 5:1-4
Dünya, durumun ciddiyetini anlamıyor. 2Pe 3:3, 4, 7; Mt 24:39
Tanrı gecikmez, fakat insanları uyarmaktadır. 2Pe 3:9
Uyanık kalmanın, umursamazlıktan kaçınmanın ödülü. Lu 21:34-36

34. Suretler, Tasvirler

A. Tapınmada tasvir ve heykeller kullanmak Tanrı’ya utanç getirir
Tanrı’nın tasviri yapılamaz. 1Yh 4:12; İş 40:18; 46:5; Elç 17:29
Tasvirler konusunda İsa’nın takipçilerine uyarı. 1Ko 10:14; 1Yh 5:21
Tanrı’ya ruhla ve hakikatle tapınılmalı. Yhn 4:24
B. Tasvirlere tapınmak İsrail milletine ölüm getirdi
Tasvirlere tapınma Yahudilere yasaklanmıştı. Çk 20:4-6
İşitemezler, konuşamazlar; yapanlar da onlar gibi olacak. Me 115:4-8
Tuzak oldular ve yıkım getirdiler. Me 106:36, 40-42; Yr 22:8, 9
C. Tapınma Tanrı’dan başka varlıklarla paylaşılamaz
Tanrı başka varlıklara da tapınılmasına izin vermedi. İş 42:8
“Duayı dinleyen” sadece Tanrı’dır. Me 65:1, 2

35. Şahitlik

A. İsa’nın bütün takipçileri şahitlik etmeli, iyi haberi bildirmeli
İsa’yı kabul ettiğini insanlar önünde bildirmek gerekli. Mt 10:32
Sözün uygulayıcıları olarak imanlarını göstermeliler. Yk 1:22-24; 2:24
Yeniler de öğretmenler olmalı. Mt 28:19, 20
İmanı açıkça bildirmek kurtuluş getirir. Ro 10:10
B. Tekrar ziyaretler gerekli, devamlı şahitlik
Sonla ilgili uyarıda bulunulmalı. Mt 24:14
Yeremya Yeruşalim’in sonunu yıllarca ilan etti. Yr 25:3
İsa’nın ilk takipçileri durmadı, biz de durmamalıyız. Elç 4:18-20; 5:28, 29
C. İnsanların kanından sorumlu olmamak için şahitlik etmek gerekli
İnsanlar yaklaşan sona dair uyarılmalı. He 33:7; Mt 24:14
İnsanların kanından sorumlu olmak söz konusu. He 33:8, 9; 3:18, 19
Pavlus sorumlu değildi; hakikati tümüyle bildirdi. Elç 20:26, 27; 1Ko 9:16
Hem şahitlik edeni, hem de onu dinleyeni kurtarır. 1Ti 4:16; 1Ko 9:22

36. Şifa Verme, Diller

A. Ruhi şifa vermenin yararları kalıcıdır
Ruhi hastalıklar yıkıcıdır. İş 1:4-6; 6:10; Ho 4:6
Öncelik taşıyan, ruhi şifadır. Yhn 6:63; Lu 4:18
Günahları kaldırır; mutluluk verir, hayat verir. Yk 5:19, 20; Vh 7:14-17
B. Tanrı’nın Gökteki Krallığı kalıcı sağlık getirecek
İsa sakat ve hastaları iyileştirdi, Krallığın nimetlerini duyurdu. Mt 4:23
Kalıcı sağlığı Krallığın getireceği vaat edildi. Mt 6:10; İş 9:7
Ölüm bile yok edilecek. 1Ko 15:25, 26; Vh 21:4; 20:14
C. Bugünkü mucizevi şifalar Tanrısal onayın kanıtı değildir
İsa’nın öğrencileri kendilerini mucizeyle iyileştirmedi. 2Ko 12:7-9; 1Ti 5:23
Mucizevi armağanlar elçilerin günlerinden sonra bitti. 1Ko 13:8-11
Şifa verme, Tanrı’nın onayının kesin bir kanıtı değil. Mt 7:22, 23; 2Se 2:9-11
Ç. Diller konuşma sadece geçici bir düzenleme
Bir alametti; daha önemli armağanlar aranmalı. 1Ko 14:22; 12:30, 31
Ruhun mucizevi armağanlarının sona ereceği önceden bildirildi. 1Ko 13:8-10
Olağanüstü işler Tanrı’nın onayının kanıtı değildir. Mt 7:22, 23; 24:24

37. Üçlük, Üçleme

A. Tanrı, Baba, tek Kişidir, evrendeki en yüce varlıktır
Tanrı üç şahıs değil. Tkr 6:4; Ml 2:10; Mr 10:18; Ro 3:29, 30
Oğul yaratıldı; Tanrı daha önce yalnızdı. Vh 3:14; Kl 1:14; İş 44:6
Tanrı her zaman evrenin hâkimi. Flp 2:5, 6; Da 4:35
Tanrı herkesten çok yüceltilmeli. Flp 2:10, 11
B. Oğul yere gelişinden önce de, sonra da Babadan aşağı konumdaydı
Oğul gökte itaatliydi, Babası tarafından gönderildi. Yhn 8:42; 12:49
Yerde iken de itaatliydi, Babası daha büyüktü. Yhn 14:28; 5:19; İb 5:8
Gökteki konumunda da Babasına boyun eğdi. Flp 2:9; 1Ko 15:28; Mt 20:23
Yehova, Mesih’in Tanrısı ve başı. 1Ko 11:3; Yhn 20:17; Vh 1:6
C. Tanrı ile İsa’nın bir olması
Her zaman tam bir uyum. Yhn 8:28, 29; 14:10
Karı koca arasındaki birlik gibidir. Yhn 10:30; Mt 19:4-6
Bütün imanlılar da “bir” olmalı. Yhn 17:20-22; 1Ko 1:10
Mesih aracılığıyla sonsuza dek sadece Yehova’ya tapınılacak. Yhn 4:23, 24
Ç. Tanrı’nın kutsal ruhu O’nun etkin kuvvetidir
Bir “kişi” değil kuvvet. Mt 3:16; Yhn 20:22; Elç 2:4, 17, 33
Tanrı ve Mesih ile birlikte gökte yaşayan bir kişi değil. Elç 7:55, 56; Vh 7:10
Tanrı, amacını yerine getirmek için onu yönlendirir. Me 104:30; 1Ko 12:4-11
Tanrı’ya hizmet edenler ruhu alırlar, onlara yol gösterir. 1Ko 2:12, 13; Ga 5:16

38. Vaftiz

A. İsa’nın takipçileri için bir gereklilik
İsa örnek oldu. Mt 3:13-15; İb 10:7
Kendini reddedip yaşamını Tanrı’ya adamanın sembolü. Mt 16:24; 1Pe 3:21
Sadece öğrenebilecek yaştakiler için. Mt 28:19, 20; Elç 2:41
Uygun yöntem suya daldırılmak. Elç 8:38, 39; Yhn 3:23
B. Günahlardan arındırmaz
İsa günahtan arınmak için vaftiz edilmedi. 1Pe 2:22; 3:18
Günahtan arındıran, İsa’nın kanıdır. 1Yh 1:7

39. Vaiz

A. İsa’nın her takipçisi vaiz olmalı
İsa Tanrı’nın hizmetçisiydi. Ro 15:8, 9; Mt 20:28
Takipçileri onun örneğini izlemeli. 1Pe 2:21; 1Ko 11:1
Hizmetimizin eksiksiz olması için sözü duyurmalıyız. 2Ti 4:2, 5; 1Ko 9:16
B. Hizmet için yeterli kılan nitelikler
Tanrı’nın ruhu ve O’nun Sözünden bilgi. 2Ti 2:15; İş 61:1-3
Duyuru işi yapılırken Mesih’in örneği izlenmeli. 1Pe 2:21; 2Ti 4:2, 5
Tanrı, ruhu ve teşkilatı aracılığıyla eğitir. Yhn 14:26; 2Ko 3:1-3

40. Yaratılış

A. Kanıtlanmış bilimle uyum içindedir; evrim kuramını çürütür
Bilim yaratılış sürecindeki sırayı doğrular. Ba 1:11, 12, 21, 24, 25
Tanrı’nın “cinsler”le ilgili kanunu geçerlidir. Ba 1:11, 12; Yk 3:12
B. Yaratma günleri 24 saatlik günler değildi
“Gün” belirli bir dönemi de kastedebilir. Ba 2:4
Tanrı’nın gözündeki gün bizim için uzun bir süre olabilir. Me 90:4; 2Pe 3:8

41. Yaşam

A. İtaatli insanlar için sonsuz yaşam kesindir
Yaşamı vaat eden, yalan söyleyemeyen Tanrı’dır. Tit 1:2; Yhn 10:27, 28
İman edenler için sonsuz yaşam kesindir. Yhn 11:25, 26
B. Gökteki yaşam yalnız Mesih’in bedenine ait olanlarla sınırlıdır
Tanrı onları istediği gibi seçer. Mt 20:23; 1Ko 12:18
Yerden yalnız 144.000 kişi seçiliyor. Vh 14:1, 4; 7:2-4; 5:9, 10
Vaftizci Yahya bile Gökteki Krallıkta yer almayacak. Mt 11:11
C. Yerde yaşam vaadi alan “başka koyunlar”ın sayısı sınırlı değil
Gökte İsa ile birlikte olacak kişilerin sayısı sınırlı. Vh 14:1, 4; 7:2-4
“Başka koyunlar” Mesih’in kardeşleri değildir. Yhn 10:16; Mt 25:32, 40
Yerde yaşamaya devam edecek birçok kişi şimdi toplanıyor. Vh 7:9, 15-17
Başkaları da diriltilip yerde yaşayacaklar. Vh 20:12; 21:4

42. Yehova, Tanrı

A. Tanrı’nın ismi
“Tanrı” belirsiz bir ifade; Rabbimizin özel ismi var. 1Ko 8:5, 6
İsminin kutsal kılınması için dua ediyoruz. Mt 6:9, 10
Tanrı’nın ismi Yehova’dır. Me 83:18; Çk 6:2, 3; 3:15; İş 42:8
Kitab-ı Mukaddes’te Tanrı’nın ismi. Çk 6:3; 3:15; İş 42:8
İsa O’nun adını bildirdi. Yhn 17:6, 26; 5:43; 12:12, 13, 28
B. Tanrı’nın varlığı
Tanrı’yı görüp de yaşamak olanaksız. Çk 33:20; Yhn 1:18; 1Yh 4:12
İnanmak için Tanrı’yı görmek gerekmez. İb 11:1; Ro 8:24, 25; 10:17
Tanrı gözle görünen eserleriyle tanınır. Ro 1:20; Me 19:1, 2
Peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi varlığını kanıtlar. İş 46:8-11
C. Tanrı’nın nitelikleri
Hikmeti üstündür. Ey 12:13; Ro 11:33; 1Ko 2:7
Adildir, adaletle davranır. Tkr 32:4; Me 37:28
Mutlak gücün sahibidir, kudretlidir. Ey 37:23, Vh 7:12; 4:11
Ç. Herkes aynı Tanrı’ya hizmet etmiyor
İyi görünen yol her zaman doğru değildir. Öz 16:25; Mt 7:21
İki yol var, fakat sadece biri hayata götürür. Mt 7:13, 14; Tkr 30:19
Çok tanrılar var, fakat gerçek Tanrı tektir. 1Ko 8:5, 6; Me 82:1
Yaşamak için gerçek Tanrı’yı tanımak gerekli. Yhn 17:3; 1Yh 5:20

43. Yehova’nın Şahitleri

A. Yehova’nın Şahitlerinin kökeni
Yehova Kendi şahitlerini tanıtıyor. İş 43:10-12; Yr 15:16
Sadık şahitler zinciri Habil’le başlar. İb 11:4, 39; 12:1
İsa sadık ve hakiki şahitti. Yhn 18:37; Vh 1: 5; 3:14

44. Yer

A. Tanrı’nın yerle ilgili amacı
Cennet, kusursuz insanlar için yeryüzünde hazırlanmıştı. Ba 1:28; 2:8-15
Tanrı’nın amacı kesindir. İş 55:11; 46:10, 11
Yer, barışsever kusursuz insanlarla dolacak. Me 72:7; İş 45:18; 9:6, 7
Cennet Gökteki Krallık tarafından yeniden kurulacak. Mt 6:9, 10; Vh 21:3-5
B. Hiçbir zaman harap edilmeyecek ve ıssız bırakılmayacak
Yerküre sonsuza dek duracak. Vz 1:4; Me 104:5
Nuh’un zamanında da Yer değil insanlar yok edildi. 2Pe 3:5-7; Ba 7:23
Bu örnek günümüzde de sağ kalma ümidi veriyor. Mt 24:37-39
Kötüler yok edilecek; “büyük kalabalık” sağ kalacak. 2Se 1:6-9; Vh 7:9, 14
Bu içerik Watchtower
ONLINE KÜTÜPHANE ‘den alıntılanmıştır. Bağlantılar Watchtower Online kütüphaneye ait olup Web Dünyası ile hiç bir bağlantısı yoktur.
Reklam
Yorumları okumak için tıklayın
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

Aşk

Senden Emin Olmayan Biri İçin Asla Yeterli Olmayacaksın

Sevgilinle mutlu olmak istiyorsun. Ancak senden emin olmayan birine asla yeterli olmayacaksın. Mutlu bir ilişki için saya doyamayana ihtiyacın var.

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

İçeriği Oluşturan:

Senden Emin Olmayan Biri Icin Asla Yeterli Olmayacaksin

Seni takdir etmeyen birine asla yetmeyeceksin. Hayatlarına katabileceğin değeri ya da vermek istediğin sevgiyi tanımayan biri. Denemek istemeyen biri için asla yeterli olmayacaksınız, bağlantınıza zaman ve çaba harcamak istemeyen biri için. Zaman ve ilgiye değmeyeceğini düşünen biri için asla yeterli olmayacaksın çünkü başka şeylerin peşinden koşmakla çok meşgul olacaklar.

Kararsız biri için asla yeterli olmayacaksın. Senden emin olmayan biri. Hala sahayı karşılaştıran, keşfeden ya da oynayan biri. Başka birini ya da onlar için uygun olduğunda takılacak birini aşmak için dolgu maddesi arayan biri. Senin hakkında ciddi olmayan birine asla yetmeyeceksin, seni geleceğini görebilecekleri biri olarak görmeyen birine. Senin hakkında karar veremeyen birine asla yetmeyeceksin.

Yoldaki her tümsekte duran biri için asla yeterli olmayacaksınız. Sadece yokluğu, çabasızlığı ya da ilgisizliği için bahaneler üreten biri. Seni asla öncelik haline getirmeyen biri çünkü diğer her şeyi önüne koyacaklar. Aşk dilini ya da sana nasıl davranılmasını istediğini anlamayan biri. İstediğini unutup duran birine asla yetmeyeceksin. Küçük şeyleri ve büyük şeyleri hatırlatman gereken biri için asla yeterli olmayacaksın. Seni dürüstlükle, huzurla, tutkuyla ve gününün her saniyesine ve her dakikasına değdiğine dair inancıyla sevmeyi bilmeyen birine asla yetmeyeceksin.

Sizi talep edecek kadar güçlü olmayan veya sizinle birlikte olmak için zorlukların üstesinden gelecek kadar olgun olmayan biri için asla yeterli olmayacaksınız. Senin hakkında her zaman tereddüt eden biri için asla yeterli olmayacaksın. Kesin bilen birini hak ediyorsun. Denemek isteyen biri. Bağlantınıza gerçek ve adil bir şans veren biri. Seninle ilgilenmek ve yanında olmak isteyen biri. Bir zamanlar sana verdiği her söze bağlı olan biri ve onları ya da niyetlerini sorgulamanı sağlamayan biri. Sürekli kendinden şüphe etmeni istemeyen biri. Seni sevmesi çok zor ya da anlaşılması çok karmaşık hissettirmeyen biri.

Seni sevmek istemeyen biri için asla yeterli olmayacaksın. Sana doyamayan birini hak ediyorsun.

Okumaya devam et

Erkek

Erkekler İçin Kızlarla Konuşma Taktikleri – Kızlarla Nasıl Tanışılır

Her erkek kızlarla konuşma taktikleri ve kızlarla tanışma konusunda geride kalabilir. Kendinize güvensizliğinizi yenin ve bu taktiklere gözatın.

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

İçeriği Oluşturan:

Erkekler Icin Kizlarla Konusma Taktikleri Kizlarla Nasil Tanisilir

Gerçekten işe yarayan kızlarla konuşma taktikleri mi arıyorsun? Kabul edelim ki eğer ilk defa bir kıza açılacaksan bu çok zorlu bir yol olacak. Kızlarla konuşmak erkeklere zor gelebilir. Bunun nedeni kendine güvensizlik değildir. Kızlarla konuşma taktikleri arasında da bu yer alır. Eğer bir kıza açılacaksanız veya bir kızla konuşmak istiyorsanız bunu nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekir. Çoğu erkek bir kızın onu reddedeceğini düşünür. Bu yüzden o kıza açılmaktan korkar. Ancak bu yanlıştır.

Gördüğün bir kıza hemen açılamazsın ama açılman gerek. Bunun için yapman gereken kızlarla konuşma taktiklerini detaylıca okumandır. Kızlarla konuşma taktiklerini kaptığında ise artık kızlara açılmaktan korkmayacak ve reddedilme duygusundan arınacaksın.

Bunun en zorlu yöntemlerinden biride kızlarla nasıl tanışılacağıdır. Kızlarla nasıl tanışılır bilmeyenler için de taktikler var. Kızlarla tanışma taktikleri, kızlarla konuşma taktikleri ve daha bir çok taktik bu makalenin içerisinde sizlere yardımcı olmak için var.

Öncelikli olarak bir kızla konuşmaya başlamak veya bir kızla tanışmak istiyorsanız aşağıda ki maddeleri iyi incelemeli ve anlamalısın.

Kızlarla Konuşma Taktikleri

Kizlarla Konusma Taktikleri

İsimliyle Çağır

Her zaman isimlerini kullan! Bu şekilde kimliklerini kabul edeceksiniz ve onları rahatlatarak başarılı olacaksınız, bu da konuşmanın sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gereklidir.

Doğru Tonu Ayarla

Bir konuşma açarken olumlu ve arkadaşça görünmeye çalışın. Duygusal titreşimin sorumluluğunu alarak konuşmanın tonunu belirleyeceksiniz. Kızlar genellikle onlara nasıl tepki gösterdiğinize (veya konuştuğunuza) göre tepki verirler.

Konuların zihinsel bir listesini yapın

Konuların tükenmesini önlemek ve konuşmayı nasıl ilginç tutacağınızı bilmemek için, konuşabileceğiniz şeylerin zihinsel bir listesini yapmaya çalışın. Bir süre devam edebileceğinizi bilmek, stresliyseniz sakinleşmenize de yardımcı olacaktır.

Ortamı Kullanın

Ve zihinsel listenizin sonuna geldiğinizde, konularınız tükendiğinde, sadece etrafa bir göz atın ve etrafınızdaki ortamdan ilham alın. Duvarda asılı duran o güzel tablo hakkında ne kadar konuşabildiğinize şaşıracaksınız… (ve ayrıca kızların sanatla ilgilendiğini unutma!)

Bırak Konuşsunlar

Konuşmayı alt etmemeye çalış. Belki stres veya endişe nedeniyle, farkında olmadan her zaman konuşuyor olma riskiniz olabilir! Bu yüzden karşınızda ki kızın biraz konuşmasına izin verin, aynı zamanda kendileri hakkında açılmasına yardımcı olacaktır. Ve ne kadar çok bilirsen, o kadar iyi!

Anlamayı Sına

Az önce bahsettiğiniz konu hakkında bazı küçük, sinsi sorular sormaya çalışın. Bu şekilde, kızın dikkatini hala çekip çekmeyeceğinizi veya başka bir şey tarafından dikkatinin dağılıp dağıldığını öğreneceksiniz.

Soruların Yanıtlarını kontrol Et

Her zaman bir cevaba cevap vermek zorunda hissetmeyin. Bazen başka bir şey soran bir soruya cevap verebilirsin. Konuşmanın kontrolünü alıp insanların senin güçlü bir kariyer kızı olduğunu anlamasına izin vermenin mükemmel bir yoludur.

Konuşma ağacına tırmanın

Bir konuşmayı bir ağaç olarak görüyorsanız, her soru ve konu bir daldır, farklı dalları tespit ederek ve bir soruyu nasıl açacağınızı ve ne zaman ustaca kapatacağınızı bilerek bir konuşmayı ustaca sürdürmeyi öğrenin.

Kızlarla Nasıl Tanışılır

Kizlarla Nasil Tanisilir

Yeni insanlarla konuşma cesaretini kazanmak büyük ve korkunç bir zorluk olabilir. Yaklaşmak istediğiniz kişi, tanışmak için can attığınız sevimli bir kız olduğunda daha da zordur. Neyse ki, yine de, büyük bir izlenim bırakma şansınızı büyük ölçüde artırmanın ve reddedilme korkunuzu azaltmanın yolları vardır.

İşte kızlara nasıl yaklaşabileceğinizi öğretmek için beş basit adım.

Gözlerinizle Anında Bağlantı Oluşturun

Bir kıza yaklaşır yaklaşmaz, yapman gereken ilk şey göz teması kurmaktır. Bu iki nedenden dolayı önemlidir:

  • Kendine güvendiğini gösterir.
  • Yakınlık hissi yaratır.

Biriyle göz teması kurduğunuzda, oksitsin üretimini tetikler, diğer adıyla “sarılma hormonu.” Göz temasından elde edilen miktar güçlü bir yakınlık hissi yaratmasa da, konuştuğunuz kıza güven duygusu oluşturur ve onu sohbet etmeye daha istekli hale getirir.

Yandan Yaklaşım

Kızlar, erkeklerden daha fazla, genellikle yabancılarla çevrili olduklarında tetiktedirler. Bir kıza arkadan veya önden yaklaşmak korkutucu olabilir çünkü saldırıya uğramaktan korkarlar. Bunun yerine, kızlara yavaşça yan açıdan yaklaşın, böylece sizi gördüğüne korkmaktansa geldiğinizi görebilir ve varlığınıza hazırlanabilirler.

Konuşmaya Değer Olduğunu Kanıtla

Çalışmalar, insanların insanlarla ilk tanıştıklarında inanılmaz derecede yargılayıcı ve tereddütlü olduklarını ortaya koymuştur. Özellikle kızlar genellikle tanımadıkları erkeklere karşı temkinli olmak için yetiştirilirler. Biriyle konuşup konuşmamaları gerektiğine karar vermeden önce hemen aşağıdaki gibi sorulara yanıt ararlar:

  • Benden ne istiyor?
  • Bu güvenebileceğim biri mi?
  • Zamanımı almaya değer mi?

Kızların bu soruları yanıtlamasına ne kadar hızlı yardımcı olabilirseniz, sizinle o kadar hızlı rahat ederler ve bir sohbete katılmaya istekli olurlar. Anlaşılması kolay niyetlere sahip konuşma başlatıcılarına bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

Onlardan tavsiye iste. “Burada yemek için iyi bir yer var mı?” “Bu spor salonuna kaydolmaya değer mi? Bu konuda ne beğendin?” Bu, karşılıklı bir ilgiyi paylaşıp paylaşmadığınızı belirlemenin harika bir yoludur.

Şakacı ol. “Acil bir durum var. [Dramatik duraklama.] Americano kafesini mi yoksa kafe latteyi mi sipariş etsem. Karar veremedim. Sence hangisini almalıyım?” Bonus: her ikiniz de bir kafedeyseniz, diğer kişinin de bir kahve bağımlısı olduğunu varsaymak mantıklıdır ve en sevdikleri içecekleri sizinle tartışma olasılığı yüksektir.

Onlardan bir iyilik iste. “Ben bu içkileri içerken ceketimi bir saniye tutar mısın?”

Zararsız Olduğunuzu Gösterin

Kızların beyinleri erkeklerin vücut dilini okumaya programlanmıştır. Onlara yaklaştığınız andan itibaren bilinçaltı, sizin hakkınızda ne hissettiklerine karar vermek için vücudunuzu tutma şeklinizi ve her hareketinizi analiz eder.

Burada ki anahtar hareket, arkadaş canlısı olduğunuzu gösteren vücut dili kullanmaktır.

Okumaya devam et

Arkadaşlık

Arkadaşa Doğum Günü Mesajları Uzun – Samimi, Eğlenceli ve Tumblr

En yakın arkadaşa doğum günü mesajları uzun olarak bir liste haline getirildi. Bu listede, arkadaşınızın doğum gününü kutlayacak doğum günü mesajları var.

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

İçeriği Oluşturan:

arkadasa dogum gunu mesajlari uzun

Arkadaşa doğum günü mesajları uzun bir şekilde arayanlar için İnternetin 4 bir yanından uzun doğum günü mesajlarını topladık. Yakın arkadaşınızın Doğum günü yaklaştı ve büyük ihtimalle pandemi nedenleri ile buluşamadınız. Bunun için üzülmenize gerek yok. Arkadaşınızın doğum gününü kutlamak ve onu sevdiğinizi, değer verdiğinizi göstermek için yanında olduğunuzu gösterebilecek uzun doğum günü mesajları var. Arkadaşa doğum günü mesajları atmanız için oluşturulmuş bu listede ki doğum günü mesajlarını arkadaşlarınızın doğum gününde kullanabilirsiniz.

Arkadaşa doğum günü mesajları uzun bir listesi ile arkadaşınızın doğum gününü anlamlı uzun mesajlar ile kutlayabilirsiniz. Arkadaşınızı bu özel gününde uzun doğum günü mesajları ile kutlayın. Arkadaşlarınızın doğum günlerini kutlamak için Uzun, anlamlı ve bir çok konuda doğum gününü kutlayın.

Arkadaşa doğum günü mesajları uzun bir listesine göz atmaya hazır mısın?

Arkadaşlık?

Arkadaşlık, birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerin kurduğu sosyal ve duygusal bağdır.

Arkadaşa Doğum Günü Mesajları

1. Mutlu yıllar en iyi arkadaşım. Umarım senin gibi özel bir arkadaşa sahip olmanın ne demek olduğunu anlıyorsundur.

2. Çok ilginç bir arkadaşsın, güzel bir meleksin ve şimdiye kadarki en sevdiğim arkadaşımsın. Doğum günün kutlu olsun.

3. Yeni yaşın sana yeni güzel şeyler getirecek ve hayatın en güzel şeyleri her zaman seninle olacak. Doğum günün kutlu olsun.

4. Dünya üzerinde gördüğüm en samimi arkadaş sensin. Doğum günün kutlu olsun.

5. Harika bir arkadaş olduğun için her gün seni düşünüyorum, yeni yaşın tam bir başarı olsun.

6. Sana en iyi dileklerimi iletiyorum ve Allah’tan hayatının geri kalanında seni korumasını istiyorum. Doğum günün kutlu olsun, dostum.

7. Arkadaşlığın benim için bir lütuf. Tanıştığımız günden beri, hayatım iyi ve mutlu yıllar için değişti. Mutlu yıllar koca bebek!

8. Bu dünyada ne güzel ve değerli bir an. Sevgili dostum olarak seninle mutluyum. Doğum günün kutlu olsun.

9. Doğum günün için tebrikler. Hayatta yaptığın her şeyde yanındayım.

10. Yaptığınız her şeyde müreffeh yaşam senin olsun. Yaptığın her şeyi huzurlu bul. Doğum günün kutlu olsun.

11. Dünya senin doğuşuna minnettar.

12. Sadece doğum günün kutlu olsun demek istiyorum. Senin adına mutluyum ve Allah’ın seni bu günde koruduğu için ve koruması için dua ediyorum.

13. Bir yıla daha ulaşmak kolay değil, yeryüzünde 365 gün geçirdin ve kötülüklerden etkilenmedin. Başarılarına devam, mutlu yıllar!

14. Yanımızda olduğun için çok mutluyuz. Her yıl berabere girebileceğimiz yeni yıllara!

15. Sevgili dostuma mutlu yıllar, adın sonsuza dek hatırlansın.

16. Bu dünyada senin için en iyisini diliyorum, bu yıl yollarınız önceki yıllara göre daha kolay olsun.

17. Benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve arkadaşlığımıza bir hazine gibi değer vermemin nedeni bu.

18. Doğum günü kutlu olsun, sonuna kadar kutlamak istediğim en önemli insanlardan birisin.

19. Bu alanı en iyi arkadaşıma ulaşmak için kullanıyorum; Sonsuz bir sevinçten bunaldım. Yanımda olduğun için teşekkür ederim.

20. Sana bu harika günün için en iyisini diliyorum, hayatta mükemmel olmayı kolay bulman dileğiyle.

Yakın Arkadaşa Doğum Günü Mesajları Uzun

arkaadasa uzun dogum gunu mesajlari

22. Harika arkadaşımın doğum günü kutlu olsun.

23. Bu hayattaki her anın senin ve benim için tam bir başarıya sahip olması için dua ediyorum.

25. Doğum gününde kalbinde huzur bul, günlerin huzur ve uyum içinde taçlandırılsın.

26.  Doğum günün kutlu olsun dostum.

27. Bu mesajı en iyi arkadaşıma gönderiyorum, mutu yıllar.

28. Yüce Allah’ın sonsuz rahmetiyle gününüzü başarınızın başlangıcı olarak saysın, sizden razı olmaya devam etsin. Senden kulunu korumanı istiyorum Allah’ım, onu gülümset ve tüm zorluklara dayanacak kalbini inşa et.

29. Sevgili dostum, hayattaki en iyi hediyeyi, hayatının geri kalanında seni gülümseten şeyler olmasını istiyorum. Benim için ne kadar önemli olduğunu göstermem imkansız. Mutlu yıllar yakın arkadaşım.

30.  Seni çok özledim. İyi ki doğdun.

Arkadaşa Uzun Doğum Günü Mesajları

31. Yeryüzündeki günlerin en iyisini diliyorum; Başarılar, sevgiler, bereketli yaşam, sevinç ve mutluluklar diliyorum. Hayatımın bir parçası olduğun için mutluyum, zaferin parlamaya devam etsin. İhtiyacın olan her şeyin sana verilmesi için dua ediyorum. Doğum günün kutlu olsun.

32. Hayatınızın bu harika anı için Allah’a şükürler olsun, değerlisin, kalbinde her zamankinden daha iyi huzur bul. Doğum günün kutlu olsun harika arkadaşım. Sen sadece en iyi arkadaş değil, aynı zamanda büyük bir rol modelisin, değerli bir aşksın ve en iyisisin.

33. Doğum günün kutlu olsun. Beni hayatındaki özel bir günü kutlamaya davet ettiğin için teşekkür ederim. Gerçekten, şu ana kadar telafi etmek kolay değil. Senin adına sevindim, en iyi arkadaşım. Şimdi ve sonsuza dek sana en iyi dileklerimi iletiyorum. Doğum günün kutlu olsun.

34. Hayatınızdaki bu büyük günü tebrik etmek istediğim gerçeğinden daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Doğum günün kutlu olsun.

36. Seni her zaman, her an kutlamanın mutluluğunu hep seveceğim, hayatımın en sevilen insanlarından birisin, hayattaki tüm başarının seninle de paylaşılması için dua ediyorum. Doğum günün kutlu olsun.

38. Şimdiye kadarki en harika arkadaşa mutlu yıllar, sadece beni mutlu etmek için yaptığın tüm fedakarlık için teşekkür ederim. Benim için başardığın en iyi şeyler için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum ve Allah’ın seni hayatımda yaptıkların için ödüllendirmesi için dua ediyorum. Doğum günün kutlu olsun.

39. İyi kalpli iyi arkadaşlarımız var ve çevrede paylaştığımız daha az konfor alanına rağmen sevdiklerimizle birlikte olmak için gereken her şeye sahibiz ve yine de birbirimiz için sahip olduğumuz değer her zaman galip gelecektir. Hayatımdaki en harika arkadaşımın doğum günü kutlu olsun.

40. Hayatımda yaptığınız her şey için teşekkür etmek istiyorum. Seni çok özledim ve ihtiyacın olan her şeyin senin için başarılması için dua ediyorum. Seni her zaman tüm kalbimle seveceğim. Hayatta tanıştığın en iyi arkadaşın doğum günü kutlu olsun. Yaşam tarzına bayılıyorum, yemin ederim.

Arkadaşa Uzun Doğum Günü Mesajları Tumblr

arkadasa uzun dogum gunu mesajlari tumblr

31. Bugün çok erken uyanmak zorunda kaldım çünkü önemli birinin doğum günü. Hayatımda özel biri oldun. Dilediğin tüm harika şeyleri hak ediyorsun çünkü güzel bir ruhun var. Arkadaşın olmak hayatımda olan en iyi şey.

32. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel kalp ile dünyanın en şaşırtıcı insanına mutlu yıllar. Seni seviyorum canım ve sana yaptığın her şeyin en iyisini diliyorum, hem bugün hem de sonsuza dek. Doğum günün kutlu olsun.

33. Özel birine mutluluk ve huzur diliyorum. Gizli dualarınız zaten bir gerçek ve aklınıza koyduğun her şeyi başaracaksınız. Arkadaşlığımız sonsuza dek sürecek çünkü dünyadaki hiçbir şey sana olan sevgimi kıramaz.

34. Size en mutlu doğum gününü diliyorum çünkü en büyük hayranınızım. Ben senin arkadaşınım ve şu anda hayatımda çok etkili bir şey oldu. Bu yüzden şimdiye kadar yaşadığınız en iyi doğum gününü ve arkadaşlığımız için daha fazla galibiyet diliyorum.

35. İnsanlar her zaman mükemmel olmayabilir, ancak benim için mükemmel olan bir arkadaşsınız. Arkadaşlığımız yüzünden hayatımın ne kadar değiştiğini anlamıyorsun. Bugün sizi kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Doğum günün kutlu olsun, dünyanın en iyi arkadaşı.

36. Umarım dünyanın en mutlu doğum gününüz olur çünkü cennetin şu anda size gülümsediğini biliyorum. Yalanların ve hilelerin olduğu bir dünyada onu gerçek tutmak zordur, ama bu arkadaşlıkta tutarlı oldunuz. Bugünün en iyisini diliyorum.

37. Bu arkadaşlığın benim için ne kadar önemli olduğunu anlamıyorsunuz. Seni çok seviyorum dostum ve burada seni kutlamak için tam bir günümüz var. Dünyada çok az insan senin kadar harikadır. En iyi arkadaşın olmaktan mutluyum. Doğum günün kutlu olsun, en iyi arkadaşım.

38. Sana en iyi arkadaşım diyorum çünkü sen tanıdığım en iyi insansın. Güneş sana gülümseyecek ve gökler seni kutsayacak. Aklındaki her iyi düşünce gerçekleşecek. Seni seviyorum canım. İyi doğum günleri.

39. Sizi uzaklaştırmaya devam ettiğimde bile orada olduğunuz için teşekkür ederim. Hiçbir şey söylemesem bile anladığın için sana minnettarım. Kalbim, kendimi sevmesem bile sevgini takdir ediyor. Hayatınızın en güzel unutulmaz doğum gününü geçirin ve yeni yaşınız sizi hayallerinize ve kalp arzularınıza açsın.

40. Sen dünyanın en iyisisin. Bunun benim dünyam için ne kadar önemli olduğunu anlamıyorsun. İşleri yapma şekline bayılıyorum. Zihnime ışık ve dünyaya bir yıldız olduğun için teşekkür ederim. Bu güne eşlik eden iyiliğin tadını çıkarırken parlamaya devam edin.

41. Önünüze çıkan her nimeti hak ettiğinizi söylediğimde, uydurmuyordum. Hayattaki iyi şeyleri hak ediyorsun, sadece bugün doğum günün olduğu için değil, harika bir kalbin olduğu için. Hayatınızdaki daha muhteşem anların kilidini açacak mutlu yıllar diliyorum.

42. Tüm isteklerinize ve dünya çapında aldığınız güzel dileklere amin diyorum. Bu güzel dileği gizlice ekliyorum, kendinizi nerede bulursanız bulun sevginin ve mutluluğun en tatlısını bulun. Doğum günün kutlu olsun canım.

43. Dünyadaki en iyi arkadaşıma, size hayatta en iyisini diliyorum. İşler planladığın gibi olmayabilir ama sana söz veriyorum bugün yaptığın dilekler gerçekleşmeden asla gitmeyecek. Seni sonsuza dek seviyorum dostum.

44. Ben biraz kapalı olsam bile çok anlayışlı ve sevecen oldunuz. Bu harika ruha sahip olduğun için teşekkür ederim. Biz sadece birlikte mükemmeliz ve doğum gününde, sadece harika bir yeni yaşın olmasını değil, aynı zamanda harika bir arkadaşlığın olmasını diliyorum.

45. Doğum gününde kendimi çok kutsanmış hissediyorum çünkü inanılmaz bir arkadaşımın hediyesini aldım. Bugün size harika olduğunuzu hatırlatsın. Hayatımın geri kalanında saklamaya değer bir arkadaşımın doğum günü kutlu olsun, daha fazlasını isteyemem.

46. Bu günün sizi ömür boyu sürecek çok fazla sevgiyle şaşırtması için dua ediyorum. Tüm dileklerini söyle ve inan bana, hepsi gerçekleşecek. Yeni bir çağa kavuştuğunuzda, neşeyi, mutluluğu ve huzuru bulduğunuzu biliyorum. Doğum günün kutlu olsun, dostum.

47. Onları yaratamazsak sevgiye, sevince ve mutluluğa sahip olamayız. Seninle olan inanılmaz arkadaşlığım sayesinde kalbimde birçok olumlu şey yarattı. Her zaman hayatın benim için değerli hediyelerinden biri olduğunu unutma ve seni her zaman seviyorum. Doğum günün kutlu olsun.

48. Kıvılcımı en çok ihtiyacım olduğunda getirdin. Eğlenceli yanımı getirdin çünkü içinde çok eğleniyorsun. harika olduğunu söylediğimde bana inan. Hayat seninle dünyadaki herkesten çok daha iyi. Doğum günün kutlu olsun dostum.

49. Hayatımdaki inanılmaz şeyleri saydığımda, seni iki kez sayıyorum çünkü hayatımda çok katkıda bulundun. Seninle ilgili sıkıcı bir an yok. Ruhumu canlandırdığın için teşekkür ederim. Dünyanın en çekici insanının doğum günü kutlu olsun.

50. Doğum günün kutlu olsun, çılgın adam. Acı tatlı bir anı olduğunu bilmek çünkü beni bir belaya bulaştırdıktan sonra, beni bundan kurtulmanın bir yolunu arıyorsun. Bu arkadaşlığın yürümesi için olan tüm sevgini ve bağlılığını takdir ediyorum. Sen bir arkadaşsın, herkes dileyip dua eder. Günün en iyi günlerinin tadını çıkarın. Doğum günün kutlu olsun.

En İyi Arkadaş İçin Anlamlı Doğum Günü Mesajları

81. En iyi arkadaşıma, bugün doğum gününüz ve size uzun ömür, refah, iyi sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum. Bana verdiğin saf arkadaşlık için minnettarım. Bugün mutluluğunu paylaşıyorum çünkü kalbim için çok değerlisin. Sen özelsin. Unutulmaz bir doğum günün kutlu olsun, en iyi arkadaşım.

82. Doğduğunuz bu özel günü kutlarken, sevgi, umut ve mutluluk diliyorum. Bana karşı her zaman gerçek olduğun için çok teşekkür ederim. En iyi arkadaşın olmaktan gurur duyuyorum. Bugün harika bir doğum günü kutlamasınız olsun ve Tanrı’nın varlığı sonsuza kadar sizinle olmaya devam eylesin. Doğum günün kutlu olsun, en iyi arkadaşım.

83. Sevgili en iyi arkadaşım, bugün senin günün ve bu fırsatı bana ne kadar harika olduğunu söylemek için kullanmak istiyorum. Benim için en iyisini isteyen harika bir arkadaş olduğun için teşekkür ederim. Kalbime getirdiğin neşenin karşılığını ödeyemem ama tüm gizli dualarının gerçekleşmesini diliyorum. Mutlu yıllar.

84. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Çocukken kumlarda oynadığımız zamanları hatırlıyorum. Bugün benden daha yaşlısın ve bugünü seninle kutlamak için buradayım. Seni seviyorum canım. Yeni yaşınıza şerefe.

85. Arkadaşlığınızın benim için ne kadar önemli olduğunu ifade etmek için kelimeler bulmak zor. Hayatımdaki mutlu anların bir parçası oldun ve savaşlarım boyunca yanımda oldun. Doğduğun bu günde sana mutluluk ve kahkahalar diliyorum. Doğum günün kutlu olsun, en iyi arkadaşım. Sen muhteşemliğin gerçek tanımısın.

86. Her zaman yanımda oldunuz ve bunun benim için ne kadar önemli olduğunu anlamayabilirsiniz. Daha önce hiç yaşanmadığı kadar mutlu yıllar diliyorum. Sakin olun ve bu dilekleri gerçekleştirin çünkü tüm kalp arzularınız ve gizli dualarınız bugün kabul olmak üzere. Doğum günün kutlu olsun, yakın arkadaşım.

87. Yaşasın! En iyi arkadaşımın doğum günü. İyilik ve neşe hayatınıza giden yolu bulsun, bugün ve sonsuza kadar iyi bir şeyden asla eksik olmayın. Bugün her şey için bana güvenebileceğini biliyorsun. Bugün harika bir doğum günün olsun canım.

88. En iyi arkadaş, daha iyi bir insan olmak için size meydan okuyan kişidir. Sen ağlarken ağlayacak ve senin adına mutlu olacak güzel bir ruhu olan o kişi. sadık, sadık ve ikiniz de paylaştıklarına bağlı kalan ve kalın ve ince bir şekilde yanında duran biri. Sevindim çünkü benim için tam olarak busun. Doğum günün kutlu olsun kızım.

89. Seninle ve hayatımda oynadığın her rolle gurur duyuyorum. Yol düzgün değildi ama benimle buraya kadar geldin. Eğer seninse bugün benim de özel günüm. Hayatım daha zengin ve çok daha iyi çünkü sen, dostum. Umarım bu yıl size hayatta umduğunuz her şeyi getirir. İyi ki doğdun, şampiyonum ve en iyi arkadaşım.

90. Sen sadece arkadaşım değilsin, ailedensin. Doğum gününü her kutladığınızda arkadaşlığımızın ne kadar değerli olduğunu düşünüp duruyorum. Şu andan itibaren zamanın sonuna kadar seninle olan dostluğuma her zaman değer vereceğim. Zekisin, zekisin, anlayışlısın ve bilgelik dolusun. Arkadaş olarak sahip olabileceğin en iyi insan olarak kalacaksın. Doğum günün kutlu olsun, kanka. İyi eğlenceler.

Uzun Anlamlı Doğum Günü Mesajları

arkadas dogum gunu mesajlari

91. Bu yeni çağın getirdiği mutluluk, sevinç, huzur, bereket, iyilik, umut ve sevgi bugün ve her zaman yanınızda kalacaktır. Sana sıcak doğum günü dileklerimi gönderiyorum ve umarım gerçekleşirler. Birçok arkadaşımın gelip gittiğini gördüm ama işler zorlasa bile hep oradaydın. Her zaman arkamı döndüğün için teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun, tatlım.

92. Doğum günü kutlamaları arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşılmak içindir. Bu özel günü dünyadaki hiçbir şey için kaçırmam, çünkü sen benim için çok özelsin. Arkadaşım olduğun günden beri hayat bana daha mantıklı geldi. Sağdıcının doğum günü kutlu olsun.

93. Doğum günleri eğlence, mutluluk, Tanrı’nın sonsuz nimetleri ve sevgisi getirir. Bugün size her zaman istediğiniz şeyleri başarmanız için ilham versin. Bu yeni çağı kutlarken, yaptığınız her şeyin en iyisi olmaktan vazgeçmeyeceksiniz. En iyi arkadaşından mutlu yıllar. Seni seviyorum canım.

94. Sevgi, mutluluk, başarı ve iyilik dolu mutlu yıllar diliyorum. Bu doğum günü, yaşadığınız sürece hayatınızda birçok mutlu an getirsin. Sonsuza kadar en iyi arkadaşım olarak kalacaksın. Doğum günün kutlu olsun en iyi arkadaşım.

95. Bazen hayatta, tüm endişelerimizi ve sorunlarımızı unutmamıza yardımcı olacak inanılmaz bir çılgın arkadaşa ihtiyacımız var. Hepinizin deliliğin tonu olduğunuzu da eklememe gerek var mı? Her yönden inanılmazsın ve seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun, en iyi arkadaşım. İyi eğlenceler.

96. En iyi arkadaş, geçmişinizi anlayan, geleceğinize inanan, içinde en iyisini ortaya çıkaran ve sizi olduğunuz gibi kabul eden kişidir. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bu yılın hayırlı olmasını diliyorum. Doğum günün kutlu olsun tatlım.

97. İşte bugün sizin için doğum günü dileklerim: Hayatı sev, uzun yaşa ve hayattaki hedeflerine ulaşmayı düşünmekten asla vazgeçme. Güzellik, sevgi ve mutluluk bugün ve her zaman etrafınızı sarsın. Dünyadaki en iyi insanı en iyi arkadaşım olarak buldum ve bu hayatımdaki tüm farkları yaratıyor. Doğum günün kutlu olsun, en iyi arkadaşım.

98. Yıllardır en iyi arkadaşımsın. Her zaman yanımdasın, anlamsız konuşmalarımı destekliyorsun, cesaretlendiriyorsun ve dinliyorsun. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Bugün, hayatımdaki her şeyi daha iyi hale getiren özel bir insanın doğum gününü kutluyorum. Senin gibi bir arkadaşın olmadan yemek yapmayı, seyahat etmeyi, alışveriş yapmayı ve film izlemeyi hayal bile edemiyorum. Süpersin. Doğum günün kutlu olsun, en iyi arkadaşım.

99. Hayatımı en iyi anılarla dolduran bir arkadaş, altına göre daha değerlidir. Bunu ve benim için daha fazlasını yapan tek gerçek arkadaşıma muhteşem bir doğum günü diliyorum. Unutulmaz anılar yarat ve her saniyeyi say.

100. Ne kadar ileri gittiğimizi görmek, hayatımı yavaş yavaş daha iyi hale getirdiğinizi gösteriyor. En karanlık anımda bile yanımda olduğun için teşekkür ederim. Düşüşlerim sırasında beni yukarı çekmek için gösterdiğin çaba için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu gün için en iyisini diliyorum ve arzu ettiğiniz her şeyi bulmanız için dua ediyorum. Doğum günün kutlu olsun canım.

En iyi arkadaş için bu uzun doğum günü mesajlarına göz atarak teşekkür ederim. Aşağıda sahip olduğumuz diğer içeriğe göz atın ve bunları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaştığınızdan emin olun.

Arkadaşa Doğum Günü Sözleri

41. En iyi arkadaşımın hayatında yaptığı her şey için Tanrı’ya şükürler olsun. Bugün hayatında bir gün daha yapar, başarı bu harika günün ardından gelebilir; yüzü bir gülümsemeyle dolsun. Doğum gününde en iyisini diliyorum. Sana dünyadaki tüm iyiliği diliyorum.

42. Bırakmak istemememiz için birçok neden var, iyi arkadaşlar; Onlar yeryüzündeki en değerli insanlardır. Sevgili dostum, sen benim için en iyisisin ve arkadaşlığımıza sonsuza dek değer veririm. Teşekkür ederim, gerçekten minnettarım. Doğum günün kutlu olsun.

43. Kayıp bir elmas gibi özlediğim biri varsa, o da sizsiniz. Birlikte geçirdiğin o tatlı anları özlüyorum, kırıp geçirdiğin şakaları ve sahilde geçirdiğin o harika zamanları özlüyorum. En iyi arkadaşımın doğum günü kutlu olsun.

44. İyi bir arkadaşın hediyesi için Tanrı’ya şükürler olsun, her zaman aklımdasın, bana aitsin, en iyi arkadaşım ve her zaman gurur duyduğum en iyi arkadaş. Bu dünyada tanıştığım yetenekli arkadaşımın doğum günü kutlu olsun. Her şey 100.000’e kadar diliyorum.

45. Seni bir arkadaş olarak çok seviyorum ve sen en iyi arkadaşsın, özelsin. Hayatımın geri kalanında arkadaşın olmak istiyorum. Sevgili meleğimin doğum günü kutlu olsun. Sen benim harikamsın ve gelmiş geçmiş en sevgili arkadaşsın.

46. Tüm hayatınız boyunca size neyin iyi olacağını diliyorum, havalı, güzel, harika ve her şeyden önce hayatımın en ilginç arkadaşısınız. İyi bir arkadaş olduğun için teşekkür ederim. Benim yüzümden aldığın tüm fedakarlık için teşekkür ederim. Her şey 100.000’e kadar diliyorum.

47. Size her zaman dünyadaki en iyi dileklerimi ileteceğim ve bunun nedeni, sizi düşündüğümden daha özel, sevimli ve güzel olmanızdır. Size en iyi dileklerimi iletiyorum ve bu ay bir yıl daha çalıştıkça uğruna çalıştığınız her şeyin size kazanç sağlamak için dua ediyorum. Doğum günün kutlu olsun.

48. Hayatta tüm zamanım varsa, sizi her zaman mutlu edeceğimden emin olacağım. Bu hayat inişler ve çıkışlarla dolu. İşler istediğin gibi gitmiyorsa, pes etme. Çok yakında olabilir; Mutlu olacaksın. Doğum günün kutlu olsun demek istiyorum.

49. Sadece şunu söylemek istiyorum, hayatın en iyi arkadaşının doğum günü kutlu olsun, beni mutlu etmek için zaman ayırmışsınız. Hepinize başarılar diliyor, hayattaki görevinizin sizin için her zaman yerine getirilmesi için dua ediyorum. Tanrı’dan yüzüne sonsuz bir gülümseme koymasını ve senin için yollarını değiştirmesini istiyorum. İyi ki doğdun sevgili dostum, yüzün Tanrı’nın şanlı ışığında parlasın. Doğum günün kutlu olsun.

50. Bugün sizi kutlamak için birçok nedenim var, bunlardan biri her zaman dünyanın en sevimli arkadaşı olduğunuz gerçeğidir. Seni hayatımın sonuna kadar bir arkadaş olarak seveceğim. Size en iyi dileklerimi iletiyorum. Yüzüme bir gülümseme koyduğun an için teşekkür ederim. Kıymetli sevgili arkadaşımın doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşınız bol başarı ile mübarek olsun mu? Doğum günün kutlu olsun sevgili dostum.

Okumaya devam et

Öne Çıkanlar