Bizimle iletişime geçin

Kutsal Kitap Sohbetleri – İncil ve Diğer Kutsal kitaplarda ne yazıyor?

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

kutsal kitaplar, incil ve içinde yazanlarİncil ve diğer kutsal kitapları hiç merak ettin mi? İşte Watchtower Online Kütüphanede edinebileceğiniz kutsal kitaplarda geçen sohbetler. Kutsal kitaplarda neler yazdığını merak edenler için derlediğimiz bu metin belgesinden direk olarak Watchtower’da incilde neler yazdığını görebileceksiniz. İnicili merak edenler, diğer kutsal kitapları okumak isteyenler için Watchtower’ı keşfetme vakti gelmiştir.


1. Anma Yemeği

A. Efendimizin Akşam Yemeği
Yılda bir kere Fısıh tarihinde düzenlenir. Lu 22:1, 17-20; Çk 12:14
Mesih’in kurban olarak ölümünün anılmasıdır. 1Ko 11:26; Mt 26:28
Gökte yaşama ümitleri olanlar sembollerden alır. Lu 22:29, 30; 12:32, 37
Kişi bu ümide sahip olduğunu nasıl bilir? Ro 8:15-17
B. Missa Töreni Kutsal Yazılara aykırı
Günahların bağışlanması için kan dökülmesi gerekir. İb 9:22
Mesih yeni ahdin tek aracısıdır. 1Ti 2:5, 6; Yhn 14:6
Mesih göktedir; bir din adamı onu yeryüzüne indiremez. Elç 3:20, 21
Mesih’in kurban edilişini tekrarlamaya ihtiyaç yok. İb 9:24-26; 10:11-14

2. Armagedon

A. Kötülüğe son verecek olan Tanrı’nın savaşı
Milletler Armagedon’a toplanıyor. Vh 16:14, 16
Tanrı, Oğlunu ve meleklerini kullanarak savaşıyor. 2Se 1:6-9; Vh 19:11-16
Biz nasıl hayatta kalabiliriz? Tsf 2:2, 3; Vh 7:14
B. Tanrı’nın sevgisiyle çelişmez
Dünya son derece yozlaşmış durumdadır. 2Ti 3:1-5
Tanrı sabırlıdır; fakat adaleti, harekete geçmesini gerektirir. 2Pe 3:9, 15; Lu 18:7, 8
Doğru kimselerin rahat etmesi için kötüler yok olmalı. Öz 21:18; Vh 11:18

3. Atalara Tapınma

A. Atalara tapınma boştur
Atalar ölüdür, bilinçsizdir. Vz 9:5, 10
İlk atalar tapınılmaya layık değildi. Ro 5:12, 14; 1Ti 2:14
Tanrı böyle bir tapınmayı yasaklar. Çk 34:14; Mt 4:10
B. İnsanlara saygı gösterilebilir, fakat sadece Tanrı’ya tapınılır
Gençler, yaşlılara saygılı olmalı. 1Ti 5:1, 2, 17; Ef 6:1-3
Fakat sadece Tanrı’ya tapınılmalı. Elç 10:25, 26; Vh 22:8, 9

4. Bayramlar, Doğum Günleri

A. İsa’nın ilk takipçileri doğum günü ve Noel kutlamadı
Bunları gerçek Tanrı’ya tapınmayanlar kutladı. Ba 40:20; Mt 14:6
Anılması gereken, İsa’nın ölüm günüdür. Lu 22:19, 20; 1Ko 11:25, 26
Kutlamalardaki çılgın eğlenceler uygun değil. Ro 13:13; Ga 5:21; 1Pe 4:3

5. Can

A. Can nedir?
Hayvanlara da can denir. Sy 31:28; Vh 16:3; Le 24:18
Canın kanı var, yemek yer ve ölümlüdür. Yr 2:34; Le 7:18; He 18:4
İnsanın hayatından da can olarak söz edilir. Mr 8:36; Yhn 10:15
B. Can ve ruh arasındaki fark
Bir kişide ya da varlıkta bulunan hayat, candır. Yhn 10:15; Le 17:11
Canlarda etkin olan hayat kuvvetine “ruh” denir. Me 146:4; 104:29
Bir kimse ölünce hayat kuvvetinin tüm kontrolü Tanrı’ya döner. Vz 12:7
Hayat kuvvetini harekete geçirebilen sadece Tanrı’dır. He 37:12-14

6. Din

A. Bir tek hakiki din var
Ümit bir, iman bir, vaftiz bir. Ef 4:5, 12
İnsanları öğrenci olarak yetiştirme görevi vardır. Mt 28:19; Elç 8:12; 14:21
Meyvelerinden tanınır. Mt 7:19, 20; Lu 6:43, 44; Yhn 15:8
Mensupları arasında sevgi ve uyum vardır. Yhn 13:35; 1Ko 1:10; 1Yh 4:20
B. Sahte öğretiler yerinde olarak mahkûm edilmiştir
İsa sahte öğretileri mahkûm etti. Mt 23:15, 23, 24; 15:4-9
Körleştirilmiş olanları korumak için bunu yaptı. Mt 15:14
Hakikat, insanları özgürlüğe kavuşturdu. Yhn 8:31, 32
C. Kişi dininin yanlış olduğunu saptadığında yolunu değiştirmelidir
Hakikat özgür kılar; çoğunluğun yanlış yolda olduğunu gösterir. Yhn 8:31, 32
İsrailoğulları ve başkaları önceki inançlarını bıraktılar. Yş 24:15; 2Kr 5:17
İsa’nın ilk takipçileri görüşlerini değiştirdiler. Ga 1:13, 14; Elç 3:17, 19
Pavlus dinsel düşüncesini değiştirdi. Elç 26:4-6
Bütün dünya aldatılıyor; düşünüş tarzını değiştirmeli. Vh 12:9; Ro 12:2
Ç. Tüm dinlerde “iyi şeyler” olması Tanrı’nın onayını kazandırmaz
Tapınma konusundaki standardı Tanrı koyar. Yhn 4:23, 24; Yk 1:27
Tanrı’nın istediği şekilde değilse iyi değildir. Ro 10:2, 3
“İyi işler” reddedilebilir. Mt 7:21-23
Meyvelerinden tanınır. Mt 7:20

7. Dinlerarası Faaliyet

A. Başka dinlerle birleşmek Tanrı’nın istediği yöntem değil
Sadece bir tek yol var, bu yol dardır ve onu az kişi bulur. Ef 4:4-6; Mt 7:13, 14
Sahte öğretilerin kirletici olduğuna dair uyarıda bulunuldu. Mt 16:6, 12; Ga 5:9
Diğer dinlerden ayrı kalmak emredilmiştir. 2Ti 3:5; 2Ko 6:14-17; Vh 18:4
B. “Tüm dinlerde iyi şeyler var” görüşü doğru değildir
Bazılarının gayreti vardır, fakat Tanrı’nın istediği gibi değil. Ro 10:2, 3
Kötülük, iyi olabilecek şeyi de bozar. 1Ko 5:6; Mt 7:15-17
Sahte öğretmenler yıkıma götürürler. 2Pe 2:1; Mt 12:30; 15:14
Pak tapınma tam bağlılık ister. Tkr 6:5, 14, 15

8. Dirilme

A. Ölüler için ümit
Mezarda olanların tümü diriltilecek. Yhn 5:28, 29
İsa’nın diriltilmesi bir güvencedir. 1Ko 15:20-22; Elç 17:31
Kutsal ruha karşı günah işleyenler diriltilmeyecek. Mt 12:31, 32
İman edenler için dirilme güvencesi var. Yhn 11:25
B. Gökteki veya yerdeki yaşam için dirilme
Âdem yüzünden ölüm; İsa sayesinde hayat. 1Ko 15:20-22; Ro 5:19
Diriltilenlerin yapısal farklılığı. 1Ko 15:40, 42, 44
İsa ile olanlar onun gibi olacaklar. 1Ko 15:49; Flp 3:20, 21
Gökte kral olacakların dışındakiler yerde olacak. Vh 20:4b, 5, 13; 21:3, 4

9. Dua

A. Tanrı’nın kulak verdiği dualar
Tanrı duaları dinler. Me 145:18; 1Pe 3:12
Adaletsiz kişiler değişmedikçe duaları işitilmez. İş 1:15-17
İsa’nın ismiyle dua etmeliyiz. Yhn 14:13, 14; 2Ko 1:20
Tanrı’nın amacına uygun dua edilmeli. 1Yh 5:14, 15
İman gereklidir. Yk 1:6-8
B. Boş tekrarlar, Meryem’e ve “azizlere” edilen dualar geçerli değildir
İsa’nın ismiyle Tanrı’ya dua edilmeli. Yhn 14:6, 14; 16:23, 24
Boş tekrarlar işitilmez. Mt 6:7

10. Evlilik

A. Evlilik bağı onurlu olmalı
Mesih ile gelininin ilişkisine benzetiliyor. Ef 5:22, 23
Evlilik ilişkisi lekesiz olmalı. İb 13:4
Çiftlere ayrılmamaları öğütleniyor. 1Ko 7:10-16
Geçerli tek boşanma nedeni cinsel ahlaksızlık [porneia]. Mt 19:9
B. İsa’nın takipçileri reislik ilkesine saygı göstermeli
Koca, baş olarak ailesini sevip, onlara bakmalı. Ef 5:23-31
Eşi ona istekle boyun eğmeli, sevgi ve itaat göstermeli. 1Pe 3:1-7; Ef 5:22
Çocuklar söz dinlemeli. Ef 6:1-3; Kl 3:20
C. İsa’nın takipçisi ana babaların çocuklarına karşı sorumlulukları
Onlara sevgi, ilgi göstermeli ve vakit ayırmalı. Tit 2:4
Onları çileden çıkarmamalı. Kl 3:21
Onlara bakmak ruhi ihtiyaçları da kapsar. 2Ko 12:14; 1Ti 5:8
Onları hayat yolunda yetiştirmeli. Ef 6:4; Öz 22:6, 15; 23:13, 14
Ç. İsa’nın takipçileri sadece İsa’nın takipçileriyle evlenmeli
Ancak “Efendimizin bir takipçisi” olanla evlenmeli. 1Ko 7:39; Tkr 7:3, 4; Ne 13:26
D. Çokeşlilik Kutsal Yazılara aykırı
Başlangıçta bir erkeğe sadece bir eş verildi. Ba 2:18, 22-25
İsa bu standardı takipçileri için tekrar koydu. Mt 19:3-9
Mesih’in ilk takipçileri çokeşli değildi. 1Ko 7:2, 12-16; Ef 5:28-31

11. Fidye

A. İsa’nın insan hayatı ‘tüm insanlar için fidye’ olarak ödendi
İsa, hayatını fidye olarak verdi. Mt 20:28
Dökülen kanın değeri sayesinde günahlar bağışlanıyor. İb 9:14, 22
Bir tek kurban her zaman için yeterliydi. Ro 6:10; İb 9:26
Faydaları kendiliğinden gelmez, fidye kabul edilmeli. Yhn 3:16
B. Eşdeğer bedeldi
Âdem kusursuz yaratıldı. Tkr 32:4; Vz 7:29; Ba 1:31
Günah yüzünden kendisi ve çocukları adına kusursuzluğu kaybetti. Ro 5:12, 18
Âdem’in çocukları aciz kaldı; tam ona denk biri gerekti. Me 49:7; Tkr 19:21
İsa’nın kusursuz insan hayatı fidyedir. 1Ti 2:5, 6; 1Pe 1:18, 19

12. Gök

A. Yalnız 144.000 kişi göğe gider
Sayıları sınırlıdır; Mesih’le birlikte kral olacaklar. Vh 5:9, 10; 20:4
İsa yol hazırladı; daha sonra diğerleri seçildi. Kl 1:18; 1Pe 2:21
Başka birçok insan yerde yaşayacak. Me 72:8; Vh 21:3, 4
144.000 kişinin, başkalarının sahip olmadığı özel konumu. Vh 14:1, 3; 7:4, 9

13. Gökteki Krallık

A. Tanrı’nın Gökteki Krallığı insanlık için ne yapacak?
Tanrı’nın isteğini gerçekleştirecek. Mt 6:9, 10; Me 45:6; Vh 4:11
Kralı ve kanunları olan bir hükümettir. İş 9:6, 7; 2:3; Me 72:1, 8
Kötülüğü yok edecek, tüm dünyayı yönetecek. Da 2:44; Me 72:8
1.000 yıllık yönetim insanlığı yeniden Cennete kavuşturacak. Vh 21:2-4; 20:6
B. Mesih’in düşmanları faaliyetteyken Krallık işe başlıyor
Mesih diriltildikten sonra uzun süre bekledi. Me 110:1; İb 10:12, 13
Yönetme yetkisini aldı, Şeytan’la savaştı. Me 110:2; Vh 12:7-9; Lu 10:18
Gökte Krallık kuruldu, bunu dünyaya gelen sıkıntılar takip etti. Vh 12:10, 12
Bu sıkıntılı dönem Krallığın yanında tavır alma vakti. Vh 11:15-18
C. “Kalplerde” değil, insanların gayreti ile değil
Krallık yerde değil, göktedir. 2Ti 4:18; 1Ko 15:50; Me 11:4
“Kalplerde” olamaz; İsa Ferisilere hitap ediyordu. Lu 17:20, 21
Bu dünyaya ait değil. Yhn 18:36; Lu 4:5-8; Da 2:44
Hükümetlerin, dünyanın standartlarının yerine geçecek. Da 2:44

14. Günah

A. Günah nedir?
Tanrı’nın kanununun, kusursuz standardının çiğnenmesi. 1Yh 3:4; 5:17
İnsan Tanrı tarafından yaratıldığından O’na hesap vermeli. Ro 14:12; 2:12-15
Kanun günahı tanımladı, insanın bunu fark etmesini sağladı. Ga 3:19; Ro 3:20
Herkes günahkâr, Tanrı’nın kusursuz standardından uzak. Ro 3:23; Me 51:5
B. Neden herkes Âdem’in günahından ıstırap çekiyor?
Âdem’den herkese kusurluluk, ölüm geçti. Ro 5:12, 18
Tanrı insanlığın günahkâr durumuna katlanarak merhamet gösterdi. Me 103:8, 10,14, 17
İsa’nın fidyesi günahlara kefaret eder. 1Yh 2:2
İblis’in diğer tüm işleriyle birlikte günah da dünyadan silinecek. 1Yh 3:8
C. Yasak edilen meyve cinsel ilişki değil, itaatsizlikti
Ağaçtan yememe emri Havva yaratılmadan önce verildi. Ba 2:17, 18
Âdem ve Havva’ya çocuklar yapmaları söylendi. Ba 1:28
Çocuklar günahın sonucu değildi, Tanrı’dan bir nimetti. Me 127:3-5
Havva, kocası yokken günah işledi; onun önüne geçti. Ba 3:6; 1Ti 2:11-14
Âdem baş olarak Tanrı’nın kanununa isyan etti. Ro 5:12, 19
Ç. Kutsal ruha karşı günah nedir? (Mt. 12:32; Mr. 3:28, 29)
Miras alınan günah bu türden değil. Ro 5:8, 12, 18; 1Yh 5:17
Biri ruhu kederlendirebilir; sonradan yolunu düzeltebilir. Ef 4:30; Yk 5:19, 20
Günahı alışkanlık edinmek ölüme götürür. 1Yh 3:6-9
Tanrı böyle kimselere hükmeder, ruhunu onlardan alır. İb 6:4-8
Tövbe etmemiş olan böyle kimseler için dua etmemeliyiz. 1Yh 5:16, 17

15. Haç

A. İsa utanç verici şekilde direğe asıldı
İsa bir işkence direğine ya da ağaca asıldı. Elç 5:30; 10:39; Ga 3:13
İsa’nın takipçileri direğin ifade ettiği utancı taşımalı. Mt 10:38; Lu 9:23
B. Ona tapınılmamalı
İsa’nın direk üzerinde teşhiri bir utanç. İb 6:6; Mt 27:41, 42
Tapınmada haç kullanılması putperestliktir. Çk 20:4, 5; Yr 10:3-5
İsa ruhtur, artık direkte değil. 1Ti 3:16; 1Pe 3:18

16. İblis, Cinler

A. İblis ruhi bir kişidir
İçimizdeki kötülük niteliği değil, ruhi bir kişidir. 2Ti 2:26
Melekler gibi İblis de bir “kişi”dir. Mt 4:1, 11; Ey 1:6
Yanlış bir arzuyla kendi kendini İblis haline getirdi. Yk 1:13-15
B. İblis dünyanın görünmez hükümdarıdır
Dünya bir tanrı olarak onun kontrolü altında. 2Ko 4:4; 1Yh 5:19; Vh 12:9
Davanın çözümüne kadar var olmasına izin verilecek. Çk 9:16; Yhn 12:31
Önce dipsiz derinliklere atılacak, sonra yok edilecek. Vh 20:2, 3, 10
C. Cinler asi meleklerdir
Tufan’dan önce Şeytan’a katıldılar. Ba 6:1, 2; 1Pe 3:19, 20
Işıktan yoksun bırakıldılar ve alçaltıldılar. 2Pe 2:4; Yhd 6
Tanrı’ya karşı savaşıyor, insanlara baskı yapıyorlar. Lu 8:27-29; Vh 16:13, 14
Şeytan’la birlikte yok edilecekler. Mt 25:41; Lu 8:31; Vh 20:2, 3, 10

17. İsa

A. İsa, Tanrı’nın Oğlu ve atadığı Kral
Tanrı’nın yarattıklarının ilki; diğerleri onun aracılığıyla. Vh 3:14; Kl 1:15-17
Kadından doğan bir insan olarak meleklerden aşağı kılındı. Ga 4:4, 5; İb 2:9
Gökte yaşamak üzere, Tanrı’nın ruhu aracılığıyla doğdu. Mt 3:16, 17
Yere gelmeden önceki konumuna göre çok daha yükseltildi. Flp 2:9, 10
B. Kurtulmak için İsa Mesih’e inanmak şart
İbrahim’e vaat edilen soy. Ba 22:18; Ga 3:16
İsa tek Başkâhin, fidye. 1Yh 2:1, 2; İb 7:25, 26; Mt 20:28
Hayat için Tanrı ve Mesih’i tanıyıp onlara itaat etmeli. Yhn 17:3; Elç 4:12
C. İsa’ya inanmak yeterli değil
İnanç işlerle gösterilmeli. Yk 2:17-26; 1:22-25
Emirlerine itaat edip, yaptığı işi yapmalıyız. Yhn 14:12, 15; 1Yh 2:3
Efendimizin ismini kullanan herkes Krallığa erişmeyecektir. Mt 7:21-23

18. Kader

A. İnsanın kaderi önceden belirlenmemiştir
Kesin olan, Tanrı’nın amacıdır. İş 55:11; Ba 1:28
Bireylere, Tanrı’ya hizmeti seçme olanağı verilmiştir. Yhn 3:16; Flp 2:12

19. Kan

A. Kan nakli kanın kutsallığının çiğnenmesidir
Nuh’a kanın kutsal olduğu ve hayat anlamına geldiği söylendi. Ba 9:4, 16
Kanun ahdi kan yemeyi yasakladı. Le 17:14; 7:26, 27
Bu yasak İsa’nın takipçilerine de tekrarlandı. Elç 15:28, 29; 21:25
B. Hayat kurtarma amacı mazeret sayılamaz
İtaat kurbandan iyidir. 1Sa 15:22; Mr 12:33
Hayatı Tanrı’nın kanunundan üstün tutmak ölümle sonuçlanır. Mr 8:35, 36

20. Kilise

A. Kilise ruhi anlamdadır, Mesih’in üzerine kurulmuştur
Tanrı, insan yapısı mabetlerde oturmaz. Elç 17:24, 25; 7:48
Hakiki kilise [cemaat] diri taşlardan yapılmış ruhi bir mabettir. 1Pe 2:5, 6
Mesih köşe taşı; elçiler ikincil temeldir. Ef 2:20
Tanrı’ya ruhla ve hakikatle tapınmak gereklidir. Yhn 4:24
B. Kilise [cemaatPetrus’un üzerine kurulmadı
İsa cemaatin Petrus üzerine kurulduğunu söylemedi. Mt 16:18
İsa “kaya” olarak tanımlandı. 1Ko 10:4
Petrus, İsa’yı temel olarak tanımladı. 1Pe 2:4, 6-8; Elç 4:8-12

21. Kötülük, Dünyadaki Sıkıntılar

A. Dünyadaki sıkıntıların sorumlusu
Yaşadığımız kötü dönemin nedeni kötü yönetimlerdir. Öz 29:2; 28:28
Dünyanın hükümdarı, Tanrı’nın düşmanıdır. 2Ko 4:4; 1Yh 5:19; Yhn 12:31
Sıkıntıların sorumlusu İblis ve vakti az. Vh 12:9, 12
İblis bağlanacak, bunu görkemli bir barış dönemi izleyecek. Vh 20:1-3; 21:3, 4
B. Kötülüğe neden izin veriliyor?
İblis, yaratılanların Tanrı’ya vefalarının gerçek olmadığını iddia etti. Ey 1:11, 12
Sadık kişilere vefalarını kanıtlama fırsatı verildi. Ro 9:17; Öz 27:11
İblis’in yalancı olduğu kanıtlandı, dava çözüme ulaştırılmalı. Yhn 12:31
Sadık kimseler sonsuz yaşamla ödüllendiriliyor. Ro 2:6, 7; Vh 21:3-5
C. Sonun vaktinin uzatılması merhametli bir düzenlemedir
Nuh’un zamanındaki gibi, insanları uyarmak vakit istiyor. Mt 24:14, 37-39
Tanrı yavaş davranmaz, fakat merhametlidir. 2Pe 3:9; İş 30:18
Kutsal Kitap gafil avlanmamamıza yardım eder. Lu 21:36; 1Se 5:4
Şimdiden Tanrı’nın düzenlemelerinden yararlanıp korunun. İş 2:2-4; Tsf 2:3
Ç. Dünyadaki sıkıntılara çözüm yolunu insan bulamaz
İnsan korku ve şaşkınlık içinde. Lu 21:10, 11; 2Ti 3:1-5
İnsanlar değil, Tanrı’nın Gökteki Krallığı başaracak. Da 2:44; Mt 6:10
Yaşamak için şimdiden Kralla barışmaya çalışın. Me 2:9, 11, 12

22. Kronoloji

A. MS 1914; Milletlerin Dönemi sona erdi
MÖ 607; krallar zincirinde kesinti. He 21:25-27
Krallığın yeniden kurulması için “yedi vakit” geçecekti. Da 4:32, 16, 17
Yedi = 2 × 3 1/2 vakit veya 2 × 1.260 gün. Vh 12:6, 14; 11:2, 3
Bir gün için bir yıl [2.520 yıl eder]. He 4:6; Sy 14:34
Gökteki Krallığın kurulmasına kadar sürecekti. Lu 21:24; Da 7:13, 14

23. Kurtuluş

A. Kurtuluş İsa’nın fidyesi sayesinde Tanrı’dandır
Yaşam, Tanrı’nın Oğlu aracılığıyla verdiği armağandır. 1Yh 4:9, 14; Ro 6:23
Kurtuluş ancak İsa’nın kurban edilmesiyle mümkün oldu. Elç 4:12
“Ölüm döşeğindeki tövbe” işlerle gösterilemez. Yk 2:14, 26
Kurtuluş için uğraş verilmeli. Lu 13:23, 24; 1Ti 4:10
B. “Bir defa kurtulan sonsuza dek kurtulmuştur” düşüncesi yanlış
Kutsal ruhtan almış olanlar iman yolundan ayrılabilir. İb 6:4, 6; 1Ko 9:27
Birçok İsrailli Mısır’dan kurtulduktan sonra yok oldu. Yhd 5
Kurtuluş derhal gerçekleşmez. Flp 2:12; 3:12-14; Mt 10:22
Eski yoluna geri dönenin son hali ilk halinden beter olur. 2Pe 2:20, 21
C. “Herkes kurtulacak” görüşü Kutsal Yazılara aykırı
Bazılarının tövbe etmesi olanaksız. İb 6:4-6
Tanrı kötülerin ölmesinden zevk almaz. He 33:11; 18:32
Fakat sevgi, doğrulukla bağdaşmayan davranışlara göz yumamaz. İb 1:9
Kötüler yok edilecek. İb 10:26-29; Vh 20:7-15

24. Kutsal Kitap

A. Tanrı’nın Sözü O’nun ilhamıdır
İnsanları yazmaya yönlendiren, Tanrı’nın ruhuydu. 2Pe 1:20, 21
Kutsal Kitabın tümü Tanrı ilhamıdır ve yararlıdır. 2Ti 3:16, 17; Ro 15:4
B. Bugün için pratik bir rehberdir
İlkelerine aldırmamak ölüm getirir. Ro 1:28-32
İnsan bilgeliği onun yerine geçemez. 1Ko 1:21, 25; 1Ti 6:20
Güçlü düşmanlara karşı korur. Ef 6:11, 12, 17
İnsana doğru yolu gösterir. Me 119:105; 2Pe 1:19; Öz 3:5, 6
C. Her milletten ve ırktan insanlar için yazılmıştır
Yazılmasına Doğuda başlandı. Çk 17:14; 24:12, 16; 34:27
Tanrı’nın düzenlemesi sadece Batılılar için değil. Ro 10:11-13; Ga 3:28
Tanrı her tür insanı kabul eder. Elç 10:34, 35; Ro 5:18; Vh 7:9, 10

25. Meryem’e Tapınma

A. Meryem İsa’nın annesidir, “Tanrı’nın annesi” değil
Tanrı’nın başlangıcı yok. Me 90:2; 1Ti 1:17
Tanrı’nın Oğlu yerde iken annesi Meryem’di. Lu 1:35
B. Meryem “daima bakire” değildi
Yusuf’la evlendi. Mt 1:19, 20, 24, 25
İsa’dan başka çocukları da oldu. Mt 13:55, 56; Lu 8:19-21
Bunlar o sırada İsa’nın “iman kardeşleri” değildi. Yhn 7:3, 5

26. Mesih’in Dönüşü

A. Dönüşünü insanlar göremez
Dünyanın artık kendisini görmeyeceğini öğrencilerine söyledi. Yhn 14:19
Gidişini sadece öğrencileri gördü; aynı şekilde dönecekti. Elç 1:6, 10, 11
Gökte görünmez bir ruh. 1Ti 6:14-16; İb 1:3
Gökteki krallığın kralı olarak dönüyor. Da 7:13, 14
B. Görünür olaylardan anlaşılıyor
Öğrencileri hazır bulunuşunun alametini sordular. Mt 24:3
Takipçileri yürek gözleriyle “görüyor”lar. Ef 1:18, 19
Hazır bulunuşunun kanıtı birçok olaydan oluşuyor. Lu 21:10, 11
Düşmanları, yıkımla yüz yüze gelince onu “görecekler.” Vh 1:7

27. Muhalefet, Zulüm

A. İsa’nın takipçilerine karşı muhalefetin nedeni
İsa nefretle karşılaştı, muhalefetin olacağını bildirdi. Yhn 15:18-20; Mt 10:22
Doğru ilkeleri uygulamak dünyayı mahkûm eder. 1Pe 4:1, 4, 12, 13
Bu ortamın tanrısı Şeytan, Gökteki Krallığa muhalif. 2Ko 4:4; 1Pe 5:8
İsa’nın bir takipçisi korkmaz, Tanrı onu korur. Ro 8:38, 39; Yk 4:8
B. Bir kadın, kocasının kendisini Tanrı’dan ayırmasına izin vermemeli
İsa uyardı; başkaları kocasına yanlış bilgi verebilir. Mt 10:34-38; Elç 28:22
Tanrı’ya ve İsa Mesih’e bel bağlamalı. Yhn 6:68; 17:3
Sadakati sayesinde belki kocasını da kurtarır. 1Ko 7:16; 1Pe 3:1-6
Kocası başıdır, fakat tapınmasına karışamaz. 1Ko 11:3; Elç 5:29
C. Bir koca, Tanrı’ya hizmetini karısının engellemesine izin vermemeli
Karısını ve ailesini sevmeli, onların da hayata erişmesini istemeli. 1Ko 7:16
Kararlar alma, ailesini geçindirme sorumluluğunu taşımalı. 1Ko 11:3; 1Ti 5:8
Tanrı, hakikatin yanında tavır alanı sever. Yk 1:12; 5:10, 11
Barış uğruna ödün vermek Tanrı’nın hoşnutsuzluğuna yol açar. İb 10:38
Yeni dünyadaki mutlu yaşam için aileyi yönlendirmek. Vh 21:3, 4

28. Ölüler Diyarı (Hades, Şeol)

A. Ateşli bir işkence yeri değil
Acı çeken Eyüp oraya gitmek için dua etti. Ey 14:13
Bir faaliyetsizlik yeri. Me 6:5; Vz 9:10; İş 38:18, 19
İsa mezardan diriltildi. Elç 2:27, 31, 32; Me 16:10
Ölüler diyarı diğer ölüleri verecek ve yok edilecek. Vh 20:13, 14
B. Ateş yok edilmenin simgesidir
Sonsuz ölüm ateşle simgelenir. Mt 25:41, 46; 13:30
Tövbe etmeyen kötüler, ateşle yok edilmiş gibi silinecekler. İb 10:26, 27
Şeytan’ın başına gelecek ateşli “azap” ebedi ölümdür. Vh 20:10, 14, 15
C. Zengin adam ve Lazar örneği ebedi azabın delili değil
İbrahim’in yanı başı gibi ateş de gerçek anlamda değildir. Lu 16:22-24
İbrahim’in onayı ile karanlık karşıt kavramlar. Mt 8:11, 12
Babil’in yok edilişinde de ateşli bir eziyetten söz edilir. Vh 18:8-10, 21

29. Ölüm

A. Ölümün nedeni
İnsanın başlangıcı kusursuzdu, sonsuza dek yaşama olanağı vardı. Ba 1:28, 31
İtaatsizlik sonucunda ölüme mahkûm edildi. Ba 2:16, 17; 3:17, 19
Günah ve ölüm Âdem’in bütün çocuklarına geçti. Ro 5:12
B. Ölülerin durumu
Âdem can olarak yaratıldı, ona bir can verilmedi. Ba 2:7; 1Ko 15:45
Can, yani insan ölümlüdür. He 18:4; İş 53:12; Ey 11:20dipnot
Ölüler bilinçsizdir, bir şey bilecek durumda değildirler. Vz 9:5, 10; Me 146:3, 4
Ölüler uykuda, diriltilmeyi bekliyorlar. Yhn 11:11-14, 23-26; Elç 7:60
C. Ölülerle konuşmak olanaksızdır
Ölüler Tanrı’nın yanında ruh olarak yaşamıyorlar. Me 115:17; İş 38:18
Ölülerle konuşmaya çalışanlara uyarı. İş 8:19; Le 19:31
Medyumlar ve falcılar mahkûm edildi. Tkr 18:10-12; Ga 5:19-21

30. Ruh, Ruhçuluk

A. Kutsal ruh nedir?
Bir “kişi” değil, Tanrı’nın etkin kuvvetidir. Elç 2:2, 3, 33; Yhn 14:17
Yaratılışta, Kutsal Kitabın ilham edilişinde, vs. kullanıldı. Ba 1:2; He 11:5
Mesih’in kardeşlerini oğullar olarak mesheder. Yhn 3:5-8; 2Ko 1:21, 22
Günümüzde Tanrı’nın toplumunu yönlendirir, güçlendirir. Ga 5:16, 18
B. Hayat kuvvetine ruh denir
Solunumla sürdürülen yaşamın özüdür. Yk 2:26; Ey 27:3
Hayat kuvveti Tanrı’nın elindedir. Zk 12:1; Vz 8:8
İnsan ve hayvanlardaki hayat kuvveti Tanrı’ya aittir. Vz 3:19-21
Ruh, dirilme ümidiyle Tanrı’ya teslim edilir. Lu 23:46
C. Cinlerin işi olan ruhçuluktan kaçınılmalı
Tanrı’nın sözü yasaklar. İş 8:19, 20; Le 19:31; 20:6, 27
Falcılık cinciliktir; mahkûm edilmiştir. Elç 16:16-18
Yıkıma götürür. Ga 5:19-21; Vh 21:8; 22:15
Tanrı astrolojiyi yasaklamıştır. Tkr 18:10-12; Yr 10:2

31. Sahte Peygamberler

A. Sahte peygamberlerin çıkacağı bildirildi; elçilerin günlerinde
Sahte peygamberleri saptamak için kural. Tkr 18:20-22; Lu 6:26
Önceden bildirilmişti; meyvelerinden tanınacaklardı. Mt 24:23-26; 7:15-23

32. Sebt

A. Sebt günü İsa’nın takipçileri için geçerli değil
Musa Kanunu İsa’nın ölümüyle ortadan kaldırıldı. Ef 2:15
Sebt, İsa’nın takipçileri için geçerli değil. Kl 2:16, 17; Ro 14:5, 10
Sebt kurallarına ve başka âdetlere uymaları yanlıştı. Ga 4:9-11; Ro 10:2-4
Tanrı’nın dinlenme gününe iman ve itaatle girilir. İb 4:9-11
B. Sebte uyması yalnızca eski İsrail’den istenmişti
Sebtin gereklerini ilk kez Mısır’dan çıkınca yaptılar. Çk 16:26, 27, 29, 30
Yalnızca İsrailoğuları için alametti. Çk 31:16, 17; Me 147:19, 20
Sebt yılı da Kanunun bir talebiydi. Çk 23:10, 11; Le 25:3, 4
Sebt İsa’nın takipçileri için gerekli değil. Ro 14:5, 10; Ga 4:9-11
C. Tanrı’nın Sebt günü dinlenmesi (Yaratma “hafta”sının 7. günü)
Yeryüzüyle ilgili yaratma işinin sonuna doğru başladı. Ba 2:2, 3; İb 4:3-5
İsa yeryüzünde yaşadıktan sonra da devam etti. İb 4:6-8; Me 95:7-9, 11
İsa’nın takipçileri bencilce işleri bırakmak anlamında dinlenirler. İb 4:9, 10
Gökteki Krallığın yerle ilgili görevi bitince sona erecek. 1Ko 15:24, 28

33. Son Günler

A. “Dünyanın sonu” ne demektir?
Şimdiki ortamın sona erişi. Mt 24:3; 2Pe 3:5-7; Mr 13:4
Yerin değil kötü ortamın sonu. 1Yh 2:17
Yıkımdan önce “sonun vakti” yaşanacak. Mt 24:14
Doğru kimseler kurtulacak ve yeni dünya gelecek. 2Pe 2:9 ; Vh 7:14-17
B. Son günlerin işaretleri konusunda uyanık olunmalı
Bu işaretler bize rehber olarak Tanrı tarafından sağlandı. 2Ti 3:1-5; 1Se 5:1-4
Dünya, durumun ciddiyetini anlamıyor. 2Pe 3:3, 4, 7; Mt 24:39
Tanrı gecikmez, fakat insanları uyarmaktadır. 2Pe 3:9
Uyanık kalmanın, umursamazlıktan kaçınmanın ödülü. Lu 21:34-36

34. Suretler, Tasvirler

A. Tapınmada tasvir ve heykeller kullanmak Tanrı’ya utanç getirir
Tanrı’nın tasviri yapılamaz. 1Yh 4:12; İş 40:18; 46:5; Elç 17:29
Tasvirler konusunda İsa’nın takipçilerine uyarı. 1Ko 10:14; 1Yh 5:21
Tanrı’ya ruhla ve hakikatle tapınılmalı. Yhn 4:24
B. Tasvirlere tapınmak İsrail milletine ölüm getirdi
Tasvirlere tapınma Yahudilere yasaklanmıştı. Çk 20:4-6
İşitemezler, konuşamazlar; yapanlar da onlar gibi olacak. Me 115:4-8
Tuzak oldular ve yıkım getirdiler. Me 106:36, 40-42; Yr 22:8, 9
C. Tapınma Tanrı’dan başka varlıklarla paylaşılamaz
Tanrı başka varlıklara da tapınılmasına izin vermedi. İş 42:8
“Duayı dinleyen” sadece Tanrı’dır. Me 65:1, 2

35. Şahitlik

A. İsa’nın bütün takipçileri şahitlik etmeli, iyi haberi bildirmeli
İsa’yı kabul ettiğini insanlar önünde bildirmek gerekli. Mt 10:32
Sözün uygulayıcıları olarak imanlarını göstermeliler. Yk 1:22-24; 2:24
Yeniler de öğretmenler olmalı. Mt 28:19, 20
İmanı açıkça bildirmek kurtuluş getirir. Ro 10:10
B. Tekrar ziyaretler gerekli, devamlı şahitlik
Sonla ilgili uyarıda bulunulmalı. Mt 24:14
Yeremya Yeruşalim’in sonunu yıllarca ilan etti. Yr 25:3
İsa’nın ilk takipçileri durmadı, biz de durmamalıyız. Elç 4:18-20; 5:28, 29
C. İnsanların kanından sorumlu olmamak için şahitlik etmek gerekli
İnsanlar yaklaşan sona dair uyarılmalı. He 33:7; Mt 24:14
İnsanların kanından sorumlu olmak söz konusu. He 33:8, 9; 3:18, 19
Pavlus sorumlu değildi; hakikati tümüyle bildirdi. Elç 20:26, 27; 1Ko 9:16
Hem şahitlik edeni, hem de onu dinleyeni kurtarır. 1Ti 4:16; 1Ko 9:22

36. Şifa Verme, Diller

A. Ruhi şifa vermenin yararları kalıcıdır
Ruhi hastalıklar yıkıcıdır. İş 1:4-6; 6:10; Ho 4:6
Öncelik taşıyan, ruhi şifadır. Yhn 6:63; Lu 4:18
Günahları kaldırır; mutluluk verir, hayat verir. Yk 5:19, 20; Vh 7:14-17
B. Tanrı’nın Gökteki Krallığı kalıcı sağlık getirecek
İsa sakat ve hastaları iyileştirdi, Krallığın nimetlerini duyurdu. Mt 4:23
Kalıcı sağlığı Krallığın getireceği vaat edildi. Mt 6:10; İş 9:7
Ölüm bile yok edilecek. 1Ko 15:25, 26; Vh 21:4; 20:14
C. Bugünkü mucizevi şifalar Tanrısal onayın kanıtı değildir
İsa’nın öğrencileri kendilerini mucizeyle iyileştirmedi. 2Ko 12:7-9; 1Ti 5:23
Mucizevi armağanlar elçilerin günlerinden sonra bitti. 1Ko 13:8-11
Şifa verme, Tanrı’nın onayının kesin bir kanıtı değil. Mt 7:22, 23; 2Se 2:9-11
Ç. Diller konuşma sadece geçici bir düzenleme
Bir alametti; daha önemli armağanlar aranmalı. 1Ko 14:22; 12:30, 31
Ruhun mucizevi armağanlarının sona ereceği önceden bildirildi. 1Ko 13:8-10
Olağanüstü işler Tanrı’nın onayının kanıtı değildir. Mt 7:22, 23; 24:24

37. Üçlük, Üçleme

A. Tanrı, Baba, tek Kişidir, evrendeki en yüce varlıktır
Tanrı üç şahıs değil. Tkr 6:4; Ml 2:10; Mr 10:18; Ro 3:29, 30
Oğul yaratıldı; Tanrı daha önce yalnızdı. Vh 3:14; Kl 1:14; İş 44:6
Tanrı her zaman evrenin hâkimi. Flp 2:5, 6; Da 4:35
Tanrı herkesten çok yüceltilmeli. Flp 2:10, 11
B. Oğul yere gelişinden önce de, sonra da Babadan aşağı konumdaydı
Oğul gökte itaatliydi, Babası tarafından gönderildi. Yhn 8:42; 12:49
Yerde iken de itaatliydi, Babası daha büyüktü. Yhn 14:28; 5:19; İb 5:8
Gökteki konumunda da Babasına boyun eğdi. Flp 2:9; 1Ko 15:28; Mt 20:23
Yehova, Mesih’in Tanrısı ve başı. 1Ko 11:3; Yhn 20:17; Vh 1:6
C. Tanrı ile İsa’nın bir olması
Her zaman tam bir uyum. Yhn 8:28, 29; 14:10
Karı koca arasındaki birlik gibidir. Yhn 10:30; Mt 19:4-6
Bütün imanlılar da “bir” olmalı. Yhn 17:20-22; 1Ko 1:10
Mesih aracılığıyla sonsuza dek sadece Yehova’ya tapınılacak. Yhn 4:23, 24
Ç. Tanrı’nın kutsal ruhu O’nun etkin kuvvetidir
Bir “kişi” değil kuvvet. Mt 3:16; Yhn 20:22; Elç 2:4, 17, 33
Tanrı ve Mesih ile birlikte gökte yaşayan bir kişi değil. Elç 7:55, 56; Vh 7:10
Tanrı, amacını yerine getirmek için onu yönlendirir. Me 104:30; 1Ko 12:4-11
Tanrı’ya hizmet edenler ruhu alırlar, onlara yol gösterir. 1Ko 2:12, 13; Ga 5:16

38. Vaftiz

A. İsa’nın takipçileri için bir gereklilik
İsa örnek oldu. Mt 3:13-15; İb 10:7
Kendini reddedip yaşamını Tanrı’ya adamanın sembolü. Mt 16:24; 1Pe 3:21
Sadece öğrenebilecek yaştakiler için. Mt 28:19, 20; Elç 2:41
Uygun yöntem suya daldırılmak. Elç 8:38, 39; Yhn 3:23
B. Günahlardan arındırmaz
İsa günahtan arınmak için vaftiz edilmedi. 1Pe 2:22; 3:18
Günahtan arındıran, İsa’nın kanıdır. 1Yh 1:7

39. Vaiz

A. İsa’nın her takipçisi vaiz olmalı
İsa Tanrı’nın hizmetçisiydi. Ro 15:8, 9; Mt 20:28
Takipçileri onun örneğini izlemeli. 1Pe 2:21; 1Ko 11:1
Hizmetimizin eksiksiz olması için sözü duyurmalıyız. 2Ti 4:2, 5; 1Ko 9:16
B. Hizmet için yeterli kılan nitelikler
Tanrı’nın ruhu ve O’nun Sözünden bilgi. 2Ti 2:15; İş 61:1-3
Duyuru işi yapılırken Mesih’in örneği izlenmeli. 1Pe 2:21; 2Ti 4:2, 5
Tanrı, ruhu ve teşkilatı aracılığıyla eğitir. Yhn 14:26; 2Ko 3:1-3

40. Yaratılış

A. Kanıtlanmış bilimle uyum içindedir; evrim kuramını çürütür
Bilim yaratılış sürecindeki sırayı doğrular. Ba 1:11, 12, 21, 24, 25
Tanrı’nın “cinsler”le ilgili kanunu geçerlidir. Ba 1:11, 12; Yk 3:12
B. Yaratma günleri 24 saatlik günler değildi
“Gün” belirli bir dönemi de kastedebilir. Ba 2:4
Tanrı’nın gözündeki gün bizim için uzun bir süre olabilir. Me 90:4; 2Pe 3:8

41. Yaşam

A. İtaatli insanlar için sonsuz yaşam kesindir
Yaşamı vaat eden, yalan söyleyemeyen Tanrı’dır. Tit 1:2; Yhn 10:27, 28
İman edenler için sonsuz yaşam kesindir. Yhn 11:25, 26
B. Gökteki yaşam yalnız Mesih’in bedenine ait olanlarla sınırlıdır
Tanrı onları istediği gibi seçer. Mt 20:23; 1Ko 12:18
Yerden yalnız 144.000 kişi seçiliyor. Vh 14:1, 4; 7:2-4; 5:9, 10
Vaftizci Yahya bile Gökteki Krallıkta yer almayacak. Mt 11:11
C. Yerde yaşam vaadi alan “başka koyunlar”ın sayısı sınırlı değil
Gökte İsa ile birlikte olacak kişilerin sayısı sınırlı. Vh 14:1, 4; 7:2-4
“Başka koyunlar” Mesih’in kardeşleri değildir. Yhn 10:16; Mt 25:32, 40
Yerde yaşamaya devam edecek birçok kişi şimdi toplanıyor. Vh 7:9, 15-17
Başkaları da diriltilip yerde yaşayacaklar. Vh 20:12; 21:4

42. Yehova, Tanrı

A. Tanrı’nın ismi
“Tanrı” belirsiz bir ifade; Rabbimizin özel ismi var. 1Ko 8:5, 6
İsminin kutsal kılınması için dua ediyoruz. Mt 6:9, 10
Tanrı’nın ismi Yehova’dır. Me 83:18; Çk 6:2, 3; 3:15; İş 42:8
Kitab-ı Mukaddes’te Tanrı’nın ismi. Çk 6:3; 3:15; İş 42:8
İsa O’nun adını bildirdi. Yhn 17:6, 26; 5:43; 12:12, 13, 28
B. Tanrı’nın varlığı
Tanrı’yı görüp de yaşamak olanaksız. Çk 33:20; Yhn 1:18; 1Yh 4:12
İnanmak için Tanrı’yı görmek gerekmez. İb 11:1; Ro 8:24, 25; 10:17
Tanrı gözle görünen eserleriyle tanınır. Ro 1:20; Me 19:1, 2
Peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi varlığını kanıtlar. İş 46:8-11
C. Tanrı’nın nitelikleri
Hikmeti üstündür. Ey 12:13; Ro 11:33; 1Ko 2:7
Adildir, adaletle davranır. Tkr 32:4; Me 37:28
Mutlak gücün sahibidir, kudretlidir. Ey 37:23, Vh 7:12; 4:11
Ç. Herkes aynı Tanrı’ya hizmet etmiyor
İyi görünen yol her zaman doğru değildir. Öz 16:25; Mt 7:21
İki yol var, fakat sadece biri hayata götürür. Mt 7:13, 14; Tkr 30:19
Çok tanrılar var, fakat gerçek Tanrı tektir. 1Ko 8:5, 6; Me 82:1
Yaşamak için gerçek Tanrı’yı tanımak gerekli. Yhn 17:3; 1Yh 5:20

43. Yehova’nın Şahitleri

A. Yehova’nın Şahitlerinin kökeni
Yehova Kendi şahitlerini tanıtıyor. İş 43:10-12; Yr 15:16
Sadık şahitler zinciri Habil’le başlar. İb 11:4, 39; 12:1
İsa sadık ve hakiki şahitti. Yhn 18:37; Vh 1: 5; 3:14

44. Yer

A. Tanrı’nın yerle ilgili amacı
Cennet, kusursuz insanlar için yeryüzünde hazırlanmıştı. Ba 1:28; 2:8-15
Tanrı’nın amacı kesindir. İş 55:11; 46:10, 11
Yer, barışsever kusursuz insanlarla dolacak. Me 72:7; İş 45:18; 9:6, 7
Cennet Gökteki Krallık tarafından yeniden kurulacak. Mt 6:9, 10; Vh 21:3-5
B. Hiçbir zaman harap edilmeyecek ve ıssız bırakılmayacak
Yerküre sonsuza dek duracak. Vz 1:4; Me 104:5
Nuh’un zamanında da Yer değil insanlar yok edildi. 2Pe 3:5-7; Ba 7:23
Bu örnek günümüzde de sağ kalma ümidi veriyor. Mt 24:37-39
Kötüler yok edilecek; “büyük kalabalık” sağ kalacak. 2Se 1:6-9; Vh 7:9, 14
Bu içerik Watchtower
ONLINE KÜTÜPHANE ‘den alıntılanmıştır. Bağlantılar Watchtower Online kütüphaneye ait olup Web Dünyası ile hiç bir bağlantısı yoktur.
Reklam
Yorumları okumak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlişki

Erkek Arkadaşa Söylenecek Güzel, Sevildiğini Hissettirecek Sözler

Erkek arkadaşa söylenecek güzel sözel sayesinden ona sevildiğini hissettirebileceğinizi ve ilişkinizin bağlarını güçlendirebileceğinizi biliyor muydunuz?

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

İçeriği Oluşturan:

erkek arkadaşa söylenecek güzel sözler

Erkek arkadaşa söylenecek güzel sözler aramak onu sevdiğinizi aramanın bir başka yöntemi denebilir. Erkek arkadaşınızın sevildiğini hissetmesi için söyleyebileceğiniz sözler listesini sizin için oluşturduk.

Ona kendisini özel hissettirecek sözler sayesinde erkek arkadaşınız ile aranızda ki bağı güçlendirebilirsiniz. Sevildiğini hissedecek ve memnun kalacak. Erkek arkadaşınıza söylenecek en güzel kelimeler ile ilişkinizin bağlarına kelepçe vurmaya hazır mısınız?

Sevgilinize güzel iltifatlar ve iltifat edecek kısa sözler ile anlamlı sözleri bir arada kullanarak sevildiğini hissettirmeniz çok kolay.

Romantik olarak bağ kurduğunuz erkek arkadaşınızla WhatsApp üzerinden gönderebileceğiniz bu güzel sözlerden beğendiğinizi ve ona özel hissettirecek sözü seçin veya o söz ile ilham alarak sevgilinize özel güzel iltifatlar edin.

Sevgiliye söylenecek sözler yerine sadece erkek arkadaşa söylenecek sözler sayfasını ziyaret ediyorsunuz. Eğer daha fazla güzel sözlere ihtiyacınız varsa İlişki içeriklerimize de göz atabilirsiniz.

Sevgilinizle olan bağınızı güçlendirmek için güzel sözler edinin ve ilham alın.

Erkek arkadaşınıza aşağıda ki sözlerden herhangi birini söylediğinizde sevildiğini hissedecektir.

İşte, aşağıda erkek arkadaşa söylenecek güzel, anlamlı ve aşk dolu sözler.

Erkek Arkadaşa Söylenecek Güzel Sözler

1. Sana ihtiyacım var.

2. Seninle olmak benim için dünyada ki en gurur verici şey.

3. Ben __ için seni seviyorum.

4. Senin sayende hayatım daha güzel hale dönüştü.

5. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum.

erkek arkadaşa söylenecek güzel sözler

Güzel sözler – Bir gün gelir ve ışığı beraber açıp kapatırız.

6. ____ asla unutmayacağım.

7. Beni çok özel hissettiriyorsun.

8. Nasıl ____ kadar yakışıklısın anlam veremiyorum.

9. Çok yakışıklısın.

10. Senin olmaktan gurur duyuyorum.

11. Benim olduğun için teşekkür ederim.

12. Gülüşünü seviyorum.

13. Hayatım için bir lütufsun.

14. Kaybolmuş hissettiğimde sana doğru gelmek beni güvende hissettiriyor.

15. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım.

erkek arkadaşa söylenecek güzel sözler

Erkek arkadaşa güzel sözler – Bir gün yaşanırsa diye seninle hayaller saklıyorum.

16. Sen başıma gelen en güzel şeysin.

17. Sensiz dünyamı hayal edemiyorum.

18. Sonsuza kadar hayatımı seninle geçirmek istiyorum.

19. Seni sevmekten asla vazgeçmek istemiyorum.

Erkek Arkadaşa söylenecek sözler

20. Seninle ilgili her şeyi seviyorum.

21. Umarım benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsundur.

22. Her gece eve geldiğin ve her sabah uyanacağın kız olmak için her şeyi yaparım.

23. Sen olmasaydın, kaybolurdum.

24. Allah beni inanılmaz bir adamla ödüllendirdi.

25. Bizim için değiştireceğim hiçbir şey yok.

26. Sadece dur tuşuna basabilseydim, şu anda, burada kollarında kalırdım.

27. Beni öpmene bayılıyorum.

28. Bunca zaman sonra bile, bana hala neşeler veriyorsun.

29. Sen gelmeden önce kalbimle ne yaptığımdan emin değilim.

30. Kalbin benimle güvende, her zaman.

31. Sen yanımda olmadan hayatın nasıl bir his olduğunu bilmek istemiyorum.

32. Sonsuza kadar senin için ve seninle savaşacağım.

33. Yaptığın her şey sana daha fazla aşık olmamı sağlıyor.

34. Senden çok etkileniyorum.

erkek arkadaşa söylenecek güzel sözler

Erkek arkadaş için sözler – Bir gülsen uzaklardan.

35. Seninle gurur duyuyorum.

36. Uyumadan önce son düşüncem, uyandığımda ilk düşüncemsin.

37. Yollarımız kesiştiği için çok mutluyum.

38. Senin hakkında ____ seviyorum.

39. Ne zaman moralin bozuk olsa, burada olduğumu bil.

40. Hiçbir yere gitmiyorum, gitmeyeceğim.

41. Seninle daha fazla anıya sahip olmak için sabırsızlanıyorum.

42. Hayatıma ışık getirdin.

43. Ne zaman ayrı olsak, seni düşünmeden edemiyorum.

erkek arkadaşa söylenecek güzel sözler

Erkek arkadaşa söylenecek güzel sözler – Nedir bizi beraber tutan bu bağ?

44. Beni inanılmaz derecede daha mutlu, daha iyi bir insan yaptın.

45. Her zaman senin için olabileceğim en iyi kadın olacağım.

46. Yanındayken gülümsemeden duramıyorum.

47. Seninle olmaktan başka olmak istediğim başka bir yer yok.

48. Seni seviyorum, aşktan daha fazlası olan bir aşkla.

49. Birini seni sevdiğim kadar sevmenin bile mümkün olduğunu sanmıyorum.

50. Sen benim sonsuza kadar aşkımsın.

Okumaya devam et

İlişki

Ayrılmalı Mıyım Yoksa Kalmalı mı? – Sağlıklı İlişki Denetim Testi

Sevgilinizle aranız açılıyor mu? Sevgilimden ayrılmalı mıyım testi arayanlar için sağlıklı ilişki denetimi listesi.

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

İçeriği Oluşturan:

ayrilmali miyim

Ayrılmalı mıyım yoksa kalmalı mı? Genç yaşta ki her birey ilişkisinin bir süre sonra sıkıcı olduğunu veya eskisi kadar güzel ilerlemediğini düşünebilir. Burada akla gelen ilk şey ayrılmalı mıyım ayrılmamalı mıyım olur. Sağlıklı bir şekilde ilişki denetimi yaparsanız bu sorunun cevabını bulmak için herhangi bir teste de ihtiyacınız olmaz. İnsanlar İnternet üzerinden Sevgilimden soğudum mu testi araştırmaya başlamış.

Oldukça yanlış bir araştırmadır.

Sevgilinizden soğuyup soğumadığınızı internet üzerinden testlere katılarak bulmanız imkansızdır. Soğuyup soğumadığınızı sadece Sağlıklı ilişki denetimi listesi oluşturarak anlamanız mümkündür.

Aşağıda, bu makalede ki ilişki denetimi listesiyle çıkarabileceğiniz sonuçlar mevcut.

 • Sevgilimden sıkıldım mı testi.
 • Sevgilimden ayrılmalı mıyım testi.
 • Benden soğudu mu testi.
 • Sevgilimden soğudum mu testi.
 • Ayrılık testi.

Ayrılmakta kararsızım diyorsanız ve ilişkiniz gittikçe kötüye yol alıyorsa aşağıda ki Sağlıklı İlişki Denetimi listesini dikkatlice incele. Bu sayede eşimden ayrılmalı mıyım sorularınıza kadar tüm ilişki sorularınız hakkında net cevapları kendiniz verebileceksiniz.

İlişkinizin duruma bakarak sevgilinizden soğuyup soğumadığınızı ya da tam tersi sevgiliniz sizden soğudu mu soğumadı mı anlayabilirsiniz.

Aşağıda ki Liste hem evli insanlar için hemde evlenmemiş ilişkiler için adımlar içerir ve karışıktır. Bu yüzden sevgilinizle veya eşinizle aşağıda ki bazı adımları atlayabilirsiniz.

Örnek olarak – Cinsel ilişki için olan puanları henüz evlenmediyseniz otomatik olarak verebilirsiniz.

İlişki Denetim Listesi Oluşturma ve İlişkinizi Anlama

Aşağıda bulunan Her ifadeyi inceleyin ve ilişkiniz için doğru mu yanlış mı düşünün. Ardından, her birini doğru [D] veya yanlış [Y] olarak işaretleyin. Bunu yapmak için sıralamaları bir kağıda yazabilirsiniz. – ÖRN 1-D, 2Y

 1. Sevgilime güveniyorum.
 2. Sevgilimi arkadaşlarımdan biri olarak görüyorum.
 3. Sevgilimin genellikle sinirlenince veya kıskanınca beni düşündüğünü düşünüyorum.
 4. Sevgilimin fikirlerine yorum yapmadan önce kendi fikirlerim hakkında konuşabiliyorum.
 5. Bazen sadece birlikte olmak tatmin edici geliyor.
 6. İlişkimizi düşündüğümde, genellikle sinirli ya da kıskanç değilim.
 7. Sevgilim genelde para harcama şeklimi eleştirmez.
 8. Bazen sevgilim tanıştığımız zaman kadar heyecanlı görünür.
 9. Sevgilimin kişisel sorunlarını tartışamıyoruz.
 10. Cinsel ihtiyaçlarım hakkında konuştuğumda, sevgilim genellikle beni dinliyor.
 11. Bazen sevgilime yardım etmekten zevk alıyorum.
 12. Sevgilim zaman zaman yataktayken yeni şeyler deniyor.
 13. Arkama yaslanabilir, rahatlayabilir ve sevgilimle günümdeki olaylar hakkında özgürce konuşabilirim.
 14. Seks bittiğinde genelde tatmin oluyorum.
 15. Genelde iş para harcamaya gelince sevgilimin iyi olduğunu düşünüyorum.
 16. Eşim seks yaptıktan sonra sık sık memnun görünüyor.
 17. Sevgilim ben etraftayken arkasına yaslanabilir ve rahatlayabilir.
 18. Şehrin her yerinde ilişkimiz hakkında dedikodu yapmam.
 19. Sevgilim dertlerini içinde tutmak yerine, bir sorun olduğunda genellikle benimle konuşur.
 20. Sevgilime kızdıktan sonra, sakinleşip tartışmaya bir son veriyorum.
 21. Sevgilim genellikle bana sürekli hatalarımı hatırlatmak yerine hatalarımı affeder.
 22. Ara sıra farklılıklarımız oluyor ama birbirimize isim vermiyoruz ya da toplum içinde kavga etmiyoruz.
 23. Sevgilim hedeflerime ulaşmamı istiyor gibi görünüyor.
 24. Kişisel sorunlarımı Sevgilimle tartışabilirim.
 25. Sevgilim genellikle stresli olaylar hakkında konuştuktan sonra gevşer.
 26. Sevgilim gerçekten yardıma ihtiyacım olduğunda bana yardımcı olur.
 27. İlişkimiz yüzünden kendimi izole edilmiş, endişeli ya da depresif hissetmiyorum.
 28. Sevgilimin hayatta başarılı olması benim için çok önemli.
 29. Her şeyi baştan yapardım çünkü Sevgilim olmadan olmayı hayal etmek zor.

İlişkinizin ihtiyaçları karşılanıyor mu?

Yukarıdaki ifadelere “Doğru” yanıtını verme sayınızı sayın. Alacağınız puan, sizin ve sevgilinizin duygusal ihtiyaçlarının ne kadar iyi karşılandığını yansıtacaktır. Puanınızın ne anlama geldiğini anlamanıza yardımcı olmak için aşağıdaki grafiği kullanın.

PuanSonuç?
24-29Çok iyi! Sevgilinle aran mükemmel durumda.
18-23İyi gibi. Bu listeyi sevgilinizle paylaşmayı deneyin.
12-17Sorunlu. Bir şeyleri düzeltmek için çabalamalısınız.
6-11Bu ilişki düzeltmek zor gibi. Ancak imkansız değil.
0-5Ayrılmalı mıyım? Evet, ayrılmalısın.

Sevgilimden ayrılmalı mıyım?

ayrilmalimiyim testi

İlişkiniz 24-29 sıralamasındaysa, şanslısınız! Buraya kadar geldiyseniz, o zaman muhtemelen sorunlar ortaya çıktığında birbirinizle sağlıklı bir şekilde iletişim kurmak için gerekenlere zaten sahipsinizdir.

Puanınız 18,23 kategorisindeyse, endişelenmeyin. Siz ve sevgiliniz birçok gücü olsa da, hayatınıza daha fazla heyecan ve anlam getirmek için ilişkiniz üzerinde çalışmak isteyebilirsiniz. İyi bir zaman seçin ve sevgilinizle konuşun. Her seferinde bir şey üzerinde çalışmaya başlayın ve yeniden bir şeyleri inşa etmeye başlayın. Unutmayın, hiçbir ilişki mükemmel değildir – mutluluk, zorluk zamanları ve hatta sadece iyi olduğu zamanlar olacaktır. Bazı sorunlarınız olsa bile, her ne sorun yaşıyor olursanız olun çözmek için birlikte çalışmaya değer. Tabii ortağın isterse.

Ancak, sevgilinizin değişmesini isteyemeyeceğinizi unutmayın. Sevgiliniz sizinle ilişki üzerinde yeniden bir şeyleri denemeyi reddederse, ayrılmanın zamanı gelebilir.

İlişkisi için yardım arayan çoğu kişi 12-17 kategorisine giren puanlara sahip. Ama sorunlu bir ilişkiye sahip olmak ne anlama geliyor ve bunu nasıl düzeltebilirsiniz?

İlişkinizin muhtemelen güzel anları vardır, ancak sizi rahatsız eden bazı şeyler de var. Belki sevgilinle konuşurken seni dinlemiyordur ya da belki de para harcama şeklin onun hoşuna gitmemiştir. Sorunlar ne olursa olsun, sevgilimizle birlikte daha sağlıklı bir ilişki kurmak için bunları düzeltmek ve çalışmak için atabileceğiniz adımlar var.

Ancak bu işe yaramayabilir, çünkü eşiniz/ sevgiliniz muhtemelen ilişkide oynadığı role sıkışmış. Ama yine de ilişkiyi kurtarmaya çalışmak en iyi seçim olacaktır.

Kötüye Giden İlişki Nasıl Kurtarılır?

1. Sorunlarınızı anlayın.

İlişkinizin hangi alanlarda düzelmeye gideceğini belirlemenize yardımcı olmak için yukarıdaki denetim listesini kullanın.

2. Nasıl hissettiğinizi düşünmek için zaman ayırın.

Sevgilinizin ne istediğini düşünmesi için biraz zaman ayırın. Bu hareket Durumu farklı bir ışıkta görmesine ve düşüncelerini sıralamasına yardımcı olabilir.

3. Düşüncelerinizi iletin.

Evli olanlar için.

Yatağa kızgın girmeyin. Siz ve eşinizin bu sorunları konuşması için belirli bir süre ayırın.

Parmakla işaret etmeyin; Bu bir suçlama oyunu değil. Her kelimeye “Bunu hissediyorum…” ile başlayın. ya da “Sanırım…” ile. Böylece eşin, her şey için onu suçlamadığını bilir.

Asla bilemezsiniz- eşiniz bunların bazılarını farkında bile olmadan yapıyor olabilir.

4. Sevgilinizi dinleyin.

İlişki iki yönlüdür. Sevgilinizin nasıl hissettiğini dinlediğinizden emin olun. “Objektif dinleme” uygulamaya çalışın- bu, sevgilinizin söylediklerini kendi duygularınızla yorumlamadan dinlemek anlamına gelir. Kullandıkları kelimelere odaklanın ve onları düşüncelerinizle etkilemeyin. Bazı şeyleri sevgilinizin bakış açısından görebilmek önemlidir. “Senin söylediğini anlıyorum…” demeyi deneyin. Duyduklarınızı açıklamak ve sevgilinizin yanıt vermesini beklemek için kendi kelimelerinizi kullanın.

5. Aşkı canlı tutun.

Tüm ilişkinizin olumsuza dönmesini istemezsiniz, ilişkiler her zaman kurtarılabilir bir yerdedir. Sevgilinizi ne kadar sevdiğinizi göstermek için çaba göstermeye devam edin. Sevgilinize iltifatlar ve küçük hediyeler verin. Onu romantik bir randevuya çıkarın, tatlı mesajlar atın ya da sevgiliniz için özel bir şey yapın. Birlikte yeni şeyler keşfedin. Mümkünse ikiniz daha önce gitmediğiniz bir yere tatile gidin ya da gezin.

6. Bir ilişki danışmanıyla konuşmayı düşünün.

Siz ve sevgiliniz sinirlenip ısınmadan sorunlarınız hakkında konuşamıyorsanız, sorunlarınızı çözmenize yardımcı olacak bir arabulucu getirmenin zamanı gelebilir. Çift terapisi birbirinizin bakış açısını anlamanıza ve sorunlarınızı çözmek için birlikte çalışmanıza yardımcı olabilir.

İlişkiyi bitirmeli miyim?

Puanınız Ayrılmalısınız’a kadar gelmişse, şu anki romantik ilişkiniz büyük bir sorunu getiriyor bile olabilir. Stresli ve kaotik durumlar yaratan bir ortak seçtiniz. Bunun doğru olduğunu düşünüyorsanız, bir ilişki danışmanına veya psikoloğa yalnız gidin ve bu listeyi de yanınızda götürün. Kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendi hayatınızın anlamını geliştirmek için bu şansı kullanın.

Okumaya devam et

Arkadaşlık

WhatsApp Grup İsimleri 2021 – Arkadaşlarla Grup İsimleri Komik, Etkileyici

Arkadaşlarınızla oluşturduğunuz WhatsApp Grubu için isim arıyorsanız başak bir yere bakmanıza gerek yok.

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

İçeriği Oluşturan:

whatsapp grup isimleri

Arkadaşlarla WhatsApp Grup isimleri arıyor ve kurduğunuz gruba komik, eğlenceli ve havalı isim bulamıyorsanız doğru listeye geldiniz. Aşağıda arkadaşlarınızla kurduğunuz WhatsApp Grubu için eğlenceli, komik, etkileyici ve havalı grup isimleri örneklerine ulaşabileceksin.

Arkadaşlarınızla WhatsApp Grubunu neşelendirmek için harika yollardan biride Grubun isimidir. Diğer önemli faktör ise WhatsApp Grubunuzun Fotoğrafı / Resimidir.

Bu makalede hem WhatsApp Gurubu isimini bulabilecek hemde kendi WhatsApp Grup Logonuzu yani fotoğrafınızı oluşturabileceksiniz.

WhatsApp Grubu ile arkadaşlarınızı bir araya toplayıp harika sohbetler ve dedikodular yaptığımızı biliyoruz. SMS zamanının gençleri.. Z kuşağı olarak artık Teknolojinin tün faydalarından yararlanıyoruz.

Teknolojinin gelmesi ile artık SMS yerine karakter sınırı olmaksızın mesajlar atabiliyoruz. 2013’de WhatsApp güncellemesi ile Gruplar geldi ve Sohbet etmek bambaşka bir çağa geçti.

Şimdi Arkadaşalarınızla kurduğunu WhatsApp için Grup isimi seçme zamanı geldi.

Mükemmel WhatsApp grup isimi mi arıyorsunuz? Başka sayfalara bakmana gerek bile yok. İşte arkadaşlar, aile, sevgili ve çalışma grupları için 250’den fazla harika grup isimi önerilerinin bir listesi.

Eğlenceli ve havalı isimlerden ilginç ve benzersiz isimlere kadar, grubunuza ilham verecek bir isim seçin.

Aşağıdaki benzersiz isimler arasından kendi seçiminizi yapın:

WhatsApp Grup İsimi Nasıl Seçilir

 • 25 karakterin altında tutun, WhatsApp Grup İsimi sınırı 25 karakterdir.
 • Kendi zevkinize odaklanmayın. (Grubunuz özel değilse). Herkesin fikri önemlidir.
 • Yaratıcılığınızı kullanın. Örnek : “Hayat” yerine “Gençliğimiz” veya “Harika” yerine “Harikulade” gibi düşünün.
 • Uzun süreli düşünün. Sadece geçici bir hobiye veya ilgiye dayalı bir isim seçmeyin, uzun süre önemli kalacak bir şey seçin.
 • Gruptaki herkesin ne yapmayı sevdiğini düşünün ve bunları ilham için kullanın!

 

WhatsApp Grup Fotoğrafı Nasıl Yapılır

WhatsApp Grup adı kadar Grup fotoğrafıda önemlidir. Bunun için aşağıda ki adımları takip et ve kendi grup resimini ortaya çıkartın.

 • Buradan Canva giderek ücretsiz üye olun.
 • Hesabınıza giriş yağın ve Logo oluşturma ekranına gidin.
 • Varsayılan şablonlar üzerinde değişiklikler yapın veya tamamen kendi logonuzu oluşturun.
 • Kaydedin ve WhatsApp Grup Fotoğrafı olarak ekleyin.

Komik WhatsApp İsimleri

Mutlu Hayaller

Gülümseyin*

Yalnız aç kalırsak

Çılgın Sekizler

Yılan Gözler

Savaşçılar

Matematikçiyi Kim Öldürdü?

Kertenkele Kalpliler

Notasızlar

Boşluğa Doğru

A Türü

Doğru ya da Yanlış

Şimdi Sıra Bizde.

Uzaktan Erişim

Silivri Bölgesi

Dünya dışı varlıklar

Dedikodudan Nefret Ederiz

Benim Adım Ne?

Çiçekli Kola

Bulucu Bakıcıları

Bir dahaki sefere iyi şanslar

Ben kimim ki

Aynaya Bak

KEÇİ Severler

Sonraki Hatalar

Gökkuşağını Takip Et

Büyülü Bireyler

Uçup gidenler.

Yukarı Çıkanlar

Anti Yerçekimi

Hayatın Anlamsızları

9. Gezegen

Çıldırmaklık

Kulaklarına küpe bulamayanlar

Rock & Roll Karadeniz

Telefon Oyunu

Dedikoders

Nükleer Dedikodu

Konuşan AYILAR

Unut gitsin.

Tanışamayanlar

Bilin Kurulu

Müziğin Önericileri

Sıcak Hat (Plaka)

Bu Gerçek Hayat mı?

Uykusuz Yaşam

Troll Evi

Homo Sapiensler

Aileler, Kardeşler ve Kuzenler için WhatsApp Grup İsimleri

Bir Tüyün KuşlarıKırılmaz BağYanımda Dur
Biz Bir Aileyiz[Soyadı] DemetiBirbirimize BağlıYız
Sonsuza Dek AşkHayat GüzelBenim Tarzım
Aile BağlarıKutsanmış YaşamBirlikte (Plaka)
Elimizde Bu VarAltın KalplerNeşeli Yaşam
Fantastik [# Üyeler Soyisim]Sonsuza Kadar AileEvimiz
Aile HayatıÖrgüyü KapatGüzel Ama Banel
Birlikte GüçSenin HediyenAşk Var
Koşulsuz SevgiKayamİlham Kaynağım
Aile KurallarıKalın ve İnceTehlikeli Aile
Modern AileDanger AileEV

Kızlar veya Erkekler için WhatsApp Grup İsimleri

UykusuzlarNe var ne yokYeşil ışık
Sağa KaydırSüper KadroSadece Erkekcil
Lav Me Lavayım SeniKötü Dostlarİyi Bebekler
Kötü KızlarHastalarBekarlar
Bin ya da ÖlAlfa KöpekleriDağ Halkı
GrupLa Vida KolaBukalemunlar
Rush Rush (CS:GO)Günlerdir GülAşk yada Sex
KraliçelerBekar KadınlarBiz Yaparız
Dolar EndeksiÇürük Elmalarİnek Mangası
Parti ŞehriEğlence Asla DurmazKondom Torbaları
EtrafımdaSonsuza Kadar SıkıBir halt karıştırıyoruz
Şeytanla Dans EtAsilerÇok Havalılar
Haşere İlaçlamaYalnız KobralarHafta Sonu İçin fikriler

Aşıklar ve Erkek Arkadaş / Kız Arkadaş için Grup İsimleri

Diğer YarımGözbebeğimRuh Eşleri
İkiz AlevlerGünışığıŞekerli Kurabiyeler
Kral ve KraliçeOnun ve OnunKalplere Arzu
Kindred RuhlarMi AmorBonnie ve Clyde
Sulu MeyveŞeker ve BaharatTuz ve Karabiber
Ekmek ve TereyağıKötü İkizYin ve Yang
Eklenti BebeklerGizli*Sevgi Hanesi
Ana sevgi HATTIHer ŞeyimRüya gibi Grup
Aşk Galip GeldiBenim TatlılığımRuh Eşleri Bölgesi

En çok tercih edilenler:

 • Stressiz Sokak
 • Belalı futbolcular
 • Zeki bankerler
 • Kayıp şehir
 • Mükemmel oynaklar
 • Kafa yerinde değil
 • Manyak şoförler
 • Gidişin gidişat değil
 • Pis fikirler
 • İlham mı lazım bilader?
 • Pek yakında
 • Onu Bozma
 • Bordo Dereliler
 • Alkolik_Bilbao
 • Mühendislik Çok Zamanlıdır
 • Aslanlar
 • Katılmayın
 • LaTayfa

İngilizce WhatsApp Grup İsimleri

grup isimleri

 • The Trouble Makers
 • The Spartons
 • Crazy people
 • Market Yard
 • Avengers
 • Phone Pals
 • Pin Drop Nonsense
 • Trash
 •  Designated Drinkers
 • Busy Buddies
 • Family Club
 • Cool Family
 • Amazing Family
 • The Family Drama Club
 • We are Family
 • We are unique
 • We all are one Family
 • Good Times Pretty Family
 • Happy House
 • Superstar Family
 • Perfect Family
 • Pyar Hamara Amar
 • Still Loving You
 • Together Forever
 • Made for Each Other
 • Rahega Fell in Love
 • Lovers together
 • Crazy Lovers
 • 24×7 Love Love
 • Buddies for Life
 • Spring Love
 • We Die Best Buddies In Life
 • We Tie Until
 • Friends Forever
 • Best School Friends
 • So Called Engineers
 • 3 Idiots
 • Life and Music The Back
 • Enter at Your Risk Teenagers
 • Counter Strike
 • Devils VS Angels
 • People I Love
 • Trollers
 • We Talk A Lot

Arkadaşlar için Grup İsimleri

arkadaşla whatsapp grup isimleri

Bin ya da ÖlKardeşim ne halt bu!Hızır Grup
Gizli KulüpEn Kötü SuçlarHavalı Ahbaplar
Sonsuza Dek KardeşlerKardingelerSıcak Sigara Hattı
Sigara Başlatma HattıDizi YaşamlarArkadaşlarBölgesi
Kaos/PlakaGezgin AzgınlarHaydutlar
İki Tür HomolarKorkunç AhbaplarHomolar
Havalı Gay OlmayanlarSorun YaratanlarDoğruluk da Cesaretliler
Yeni KuşakRuh Eşi OlmayanlarMi Corazon

En Çok Tercih edilen Grup İsimi:

ÇekyatWhatsApp

En çok tercih edilen (Erkekler Tarafından):

 • Zeka Fazla Geldi
 • Üfürükçüler
 • Kalpazanlar
 • Hayat Çok Bayat
 • İlham mı Lazım Bilader?
 • Ne Konuştuk Be!
 • Emojiler Bizi Bekler
 • Evde Kalmış Erkekler
 • bir kedi gördüm sanki

En çok tercih edilen (Kızlar tarafından):

 • İçki ve Yalnızlık
 • Kezbanlar
 • Maksat Muhabbet
 • Muhteşem Dostluklar
 • Müzmin Bekarlar
 • Sıkı Dostlar
 • Sınırsız Muhabbet
 • Şimdi Sıra Bizde
 • Üfürükçüler
 • Yazmaktan Çekinmeyin
 • Yenilmezler
 • Bizi Küçümseme
 • Dedikodu Kraliçeleri
 • Eltiler Diyarı
 • Kraliçe Arılar
 • Makyajsız Asla
 • İndirim mi?

Öğrenciler ve Üniversite Grup İsimleri:

 • Sefiller
 • İllet kıraathanesi
 • Bi’ Arkadaşa Bakıp Çıkacaktık
 • Canı Sıkılanlar Kulübü
 • ÇekyatWhatsapp
 • Dedikodu Kazanı
 • Delizekalılar
 • Efsane Haylazlar
 • Emolojik Sohbetler
 • Geri-dönüşüm Kutusu
 • Ne yaptın müdür
 • Hadi koçum
 • Hocam yok yazmayın
 • Ders boş mu

Kızlar için Türkçe & İngilizce Karışık WhatsApp Grup İsimleri

kizlar için whatsapp grup isimleri

Pembe KabarıklıkKraliçe ArılarKalp Yakalayıcılar
Makyaj BükücülerŞimdi EvlenenlerQueens Salonu
Pembe KeklerOdak PerileriBilgelik Kadınları
Trippy Hippi CivcivlerHalk MeydanıKitabı Açamayanlar
Rüya DivalarıKüçük MeleklerFantastik 4lü
Moda ŞeyleriDedikodularGrace’teki Güzellik
Girişimci DivalarSadece Cesur KızlarŞimdi Evlenemeyenler
Soğuk Kalın Divalargeri dönüşüm kutusuGüç Kızları
Vahşi Parti KalibresiRaf StopoverPeri Ateş Kuşları
Pembe Zehir EkspresiTopuk UyanışıDedikodu Yapmıyoruz
Sting Blaze PowerpuffsÖğle Yemeğinde ErkeklerAkşam Yemeğinde Erkekler
Uğur Böceği PanacheBilge Diva RushMor İpek Yavru Kediler
Çiçek GirdabıDivas R UsTutku Gücü Pussycats
Kedi Kütüğü KızlarRüya DivasOomph Biziz
Sihirli Yıldız DenizkızlarıAztek DuygusallığıPembe Ateş Tek Boynuzlu Atlar
Şeyini GiySonic Boom YunuslarTwirl Twist Divas
Pembe PegasusGöksel KelebeklerGizli Sonsuzluk
Kaygısız Uğur BöcekleriTat Tomurcuk GalsIşıltılı İdol Divaları
Resimli CivcivlerKıyamet Günü Babe RushIşıltı Prensesleri
Terli Amazon PatlamasıSarışın SavagesSarışın Puff Prensesler
Tavşan SokmaSı FuryParıltı Diva RampagePurplicious Alev Öldürmek
The Pic DivasZıplayan Jill’lerLil’ Büyük Cuties
Flash Sihirli MeleklerÇığlık Atan Kabus DivalarıBlaze Sihirli Kasırga
Küçük Parıltı KarışımıZümrüt StingraysGüneş Prensesleri
Göz Şekeri KasırgasıAyna DivalarıSonic Gölge Civcivler
Backswing GalsGece Elbisesi Diva İstasyonuTrivia Gal Krallığı
Ateş Böceği MorfinleriDik Başlı Kız GalaksisiGöz Kamaştıran Zebralar
Karışım Tarifi AteşiAteş KızlarMor Çita Klanı
Trivia Gal KrallığıSonic Gölge CivcivlerRazzle Em’ Yukarı
Toka Tavşan SendromuFırtınalı GökkuşağıBiber Pususu
İhale Teslim HanesiÇubuklu CivcivlerPembe Dedikodular

Bu içerik sürekli güncellenecektir. Daha fazla WhatsApp Grup isimleri için tekrar kontrol etmeyi unutmayın.

Okumaya devam et

Öne Çıkanlar