Kutsal Kitap Sohbetleri - İncil ve Diğer Kutsal kitaplarda ne yazıyor? - Düşünce Kataloğu
Bizimle iletişime geçin

Kutsal Kitap Sohbetleri – İncil ve Diğer Kutsal kitaplarda ne yazıyor?

Senol ARAS

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

kutsal kitaplar, incil ve içinde yazanlarİncil ve diğer kutsal kitapları hiç merak ettin mi? İşte Watchtower Online Kütüphanede edinebileceğiniz kutsal kitaplarda geçen sohbetler. Kutsal kitaplarda neler yazdığını merak edenler için derlediğimiz bu metin belgesinden direk olarak Watchtower’da incilde neler yazdığını görebileceksiniz. İnicili merak edenler, diğer kutsal kitapları okumak isteyenler için Watchtower’ı keşfetme vakti gelmiştir.


1. Anma Yemeği

A. Efendimizin Akşam Yemeği
Yılda bir kere Fısıh tarihinde düzenlenir. Lu 22:1, 17-20; Çk 12:14
Mesih’in kurban olarak ölümünün anılmasıdır. 1Ko 11:26; Mt 26:28
Gökte yaşama ümitleri olanlar sembollerden alır. Lu 22:29, 30; 12:32, 37
Kişi bu ümide sahip olduğunu nasıl bilir? Ro 8:15-17
B. Missa Töreni Kutsal Yazılara aykırı
Günahların bağışlanması için kan dökülmesi gerekir. İb 9:22
Mesih yeni ahdin tek aracısıdır. 1Ti 2:5, 6; Yhn 14:6
Mesih göktedir; bir din adamı onu yeryüzüne indiremez. Elç 3:20, 21
Mesih’in kurban edilişini tekrarlamaya ihtiyaç yok. İb 9:24-26; 10:11-14

2. Armagedon

A. Kötülüğe son verecek olan Tanrı’nın savaşı
Milletler Armagedon’a toplanıyor. Vh 16:14, 16
Tanrı, Oğlunu ve meleklerini kullanarak savaşıyor. 2Se 1:6-9; Vh 19:11-16
Biz nasıl hayatta kalabiliriz? Tsf 2:2, 3; Vh 7:14
B. Tanrı’nın sevgisiyle çelişmez
Dünya son derece yozlaşmış durumdadır. 2Ti 3:1-5
Tanrı sabırlıdır; fakat adaleti, harekete geçmesini gerektirir. 2Pe 3:9, 15; Lu 18:7, 8
Doğru kimselerin rahat etmesi için kötüler yok olmalı. Öz 21:18; Vh 11:18

3. Atalara Tapınma

A. Atalara tapınma boştur
Atalar ölüdür, bilinçsizdir. Vz 9:5, 10
İlk atalar tapınılmaya layık değildi. Ro 5:12, 14; 1Ti 2:14
Tanrı böyle bir tapınmayı yasaklar. Çk 34:14; Mt 4:10
B. İnsanlara saygı gösterilebilir, fakat sadece Tanrı’ya tapınılır
Gençler, yaşlılara saygılı olmalı. 1Ti 5:1, 2, 17; Ef 6:1-3
Fakat sadece Tanrı’ya tapınılmalı. Elç 10:25, 26; Vh 22:8, 9

4. Bayramlar, Doğum Günleri

A. İsa’nın ilk takipçileri doğum günü ve Noel kutlamadı
Bunları gerçek Tanrı’ya tapınmayanlar kutladı. Ba 40:20; Mt 14:6
Anılması gereken, İsa’nın ölüm günüdür. Lu 22:19, 20; 1Ko 11:25, 26
Kutlamalardaki çılgın eğlenceler uygun değil. Ro 13:13; Ga 5:21; 1Pe 4:3

5. Can

A. Can nedir?
Hayvanlara da can denir. Sy 31:28; Vh 16:3; Le 24:18
Canın kanı var, yemek yer ve ölümlüdür. Yr 2:34; Le 7:18; He 18:4
İnsanın hayatından da can olarak söz edilir. Mr 8:36; Yhn 10:15
B. Can ve ruh arasındaki fark
Bir kişide ya da varlıkta bulunan hayat, candır. Yhn 10:15; Le 17:11
Canlarda etkin olan hayat kuvvetine “ruh” denir. Me 146:4; 104:29
Bir kimse ölünce hayat kuvvetinin tüm kontrolü Tanrı’ya döner. Vz 12:7
Hayat kuvvetini harekete geçirebilen sadece Tanrı’dır. He 37:12-14

6. Din

A. Bir tek hakiki din var
Ümit bir, iman bir, vaftiz bir. Ef 4:5, 12
İnsanları öğrenci olarak yetiştirme görevi vardır. Mt 28:19; Elç 8:12; 14:21
Meyvelerinden tanınır. Mt 7:19, 20; Lu 6:43, 44; Yhn 15:8
Mensupları arasında sevgi ve uyum vardır. Yhn 13:35; 1Ko 1:10; 1Yh 4:20
B. Sahte öğretiler yerinde olarak mahkûm edilmiştir
İsa sahte öğretileri mahkûm etti. Mt 23:15, 23, 24; 15:4-9
Körleştirilmiş olanları korumak için bunu yaptı. Mt 15:14
Hakikat, insanları özgürlüğe kavuşturdu. Yhn 8:31, 32
C. Kişi dininin yanlış olduğunu saptadığında yolunu değiştirmelidir
Hakikat özgür kılar; çoğunluğun yanlış yolda olduğunu gösterir. Yhn 8:31, 32
İsrailoğulları ve başkaları önceki inançlarını bıraktılar. Yş 24:15; 2Kr 5:17
İsa’nın ilk takipçileri görüşlerini değiştirdiler. Ga 1:13, 14; Elç 3:17, 19
Pavlus dinsel düşüncesini değiştirdi. Elç 26:4-6
Bütün dünya aldatılıyor; düşünüş tarzını değiştirmeli. Vh 12:9; Ro 12:2
Ç. Tüm dinlerde “iyi şeyler” olması Tanrı’nın onayını kazandırmaz
Tapınma konusundaki standardı Tanrı koyar. Yhn 4:23, 24; Yk 1:27
Tanrı’nın istediği şekilde değilse iyi değildir. Ro 10:2, 3
“İyi işler” reddedilebilir. Mt 7:21-23
Meyvelerinden tanınır. Mt 7:20

7. Dinlerarası Faaliyet

A. Başka dinlerle birleşmek Tanrı’nın istediği yöntem değil
Sadece bir tek yol var, bu yol dardır ve onu az kişi bulur. Ef 4:4-6; Mt 7:13, 14
Sahte öğretilerin kirletici olduğuna dair uyarıda bulunuldu. Mt 16:6, 12; Ga 5:9
Diğer dinlerden ayrı kalmak emredilmiştir. 2Ti 3:5; 2Ko 6:14-17; Vh 18:4
B. “Tüm dinlerde iyi şeyler var” görüşü doğru değildir
Bazılarının gayreti vardır, fakat Tanrı’nın istediği gibi değil. Ro 10:2, 3
Kötülük, iyi olabilecek şeyi de bozar. 1Ko 5:6; Mt 7:15-17
Sahte öğretmenler yıkıma götürürler. 2Pe 2:1; Mt 12:30; 15:14
Pak tapınma tam bağlılık ister. Tkr 6:5, 14, 15

8. Dirilme

A. Ölüler için ümit
Mezarda olanların tümü diriltilecek. Yhn 5:28, 29
İsa’nın diriltilmesi bir güvencedir. 1Ko 15:20-22; Elç 17:31
Kutsal ruha karşı günah işleyenler diriltilmeyecek. Mt 12:31, 32
İman edenler için dirilme güvencesi var. Yhn 11:25
B. Gökteki veya yerdeki yaşam için dirilme
Âdem yüzünden ölüm; İsa sayesinde hayat. 1Ko 15:20-22; Ro 5:19
Diriltilenlerin yapısal farklılığı. 1Ko 15:40, 42, 44
İsa ile olanlar onun gibi olacaklar. 1Ko 15:49; Flp 3:20, 21
Gökte kral olacakların dışındakiler yerde olacak. Vh 20:4b, 5, 13; 21:3, 4

9. Dua

A. Tanrı’nın kulak verdiği dualar
Tanrı duaları dinler. Me 145:18; 1Pe 3:12
Adaletsiz kişiler değişmedikçe duaları işitilmez. İş 1:15-17
İsa’nın ismiyle dua etmeliyiz. Yhn 14:13, 14; 2Ko 1:20
Tanrı’nın amacına uygun dua edilmeli. 1Yh 5:14, 15
İman gereklidir. Yk 1:6-8
B. Boş tekrarlar, Meryem’e ve “azizlere” edilen dualar geçerli değildir
İsa’nın ismiyle Tanrı’ya dua edilmeli. Yhn 14:6, 14; 16:23, 24
Boş tekrarlar işitilmez. Mt 6:7

10. Evlilik

A. Evlilik bağı onurlu olmalı
Mesih ile gelininin ilişkisine benzetiliyor. Ef 5:22, 23
Evlilik ilişkisi lekesiz olmalı. İb 13:4
Çiftlere ayrılmamaları öğütleniyor. 1Ko 7:10-16
Geçerli tek boşanma nedeni cinsel ahlaksızlık [porneia]. Mt 19:9
B. İsa’nın takipçileri reislik ilkesine saygı göstermeli
Koca, baş olarak ailesini sevip, onlara bakmalı. Ef 5:23-31
Eşi ona istekle boyun eğmeli, sevgi ve itaat göstermeli. 1Pe 3:1-7; Ef 5:22
Çocuklar söz dinlemeli. Ef 6:1-3; Kl 3:20
C. İsa’nın takipçisi ana babaların çocuklarına karşı sorumlulukları
Onlara sevgi, ilgi göstermeli ve vakit ayırmalı. Tit 2:4
Onları çileden çıkarmamalı. Kl 3:21
Onlara bakmak ruhi ihtiyaçları da kapsar. 2Ko 12:14; 1Ti 5:8
Onları hayat yolunda yetiştirmeli. Ef 6:4; Öz 22:6, 15; 23:13, 14
Ç. İsa’nın takipçileri sadece İsa’nın takipçileriyle evlenmeli
Ancak “Efendimizin bir takipçisi” olanla evlenmeli. 1Ko 7:39; Tkr 7:3, 4; Ne 13:26
D. Çokeşlilik Kutsal Yazılara aykırı
Başlangıçta bir erkeğe sadece bir eş verildi. Ba 2:18, 22-25
İsa bu standardı takipçileri için tekrar koydu. Mt 19:3-9
Mesih’in ilk takipçileri çokeşli değildi. 1Ko 7:2, 12-16; Ef 5:28-31

11. Fidye

A. İsa’nın insan hayatı ‘tüm insanlar için fidye’ olarak ödendi
İsa, hayatını fidye olarak verdi. Mt 20:28
Dökülen kanın değeri sayesinde günahlar bağışlanıyor. İb 9:14, 22
Bir tek kurban her zaman için yeterliydi. Ro 6:10; İb 9:26
Faydaları kendiliğinden gelmez, fidye kabul edilmeli. Yhn 3:16
B. Eşdeğer bedeldi
Âdem kusursuz yaratıldı. Tkr 32:4; Vz 7:29; Ba 1:31
Günah yüzünden kendisi ve çocukları adına kusursuzluğu kaybetti. Ro 5:12, 18
Âdem’in çocukları aciz kaldı; tam ona denk biri gerekti. Me 49:7; Tkr 19:21
İsa’nın kusursuz insan hayatı fidyedir. 1Ti 2:5, 6; 1Pe 1:18, 19

12. Gök

A. Yalnız 144.000 kişi göğe gider
Sayıları sınırlıdır; Mesih’le birlikte kral olacaklar. Vh 5:9, 10; 20:4
İsa yol hazırladı; daha sonra diğerleri seçildi. Kl 1:18; 1Pe 2:21
Başka birçok insan yerde yaşayacak. Me 72:8; Vh 21:3, 4
144.000 kişinin, başkalarının sahip olmadığı özel konumu. Vh 14:1, 3; 7:4, 9

13. Gökteki Krallık

A. Tanrı’nın Gökteki Krallığı insanlık için ne yapacak?
Tanrı’nın isteğini gerçekleştirecek. Mt 6:9, 10; Me 45:6; Vh 4:11
Kralı ve kanunları olan bir hükümettir. İş 9:6, 7; 2:3; Me 72:1, 8
Kötülüğü yok edecek, tüm dünyayı yönetecek. Da 2:44; Me 72:8
1.000 yıllık yönetim insanlığı yeniden Cennete kavuşturacak. Vh 21:2-4; 20:6
B. Mesih’in düşmanları faaliyetteyken Krallık işe başlıyor
Mesih diriltildikten sonra uzun süre bekledi. Me 110:1; İb 10:12, 13
Yönetme yetkisini aldı, Şeytan’la savaştı. Me 110:2; Vh 12:7-9; Lu 10:18
Gökte Krallık kuruldu, bunu dünyaya gelen sıkıntılar takip etti. Vh 12:10, 12
Bu sıkıntılı dönem Krallığın yanında tavır alma vakti. Vh 11:15-18
C. “Kalplerde” değil, insanların gayreti ile değil
Krallık yerde değil, göktedir. 2Ti 4:18; 1Ko 15:50; Me 11:4
“Kalplerde” olamaz; İsa Ferisilere hitap ediyordu. Lu 17:20, 21
Bu dünyaya ait değil. Yhn 18:36; Lu 4:5-8; Da 2:44
Hükümetlerin, dünyanın standartlarının yerine geçecek. Da 2:44

14. Günah

A. Günah nedir?
Tanrı’nın kanununun, kusursuz standardının çiğnenmesi. 1Yh 3:4; 5:17
İnsan Tanrı tarafından yaratıldığından O’na hesap vermeli. Ro 14:12; 2:12-15
Kanun günahı tanımladı, insanın bunu fark etmesini sağladı. Ga 3:19; Ro 3:20
Herkes günahkâr, Tanrı’nın kusursuz standardından uzak. Ro 3:23; Me 51:5
B. Neden herkes Âdem’in günahından ıstırap çekiyor?
Âdem’den herkese kusurluluk, ölüm geçti. Ro 5:12, 18
Tanrı insanlığın günahkâr durumuna katlanarak merhamet gösterdi. Me 103:8, 10,14, 17
İsa’nın fidyesi günahlara kefaret eder. 1Yh 2:2
İblis’in diğer tüm işleriyle birlikte günah da dünyadan silinecek. 1Yh 3:8
C. Yasak edilen meyve cinsel ilişki değil, itaatsizlikti
Ağaçtan yememe emri Havva yaratılmadan önce verildi. Ba 2:17, 18
Âdem ve Havva’ya çocuklar yapmaları söylendi. Ba 1:28
Çocuklar günahın sonucu değildi, Tanrı’dan bir nimetti. Me 127:3-5
Havva, kocası yokken günah işledi; onun önüne geçti. Ba 3:6; 1Ti 2:11-14
Âdem baş olarak Tanrı’nın kanununa isyan etti. Ro 5:12, 19
Ç. Kutsal ruha karşı günah nedir? (Mt. 12:32; Mr. 3:28, 29)
Miras alınan günah bu türden değil. Ro 5:8, 12, 18; 1Yh 5:17
Biri ruhu kederlendirebilir; sonradan yolunu düzeltebilir. Ef 4:30; Yk 5:19, 20
Günahı alışkanlık edinmek ölüme götürür. 1Yh 3:6-9
Tanrı böyle kimselere hükmeder, ruhunu onlardan alır. İb 6:4-8
Tövbe etmemiş olan böyle kimseler için dua etmemeliyiz. 1Yh 5:16, 17

15. Haç

A. İsa utanç verici şekilde direğe asıldı
İsa bir işkence direğine ya da ağaca asıldı. Elç 5:30; 10:39; Ga 3:13
İsa’nın takipçileri direğin ifade ettiği utancı taşımalı. Mt 10:38; Lu 9:23
B. Ona tapınılmamalı
İsa’nın direk üzerinde teşhiri bir utanç. İb 6:6; Mt 27:41, 42
Tapınmada haç kullanılması putperestliktir. Çk 20:4, 5; Yr 10:3-5
İsa ruhtur, artık direkte değil. 1Ti 3:16; 1Pe 3:18

16. İblis, Cinler

A. İblis ruhi bir kişidir
İçimizdeki kötülük niteliği değil, ruhi bir kişidir. 2Ti 2:26
Melekler gibi İblis de bir “kişi”dir. Mt 4:1, 11; Ey 1:6
Yanlış bir arzuyla kendi kendini İblis haline getirdi. Yk 1:13-15
B. İblis dünyanın görünmez hükümdarıdır
Dünya bir tanrı olarak onun kontrolü altında. 2Ko 4:4; 1Yh 5:19; Vh 12:9
Davanın çözümüne kadar var olmasına izin verilecek. Çk 9:16; Yhn 12:31
Önce dipsiz derinliklere atılacak, sonra yok edilecek. Vh 20:2, 3, 10
C. Cinler asi meleklerdir
Tufan’dan önce Şeytan’a katıldılar. Ba 6:1, 2; 1Pe 3:19, 20
Işıktan yoksun bırakıldılar ve alçaltıldılar. 2Pe 2:4; Yhd 6
Tanrı’ya karşı savaşıyor, insanlara baskı yapıyorlar. Lu 8:27-29; Vh 16:13, 14
Şeytan’la birlikte yok edilecekler. Mt 25:41; Lu 8:31; Vh 20:2, 3, 10

17. İsa

A. İsa, Tanrı’nın Oğlu ve atadığı Kral
Tanrı’nın yarattıklarının ilki; diğerleri onun aracılığıyla. Vh 3:14; Kl 1:15-17
Kadından doğan bir insan olarak meleklerden aşağı kılındı. Ga 4:4, 5; İb 2:9
Gökte yaşamak üzere, Tanrı’nın ruhu aracılığıyla doğdu. Mt 3:16, 17
Yere gelmeden önceki konumuna göre çok daha yükseltildi. Flp 2:9, 10
B. Kurtulmak için İsa Mesih’e inanmak şart
İbrahim’e vaat edilen soy. Ba 22:18; Ga 3:16
İsa tek Başkâhin, fidye. 1Yh 2:1, 2; İb 7:25, 26; Mt 20:28
Hayat için Tanrı ve Mesih’i tanıyıp onlara itaat etmeli. Yhn 17:3; Elç 4:12
C. İsa’ya inanmak yeterli değil
İnanç işlerle gösterilmeli. Yk 2:17-26; 1:22-25
Emirlerine itaat edip, yaptığı işi yapmalıyız. Yhn 14:12, 15; 1Yh 2:3
Efendimizin ismini kullanan herkes Krallığa erişmeyecektir. Mt 7:21-23

18. Kader

A. İnsanın kaderi önceden belirlenmemiştir
Kesin olan, Tanrı’nın amacıdır. İş 55:11; Ba 1:28
Bireylere, Tanrı’ya hizmeti seçme olanağı verilmiştir. Yhn 3:16; Flp 2:12

19. Kan

A. Kan nakli kanın kutsallığının çiğnenmesidir
Nuh’a kanın kutsal olduğu ve hayat anlamına geldiği söylendi. Ba 9:4, 16
Kanun ahdi kan yemeyi yasakladı. Le 17:14; 7:26, 27
Bu yasak İsa’nın takipçilerine de tekrarlandı. Elç 15:28, 29; 21:25
B. Hayat kurtarma amacı mazeret sayılamaz
İtaat kurbandan iyidir. 1Sa 15:22; Mr 12:33
Hayatı Tanrı’nın kanunundan üstün tutmak ölümle sonuçlanır. Mr 8:35, 36

20. Kilise

A. Kilise ruhi anlamdadır, Mesih’in üzerine kurulmuştur
Tanrı, insan yapısı mabetlerde oturmaz. Elç 17:24, 25; 7:48
Hakiki kilise [cemaat] diri taşlardan yapılmış ruhi bir mabettir. 1Pe 2:5, 6
Mesih köşe taşı; elçiler ikincil temeldir. Ef 2:20
Tanrı’ya ruhla ve hakikatle tapınmak gereklidir. Yhn 4:24
B. Kilise [cemaatPetrus’un üzerine kurulmadı
İsa cemaatin Petrus üzerine kurulduğunu söylemedi. Mt 16:18
İsa “kaya” olarak tanımlandı. 1Ko 10:4
Petrus, İsa’yı temel olarak tanımladı. 1Pe 2:4, 6-8; Elç 4:8-12

21. Kötülük, Dünyadaki Sıkıntılar

A. Dünyadaki sıkıntıların sorumlusu
Yaşadığımız kötü dönemin nedeni kötü yönetimlerdir. Öz 29:2; 28:28
Dünyanın hükümdarı, Tanrı’nın düşmanıdır. 2Ko 4:4; 1Yh 5:19; Yhn 12:31
Sıkıntıların sorumlusu İblis ve vakti az. Vh 12:9, 12
İblis bağlanacak, bunu görkemli bir barış dönemi izleyecek. Vh 20:1-3; 21:3, 4
B. Kötülüğe neden izin veriliyor?
İblis, yaratılanların Tanrı’ya vefalarının gerçek olmadığını iddia etti. Ey 1:11, 12
Sadık kişilere vefalarını kanıtlama fırsatı verildi. Ro 9:17; Öz 27:11
İblis’in yalancı olduğu kanıtlandı, dava çözüme ulaştırılmalı. Yhn 12:31
Sadık kimseler sonsuz yaşamla ödüllendiriliyor. Ro 2:6, 7; Vh 21:3-5
C. Sonun vaktinin uzatılması merhametli bir düzenlemedir
Nuh’un zamanındaki gibi, insanları uyarmak vakit istiyor. Mt 24:14, 37-39
Tanrı yavaş davranmaz, fakat merhametlidir. 2Pe 3:9; İş 30:18
Kutsal Kitap gafil avlanmamamıza yardım eder. Lu 21:36; 1Se 5:4
Şimdiden Tanrı’nın düzenlemelerinden yararlanıp korunun. İş 2:2-4; Tsf 2:3
Ç. Dünyadaki sıkıntılara çözüm yolunu insan bulamaz
İnsan korku ve şaşkınlık içinde. Lu 21:10, 11; 2Ti 3:1-5
İnsanlar değil, Tanrı’nın Gökteki Krallığı başaracak. Da 2:44; Mt 6:10
Yaşamak için şimdiden Kralla barışmaya çalışın. Me 2:9, 11, 12

22. Kronoloji

A. MS 1914; Milletlerin Dönemi sona erdi
MÖ 607; krallar zincirinde kesinti. He 21:25-27
Krallığın yeniden kurulması için “yedi vakit” geçecekti. Da 4:32, 16, 17
Yedi = 2 × 3 1/2 vakit veya 2 × 1.260 gün. Vh 12:6, 14; 11:2, 3
Bir gün için bir yıl [2.520 yıl eder]. He 4:6; Sy 14:34
Gökteki Krallığın kurulmasına kadar sürecekti. Lu 21:24; Da 7:13, 14

23. Kurtuluş

A. Kurtuluş İsa’nın fidyesi sayesinde Tanrı’dandır
Yaşam, Tanrı’nın Oğlu aracılığıyla verdiği armağandır. 1Yh 4:9, 14; Ro 6:23
Kurtuluş ancak İsa’nın kurban edilmesiyle mümkün oldu. Elç 4:12
“Ölüm döşeğindeki tövbe” işlerle gösterilemez. Yk 2:14, 26
Kurtuluş için uğraş verilmeli. Lu 13:23, 24; 1Ti 4:10
B. “Bir defa kurtulan sonsuza dek kurtulmuştur” düşüncesi yanlış
Kutsal ruhtan almış olanlar iman yolundan ayrılabilir. İb 6:4, 6; 1Ko 9:27
Birçok İsrailli Mısır’dan kurtulduktan sonra yok oldu. Yhd 5
Kurtuluş derhal gerçekleşmez. Flp 2:12; 3:12-14; Mt 10:22
Eski yoluna geri dönenin son hali ilk halinden beter olur. 2Pe 2:20, 21
C. “Herkes kurtulacak” görüşü Kutsal Yazılara aykırı
Bazılarının tövbe etmesi olanaksız. İb 6:4-6
Tanrı kötülerin ölmesinden zevk almaz. He 33:11; 18:32
Fakat sevgi, doğrulukla bağdaşmayan davranışlara göz yumamaz. İb 1:9
Kötüler yok edilecek. İb 10:26-29; Vh 20:7-15

24. Kutsal Kitap

A. Tanrı’nın Sözü O’nun ilhamıdır
İnsanları yazmaya yönlendiren, Tanrı’nın ruhuydu. 2Pe 1:20, 21
Kutsal Kitabın tümü Tanrı ilhamıdır ve yararlıdır. 2Ti 3:16, 17; Ro 15:4
B. Bugün için pratik bir rehberdir
İlkelerine aldırmamak ölüm getirir. Ro 1:28-32
İnsan bilgeliği onun yerine geçemez. 1Ko 1:21, 25; 1Ti 6:20
Güçlü düşmanlara karşı korur. Ef 6:11, 12, 17
İnsana doğru yolu gösterir. Me 119:105; 2Pe 1:19; Öz 3:5, 6
C. Her milletten ve ırktan insanlar için yazılmıştır
Yazılmasına Doğuda başlandı. Çk 17:14; 24:12, 16; 34:27
Tanrı’nın düzenlemesi sadece Batılılar için değil. Ro 10:11-13; Ga 3:28
Tanrı her tür insanı kabul eder. Elç 10:34, 35; Ro 5:18; Vh 7:9, 10

25. Meryem’e Tapınma

A. Meryem İsa’nın annesidir, “Tanrı’nın annesi” değil
Tanrı’nın başlangıcı yok. Me 90:2; 1Ti 1:17
Tanrı’nın Oğlu yerde iken annesi Meryem’di. Lu 1:35
B. Meryem “daima bakire” değildi
Yusuf’la evlendi. Mt 1:19, 20, 24, 25
İsa’dan başka çocukları da oldu. Mt 13:55, 56; Lu 8:19-21
Bunlar o sırada İsa’nın “iman kardeşleri” değildi. Yhn 7:3, 5

26. Mesih’in Dönüşü

A. Dönüşünü insanlar göremez
Dünyanın artık kendisini görmeyeceğini öğrencilerine söyledi. Yhn 14:19
Gidişini sadece öğrencileri gördü; aynı şekilde dönecekti. Elç 1:6, 10, 11
Gökte görünmez bir ruh. 1Ti 6:14-16; İb 1:3
Gökteki krallığın kralı olarak dönüyor. Da 7:13, 14
B. Görünür olaylardan anlaşılıyor
Öğrencileri hazır bulunuşunun alametini sordular. Mt 24:3
Takipçileri yürek gözleriyle “görüyor”lar. Ef 1:18, 19
Hazır bulunuşunun kanıtı birçok olaydan oluşuyor. Lu 21:10, 11
Düşmanları, yıkımla yüz yüze gelince onu “görecekler.” Vh 1:7

27. Muhalefet, Zulüm

A. İsa’nın takipçilerine karşı muhalefetin nedeni
İsa nefretle karşılaştı, muhalefetin olacağını bildirdi. Yhn 15:18-20; Mt 10:22
Doğru ilkeleri uygulamak dünyayı mahkûm eder. 1Pe 4:1, 4, 12, 13
Bu ortamın tanrısı Şeytan, Gökteki Krallığa muhalif. 2Ko 4:4; 1Pe 5:8
İsa’nın bir takipçisi korkmaz, Tanrı onu korur. Ro 8:38, 39; Yk 4:8
B. Bir kadın, kocasının kendisini Tanrı’dan ayırmasına izin vermemeli
İsa uyardı; başkaları kocasına yanlış bilgi verebilir. Mt 10:34-38; Elç 28:22
Tanrı’ya ve İsa Mesih’e bel bağlamalı. Yhn 6:68; 17:3
Sadakati sayesinde belki kocasını da kurtarır. 1Ko 7:16; 1Pe 3:1-6
Kocası başıdır, fakat tapınmasına karışamaz. 1Ko 11:3; Elç 5:29
C. Bir koca, Tanrı’ya hizmetini karısının engellemesine izin vermemeli
Karısını ve ailesini sevmeli, onların da hayata erişmesini istemeli. 1Ko 7:16
Kararlar alma, ailesini geçindirme sorumluluğunu taşımalı. 1Ko 11:3; 1Ti 5:8
Tanrı, hakikatin yanında tavır alanı sever. Yk 1:12; 5:10, 11
Barış uğruna ödün vermek Tanrı’nın hoşnutsuzluğuna yol açar. İb 10:38
Yeni dünyadaki mutlu yaşam için aileyi yönlendirmek. Vh 21:3, 4

28. Ölüler Diyarı (Hades, Şeol)

A. Ateşli bir işkence yeri değil
Acı çeken Eyüp oraya gitmek için dua etti. Ey 14:13
Bir faaliyetsizlik yeri. Me 6:5; Vz 9:10; İş 38:18, 19
İsa mezardan diriltildi. Elç 2:27, 31, 32; Me 16:10
Ölüler diyarı diğer ölüleri verecek ve yok edilecek. Vh 20:13, 14
B. Ateş yok edilmenin simgesidir
Sonsuz ölüm ateşle simgelenir. Mt 25:41, 46; 13:30
Tövbe etmeyen kötüler, ateşle yok edilmiş gibi silinecekler. İb 10:26, 27
Şeytan’ın başına gelecek ateşli “azap” ebedi ölümdür. Vh 20:10, 14, 15
C. Zengin adam ve Lazar örneği ebedi azabın delili değil
İbrahim’in yanı başı gibi ateş de gerçek anlamda değildir. Lu 16:22-24
İbrahim’in onayı ile karanlık karşıt kavramlar. Mt 8:11, 12
Babil’in yok edilişinde de ateşli bir eziyetten söz edilir. Vh 18:8-10, 21

29. Ölüm

A. Ölümün nedeni
İnsanın başlangıcı kusursuzdu, sonsuza dek yaşama olanağı vardı. Ba 1:28, 31
İtaatsizlik sonucunda ölüme mahkûm edildi. Ba 2:16, 17; 3:17, 19
Günah ve ölüm Âdem’in bütün çocuklarına geçti. Ro 5:12
B. Ölülerin durumu
Âdem can olarak yaratıldı, ona bir can verilmedi. Ba 2:7; 1Ko 15:45
Can, yani insan ölümlüdür. He 18:4; İş 53:12; Ey 11:20dipnot
Ölüler bilinçsizdir, bir şey bilecek durumda değildirler. Vz 9:5, 10; Me 146:3, 4
Ölüler uykuda, diriltilmeyi bekliyorlar. Yhn 11:11-14, 23-26; Elç 7:60
C. Ölülerle konuşmak olanaksızdır
Ölüler Tanrı’nın yanında ruh olarak yaşamıyorlar. Me 115:17; İş 38:18
Ölülerle konuşmaya çalışanlara uyarı. İş 8:19; Le 19:31
Medyumlar ve falcılar mahkûm edildi. Tkr 18:10-12; Ga 5:19-21

30. Ruh, Ruhçuluk

A. Kutsal ruh nedir?
Bir “kişi” değil, Tanrı’nın etkin kuvvetidir. Elç 2:2, 3, 33; Yhn 14:17
Yaratılışta, Kutsal Kitabın ilham edilişinde, vs. kullanıldı. Ba 1:2; He 11:5
Mesih’in kardeşlerini oğullar olarak mesheder. Yhn 3:5-8; 2Ko 1:21, 22
Günümüzde Tanrı’nın toplumunu yönlendirir, güçlendirir. Ga 5:16, 18
B. Hayat kuvvetine ruh denir
Solunumla sürdürülen yaşamın özüdür. Yk 2:26; Ey 27:3
Hayat kuvveti Tanrı’nın elindedir. Zk 12:1; Vz 8:8
İnsan ve hayvanlardaki hayat kuvveti Tanrı’ya aittir. Vz 3:19-21
Ruh, dirilme ümidiyle Tanrı’ya teslim edilir. Lu 23:46
C. Cinlerin işi olan ruhçuluktan kaçınılmalı
Tanrı’nın sözü yasaklar. İş 8:19, 20; Le 19:31; 20:6, 27
Falcılık cinciliktir; mahkûm edilmiştir. Elç 16:16-18
Yıkıma götürür. Ga 5:19-21; Vh 21:8; 22:15
Tanrı astrolojiyi yasaklamıştır. Tkr 18:10-12; Yr 10:2

31. Sahte Peygamberler

A. Sahte peygamberlerin çıkacağı bildirildi; elçilerin günlerinde
Sahte peygamberleri saptamak için kural. Tkr 18:20-22; Lu 6:26
Önceden bildirilmişti; meyvelerinden tanınacaklardı. Mt 24:23-26; 7:15-23

32. Sebt

A. Sebt günü İsa’nın takipçileri için geçerli değil
Musa Kanunu İsa’nın ölümüyle ortadan kaldırıldı. Ef 2:15
Sebt, İsa’nın takipçileri için geçerli değil. Kl 2:16, 17; Ro 14:5, 10
Sebt kurallarına ve başka âdetlere uymaları yanlıştı. Ga 4:9-11; Ro 10:2-4
Tanrı’nın dinlenme gününe iman ve itaatle girilir. İb 4:9-11
B. Sebte uyması yalnızca eski İsrail’den istenmişti
Sebtin gereklerini ilk kez Mısır’dan çıkınca yaptılar. Çk 16:26, 27, 29, 30
Yalnızca İsrailoğuları için alametti. Çk 31:16, 17; Me 147:19, 20
Sebt yılı da Kanunun bir talebiydi. Çk 23:10, 11; Le 25:3, 4
Sebt İsa’nın takipçileri için gerekli değil. Ro 14:5, 10; Ga 4:9-11
C. Tanrı’nın Sebt günü dinlenmesi (Yaratma “hafta”sının 7. günü)
Yeryüzüyle ilgili yaratma işinin sonuna doğru başladı. Ba 2:2, 3; İb 4:3-5
İsa yeryüzünde yaşadıktan sonra da devam etti. İb 4:6-8; Me 95:7-9, 11
İsa’nın takipçileri bencilce işleri bırakmak anlamında dinlenirler. İb 4:9, 10
Gökteki Krallığın yerle ilgili görevi bitince sona erecek. 1Ko 15:24, 28

33. Son Günler

A. “Dünyanın sonu” ne demektir?
Şimdiki ortamın sona erişi. Mt 24:3; 2Pe 3:5-7; Mr 13:4
Yerin değil kötü ortamın sonu. 1Yh 2:17
Yıkımdan önce “sonun vakti” yaşanacak. Mt 24:14
Doğru kimseler kurtulacak ve yeni dünya gelecek. 2Pe 2:9 ; Vh 7:14-17
B. Son günlerin işaretleri konusunda uyanık olunmalı
Bu işaretler bize rehber olarak Tanrı tarafından sağlandı. 2Ti 3:1-5; 1Se 5:1-4
Dünya, durumun ciddiyetini anlamıyor. 2Pe 3:3, 4, 7; Mt 24:39
Tanrı gecikmez, fakat insanları uyarmaktadır. 2Pe 3:9
Uyanık kalmanın, umursamazlıktan kaçınmanın ödülü. Lu 21:34-36

34. Suretler, Tasvirler

A. Tapınmada tasvir ve heykeller kullanmak Tanrı’ya utanç getirir
Tanrı’nın tasviri yapılamaz. 1Yh 4:12; İş 40:18; 46:5; Elç 17:29
Tasvirler konusunda İsa’nın takipçilerine uyarı. 1Ko 10:14; 1Yh 5:21
Tanrı’ya ruhla ve hakikatle tapınılmalı. Yhn 4:24
B. Tasvirlere tapınmak İsrail milletine ölüm getirdi
Tasvirlere tapınma Yahudilere yasaklanmıştı. Çk 20:4-6
İşitemezler, konuşamazlar; yapanlar da onlar gibi olacak. Me 115:4-8
Tuzak oldular ve yıkım getirdiler. Me 106:36, 40-42; Yr 22:8, 9
C. Tapınma Tanrı’dan başka varlıklarla paylaşılamaz
Tanrı başka varlıklara da tapınılmasına izin vermedi. İş 42:8
“Duayı dinleyen” sadece Tanrı’dır. Me 65:1, 2

35. Şahitlik

A. İsa’nın bütün takipçileri şahitlik etmeli, iyi haberi bildirmeli
İsa’yı kabul ettiğini insanlar önünde bildirmek gerekli. Mt 10:32
Sözün uygulayıcıları olarak imanlarını göstermeliler. Yk 1:22-24; 2:24
Yeniler de öğretmenler olmalı. Mt 28:19, 20
İmanı açıkça bildirmek kurtuluş getirir. Ro 10:10
B. Tekrar ziyaretler gerekli, devamlı şahitlik
Sonla ilgili uyarıda bulunulmalı. Mt 24:14
Yeremya Yeruşalim’in sonunu yıllarca ilan etti. Yr 25:3
İsa’nın ilk takipçileri durmadı, biz de durmamalıyız. Elç 4:18-20; 5:28, 29
C. İnsanların kanından sorumlu olmamak için şahitlik etmek gerekli
İnsanlar yaklaşan sona dair uyarılmalı. He 33:7; Mt 24:14
İnsanların kanından sorumlu olmak söz konusu. He 33:8, 9; 3:18, 19
Pavlus sorumlu değildi; hakikati tümüyle bildirdi. Elç 20:26, 27; 1Ko 9:16
Hem şahitlik edeni, hem de onu dinleyeni kurtarır. 1Ti 4:16; 1Ko 9:22

36. Şifa Verme, Diller

A. Ruhi şifa vermenin yararları kalıcıdır
Ruhi hastalıklar yıkıcıdır. İş 1:4-6; 6:10; Ho 4:6
Öncelik taşıyan, ruhi şifadır. Yhn 6:63; Lu 4:18
Günahları kaldırır; mutluluk verir, hayat verir. Yk 5:19, 20; Vh 7:14-17
B. Tanrı’nın Gökteki Krallığı kalıcı sağlık getirecek
İsa sakat ve hastaları iyileştirdi, Krallığın nimetlerini duyurdu. Mt 4:23
Kalıcı sağlığı Krallığın getireceği vaat edildi. Mt 6:10; İş 9:7
Ölüm bile yok edilecek. 1Ko 15:25, 26; Vh 21:4; 20:14
C. Bugünkü mucizevi şifalar Tanrısal onayın kanıtı değildir
İsa’nın öğrencileri kendilerini mucizeyle iyileştirmedi. 2Ko 12:7-9; 1Ti 5:23
Mucizevi armağanlar elçilerin günlerinden sonra bitti. 1Ko 13:8-11
Şifa verme, Tanrı’nın onayının kesin bir kanıtı değil. Mt 7:22, 23; 2Se 2:9-11
Ç. Diller konuşma sadece geçici bir düzenleme
Bir alametti; daha önemli armağanlar aranmalı. 1Ko 14:22; 12:30, 31
Ruhun mucizevi armağanlarının sona ereceği önceden bildirildi. 1Ko 13:8-10
Olağanüstü işler Tanrı’nın onayının kanıtı değildir. Mt 7:22, 23; 24:24

37. Üçlük, Üçleme

A. Tanrı, Baba, tek Kişidir, evrendeki en yüce varlıktır
Tanrı üç şahıs değil. Tkr 6:4; Ml 2:10; Mr 10:18; Ro 3:29, 30
Oğul yaratıldı; Tanrı daha önce yalnızdı. Vh 3:14; Kl 1:14; İş 44:6
Tanrı her zaman evrenin hâkimi. Flp 2:5, 6; Da 4:35
Tanrı herkesten çok yüceltilmeli. Flp 2:10, 11
B. Oğul yere gelişinden önce de, sonra da Babadan aşağı konumdaydı
Oğul gökte itaatliydi, Babası tarafından gönderildi. Yhn 8:42; 12:49
Yerde iken de itaatliydi, Babası daha büyüktü. Yhn 14:28; 5:19; İb 5:8
Gökteki konumunda da Babasına boyun eğdi. Flp 2:9; 1Ko 15:28; Mt 20:23
Yehova, Mesih’in Tanrısı ve başı. 1Ko 11:3; Yhn 20:17; Vh 1:6
C. Tanrı ile İsa’nın bir olması
Her zaman tam bir uyum. Yhn 8:28, 29; 14:10
Karı koca arasındaki birlik gibidir. Yhn 10:30; Mt 19:4-6
Bütün imanlılar da “bir” olmalı. Yhn 17:20-22; 1Ko 1:10
Mesih aracılığıyla sonsuza dek sadece Yehova’ya tapınılacak. Yhn 4:23, 24
Ç. Tanrı’nın kutsal ruhu O’nun etkin kuvvetidir
Bir “kişi” değil kuvvet. Mt 3:16; Yhn 20:22; Elç 2:4, 17, 33
Tanrı ve Mesih ile birlikte gökte yaşayan bir kişi değil. Elç 7:55, 56; Vh 7:10
Tanrı, amacını yerine getirmek için onu yönlendirir. Me 104:30; 1Ko 12:4-11
Tanrı’ya hizmet edenler ruhu alırlar, onlara yol gösterir. 1Ko 2:12, 13; Ga 5:16

38. Vaftiz

A. İsa’nın takipçileri için bir gereklilik
İsa örnek oldu. Mt 3:13-15; İb 10:7
Kendini reddedip yaşamını Tanrı’ya adamanın sembolü. Mt 16:24; 1Pe 3:21
Sadece öğrenebilecek yaştakiler için. Mt 28:19, 20; Elç 2:41
Uygun yöntem suya daldırılmak. Elç 8:38, 39; Yhn 3:23
B. Günahlardan arındırmaz
İsa günahtan arınmak için vaftiz edilmedi. 1Pe 2:22; 3:18
Günahtan arındıran, İsa’nın kanıdır. 1Yh 1:7

39. Vaiz

A. İsa’nın her takipçisi vaiz olmalı
İsa Tanrı’nın hizmetçisiydi. Ro 15:8, 9; Mt 20:28
Takipçileri onun örneğini izlemeli. 1Pe 2:21; 1Ko 11:1
Hizmetimizin eksiksiz olması için sözü duyurmalıyız. 2Ti 4:2, 5; 1Ko 9:16
B. Hizmet için yeterli kılan nitelikler
Tanrı’nın ruhu ve O’nun Sözünden bilgi. 2Ti 2:15; İş 61:1-3
Duyuru işi yapılırken Mesih’in örneği izlenmeli. 1Pe 2:21; 2Ti 4:2, 5
Tanrı, ruhu ve teşkilatı aracılığıyla eğitir. Yhn 14:26; 2Ko 3:1-3

40. Yaratılış

A. Kanıtlanmış bilimle uyum içindedir; evrim kuramını çürütür
Bilim yaratılış sürecindeki sırayı doğrular. Ba 1:11, 12, 21, 24, 25
Tanrı’nın “cinsler”le ilgili kanunu geçerlidir. Ba 1:11, 12; Yk 3:12
B. Yaratma günleri 24 saatlik günler değildi
“Gün” belirli bir dönemi de kastedebilir. Ba 2:4
Tanrı’nın gözündeki gün bizim için uzun bir süre olabilir. Me 90:4; 2Pe 3:8

41. Yaşam

A. İtaatli insanlar için sonsuz yaşam kesindir
Yaşamı vaat eden, yalan söyleyemeyen Tanrı’dır. Tit 1:2; Yhn 10:27, 28
İman edenler için sonsuz yaşam kesindir. Yhn 11:25, 26
B. Gökteki yaşam yalnız Mesih’in bedenine ait olanlarla sınırlıdır
Tanrı onları istediği gibi seçer. Mt 20:23; 1Ko 12:18
Yerden yalnız 144.000 kişi seçiliyor. Vh 14:1, 4; 7:2-4; 5:9, 10
Vaftizci Yahya bile Gökteki Krallıkta yer almayacak. Mt 11:11
C. Yerde yaşam vaadi alan “başka koyunlar”ın sayısı sınırlı değil
Gökte İsa ile birlikte olacak kişilerin sayısı sınırlı. Vh 14:1, 4; 7:2-4
“Başka koyunlar” Mesih’in kardeşleri değildir. Yhn 10:16; Mt 25:32, 40
Yerde yaşamaya devam edecek birçok kişi şimdi toplanıyor. Vh 7:9, 15-17
Başkaları da diriltilip yerde yaşayacaklar. Vh 20:12; 21:4

42. Yehova, Tanrı

A. Tanrı’nın ismi
“Tanrı” belirsiz bir ifade; Rabbimizin özel ismi var. 1Ko 8:5, 6
İsminin kutsal kılınması için dua ediyoruz. Mt 6:9, 10
Tanrı’nın ismi Yehova’dır. Me 83:18; Çk 6:2, 3; 3:15; İş 42:8
Kitab-ı Mukaddes’te Tanrı’nın ismi. Çk 6:3; 3:15; İş 42:8
İsa O’nun adını bildirdi. Yhn 17:6, 26; 5:43; 12:12, 13, 28
B. Tanrı’nın varlığı
Tanrı’yı görüp de yaşamak olanaksız. Çk 33:20; Yhn 1:18; 1Yh 4:12
İnanmak için Tanrı’yı görmek gerekmez. İb 11:1; Ro 8:24, 25; 10:17
Tanrı gözle görünen eserleriyle tanınır. Ro 1:20; Me 19:1, 2
Peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi varlığını kanıtlar. İş 46:8-11
C. Tanrı’nın nitelikleri
Hikmeti üstündür. Ey 12:13; Ro 11:33; 1Ko 2:7
Adildir, adaletle davranır. Tkr 32:4; Me 37:28
Mutlak gücün sahibidir, kudretlidir. Ey 37:23, Vh 7:12; 4:11
Ç. Herkes aynı Tanrı’ya hizmet etmiyor
İyi görünen yol her zaman doğru değildir. Öz 16:25; Mt 7:21
İki yol var, fakat sadece biri hayata götürür. Mt 7:13, 14; Tkr 30:19
Çok tanrılar var, fakat gerçek Tanrı tektir. 1Ko 8:5, 6; Me 82:1
Yaşamak için gerçek Tanrı’yı tanımak gerekli. Yhn 17:3; 1Yh 5:20

43. Yehova’nın Şahitleri

A. Yehova’nın Şahitlerinin kökeni
Yehova Kendi şahitlerini tanıtıyor. İş 43:10-12; Yr 15:16
Sadık şahitler zinciri Habil’le başlar. İb 11:4, 39; 12:1
İsa sadık ve hakiki şahitti. Yhn 18:37; Vh 1: 5; 3:14

44. Yer

A. Tanrı’nın yerle ilgili amacı
Cennet, kusursuz insanlar için yeryüzünde hazırlanmıştı. Ba 1:28; 2:8-15
Tanrı’nın amacı kesindir. İş 55:11; 46:10, 11
Yer, barışsever kusursuz insanlarla dolacak. Me 72:7; İş 45:18; 9:6, 7
Cennet Gökteki Krallık tarafından yeniden kurulacak. Mt 6:9, 10; Vh 21:3-5
B. Hiçbir zaman harap edilmeyecek ve ıssız bırakılmayacak
Yerküre sonsuza dek duracak. Vz 1:4; Me 104:5
Nuh’un zamanında da Yer değil insanlar yok edildi. 2Pe 3:5-7; Ba 7:23
Bu örnek günümüzde de sağ kalma ümidi veriyor. Mt 24:37-39
Kötüler yok edilecek; “büyük kalabalık” sağ kalacak. 2Se 1:6-9; Vh 7:9, 14
Bu içerik Watchtower
ONLINE KÜTÜPHANE ‘den alıntılanmıştır. Bağlantılar Watchtower Online kütüphaneye ait olup Web Dünyası ile hiç bir bağlantısı yoktur.
Reklam
Yorumları okumak için tıklayın
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

Netflix

Stranger Things 4. Sezon: Çıkış tarihi, Spoilerler, Fragman ve Daha Fazlası

Stranger Things 4. Sezon konusu, Fragmanı, Çıkış tarihi ve Spoilerleri.

Senol ARAS

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

İçeriği Oluşturan:

Stranger Things 4 sezon hakkinda her sey

Stranger Things 4. Sezon Netflix tarafından doğrulandı. Hopper ve Eleven hakkında haberler, spoilerler ve teoriler de dahil olmak üzere, 4. sezon hakkında her şey bir makaleye toplandı.

Arkadaşlar, bu haber çok resmi bir haber. Stranger Things 4. sezon ciddi ciddi geliyor. 4. Sezon için hazırlıklara başlandı. Doğrulandı. Ayrıca Şef Hopper’ın Amerikan mahkumu olduğu da doğrulandı.

Son fragmanda, Hopper karlı bir alanda çalışırken görüntüleniyor, kafasını da tıraş etmiş ve gerçekten çok yakışmış. Hayatta olması süpriz olmasa da hayranları yeni tarzına bayılmış. Aşağıda ki Fragmanı izleyebilirsiniz. Bakın görün nasıl yakışıklı!

Stranger Things 4. sezon hakkında son haberler neler mi?: 8 yeni karakter, Jonathan yeni BFF, bir Rus bekçi, Hawkins Lisesi’nde yeni bir Jock ve bir akıl hastanesinde hademe, Jamie Campbell Bower tarafından canlandırılıyor.

Atlanta’daki setten yeni fotoğraflar Dustin, Max, Steve ve Robin’in bu sezon takım olduğunu gösteriyor. Ayrıca Maya Hawke gerçek hayat kardeşi Levon Thurman-Hawke gruba katıldığı açıkça görünenler arasında.

Daha heyecan verici oyuncular da var. Bunları görmek için sanırım 4. sezonun yayınlanmasını beklemek zorundayız.

 

4. sezonun çok uzak olduğunu düşünürsek, Duffer kardeşler ve yapımcı Shawn Levy’den yakın zamanda daha büyük bir hikayenin detaylarını almamızın imkanı yok. Ama elimizde teoriler ve ipuçları var. 3. Sezona dayalı.

3. sezondaki cevaplanmamış sorulara bazı cevaplar aldıktan sonra çok daha fazla ayrıntı netleşecek ama şimdilik Stranger Things’in 4. sezonu hakkında bildiklerimiz bu kadar.

Stranger Things 4 sezon hakkinda her sey

Stranger Things 4. Sezon: Çıkış tarihi, spoilerler, haberler ve Fragman. Fotoğraf: Netflix

Stranger Things sezon 4 onaylandı mı?

Evet! Netflix 30 Eylül’de dizinin 4.sezon için geri döneceğini doğruladı.

Netflix’in İçerik Sorumlusu Ted Sarandos, “Duffer Kardeşler Stranger Things ile dünyanın dört bir yanındaki izleyicileri büyüledi ve üyelerimizin seveceği diğer film ve dizi projeler için onlarla olan ilişkimizi genişletmekten heyecan duyuyoruz,” dedi. “Duffer Kardeşler’in neler yaptığını görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Yılın başlarında Collider’a konuşan yapımcı Shawn Levy, “dördüncü sezonun kesinlikle yaşandığını” belirterek, “bunun ötesinde bir sezon olasılığı çok fazla, şu anda belirsiz” dedi. (Tabii ki, biz uzun bir süre için 5. sezon hakkında hiçbir şey bilemeyiz…)

Stranger Things 4. Sezon ne zaman çekilmeye başlayacak?

Stranger Things 4. sezon Şubat 2020’de çekime başladı. Daha sonra salgın nedeniyle Mart ayında çekimler durduruldu. Litvanya’daki sahneler çoktan çekilmişti ve oyuncular ve ekip çekimlerin iptal edilme zamanında Atlanta, Georgia’da çekime hazırlanıyordu.

Ekim 2020’de, oyuncular 4 Ocak 2020 itibariyle, 4. Sezonu hala çekmeye devam etmekteler.

Gaten Matarazzo, People’a çekimlerin “kesinlikle her zamankinden daha yavaş bir süreç olduğunu kabul edebiliriz.” dedi.

Çekimlerdeki gecikmeye rağmen, yeni sezon için resmi duyuru geldi.

Stranger Things 4. Sezon ne zaman çıkacak?

David Harbour, Instagram Canlı yayının da Stranger Things 4. sezonun 2021’in başlarında Netflix’te yayınlamayı planladıklarını açıkladı. Ancak, Koronavirüsü salgını sonrasında çekimler de gecikme olması nedeniyle, çıkış tarihi büyük olasılıkla bahar 2021’e daha yakın olacaktır.

Oyuncu kadrosu ve ekibi Stranger Things 4′. sezonun çekimlerine Mart 2020’de başladı. Çekimler Eylül 2020 sonu itibariyle yavaş yavaş devam ediyor.

Stranger Things 4. Sezon kaç bölüm olacak?

Sezondaki bölümlerin miktarı Duffer Brothers’ın ne kadar hikaye anlatması gerektiğine bağlı. 1 Sezonda 8 bölüm vardı,2. Sezonda 9 bölüm vardı ve sezon 3. sezonda 8 bölüm vardır.

TV Line, 4. Sezonun 9 bölüm olduğu söylentisinin olduğunu bildirdi, yani yeni sezon 2. sezon ile aynı bölüm sayısına sahip olacak. Bu şimdiye kadar doğrulanmadı ama muhtemelen en az 8 bölüm bekleyebilirsiniz. Yazarın odasının Twitter’da paylaştığı bitmiş senaryoyığınında, 9 bölüm senaryo varmış gibi görünüyor.

Bölüm 1 ‘Hellfire Club’
Bölüm 2 ‘ Tick Tock’

Stranger Things 4. Sezon Hangi Yılda Geçecek?

Şimdiye kadar, her sezon bir yıl arayla yer aldı – 1. sezon 1 983 yılında, 2. sezon 1984 yılında ve 3. sezon ise 1985 yılında geçti.

Tabii ki, genç oyuncular nedeni ile bu süre 4. sezonda daha fazla uzayabilir. Hepsinin hızlı büyüdüğünü düşünürsek, dizi birkaç yıl daha öne çıkabilir.

Jim Hopper’ın Amerikalı mahkûm olarak yer aldığı yeni fragmana bakılırsa, daha ince ve ışıltılı görünüşü göz önüne alındığında oldukça fazla zaman geçmiş gibi görünüyor.

Stranger Things 4. Sezonda hangi oyuncular yer alacak?

Muhtemelen en sevdiğimiz oyuncularımızın çoğunun geri döndüğünü göreceğiz, umarım yeni yüzlerle birlikte dönerler. Ama 3. sezonun sonuna bakılırsa, oyuncu listesinde yeni sezon bir kaç kişi eksilebilir.

Noah Schnapp (Will), Millie Bobby Brown (Eleven) Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike) ve Sadie Sink (Max) geri dönebilir. Winona Ryder da şüphesiz herkesin favorisi. Joyce Byers olarak geri dönebilir.

Stranger Things 4. Sezon Yeni Karakterleri

Peter Ballard (Jamie Campbell Bower), bir psikiyatri hastanesinde düzenli olarak çalışan bir adam.

Argyle (Eduardo Franco), Jonathan yeni en iyi arkadaşı ve pizza dağıtıcısı.

Jason Carver (Mason Boya), okulda ki en popüler kızla çıkıyor. Yakışıklı ve zengin.

Eddie Munson (Joseph Quinn), Hawkins Yüksek resmi D & D Kulübü, Hellfire Club başkanı.

Victor Creel (Robert Englund), 1950’lerde korkunç bir cinayet için bir psikiyatri hastanesinde hapsedilmiş rahatsız ve korkutucu bir adam.

Yarbay Sullivan (Sherman Augustus), Hawkins’teki kötülüğü nasıl durduracağını bilen zeki birisi.

Dmitri (Tom Wlaschiha), akıllı ve çekici bir Rus hapishane gardiyanı.

Yuri (Nikola Djuricko) kötü şakaları olan ve gevrek tarzı fıstık ezmesi seven bir Rus kaçakçı.

Hopper Stranger Things 3. Sezonda öldü mü? Hopper hala hayatta mı?

Neyse ki Jim Hopper’ın hayatta olduğu ve şu anda Rusya’da hapiste olduğu doğrulandı.

Stranger Things 4. Sezonda neler olacak?

4. sezonda büyük olasılıkla Eleven güçlerini nasıl geri alacağına odaklanacak. 3. sezonun sonunda, alışveriş merkezindeki savaşın ardından güçlerini kaybetti ve artık zihniyle bir şeyleri hareket ettiremiyor. Boşlukta takılı kalan insanlara da yardımcı olamıyor. Burnu da kanamıyor…

Ruslar sayesinde baş aşağı tehdidi yeniden serbestken arkadaşlarını kurtarmak için bu güçleri geri kazanmaya kalkışması an meselesi.

Hopper’dan bahsetmişken, Amerikalı olduğu doğrulandı. Ruslardan bahsetmişken, şu anda bir Demogorgon’a sahipler. Nasıl aldıklarını açıklanacak ve muhtemelen silah haline getirmek üzereler.

3. sezonun sonunda da çete dağıldı. Joyce Byers sonunda Hawkins’ten taşındı, Will ve Eleven’ı da yanına aldı. Mike, Dustin, Lucas ve Max, Nancy, Steve, Robin ve Erica ile birlikte kaldı. 4. sezon büyük olasılıkla bu yeni dinamikleri keşfedeceğiz.

Romantizm cephesinde Mike ve Eleven’ın ilişkisi test edilecek. Max ve Lucas’da hala bir şeyler olmayacak gibi. Suzie ile Dustin ilişkisi sezonun bir parçası olabilir. Nancy ve Jonathan şüphesiz bir çift olacak ama ilişkileri üniversite ve mesafe ile test edilecek. Ve Joyce gelince  onun için adalet istiyoruz.

Okumaya devam et

Kişisel Gelişim

İstediğin her şey korkunun diğer tarafında.

İstediğiniz her şey korkunun diğer tarafında. Başarılarınızda.

Senol ARAS

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

İçeriği Oluşturan:

Istedigin her sey korkunun diger tarafinda

Birkaç hafta önce köpeğimi parka götürdüm. Oturup hayvanların birbirleriyle ve insanlarla nasıl etkileşime girebildiğini izlemeyi seviyorum ve özellikle yavruların etraflarındaki dünyaya nasıl tepki verdiklerini izlemeyi seviyorum.

Bu özel ziyarette, bir Alman çoban köpeği sahibine ulaşmaya çalıştığı için dikkatimi çekti, ama bir ağaç kütüğü yolunu kapatıyordu. Bir ağaç kütüğü büyük bir engel gibi görünmeyebilir, ama bu köpek yavrusu için, aşılmaz görünüyordu. Önünde beliren bu nesneyi gördü, dünyada en çok istediği şeye ulaşmasını engelledi: insanla birlikte olmanın rahatlığı ve güvenliği.

Köpek yavrusunun çığlıkları kasten görmezden gelen sahibi için sızlandığı anlara şahitlik ettim.

Köpek yavrusu, insanının onu kurtarmaya gelmeyeceğini anlayınca, ona çok fazla korku veren şeye doğru ilerlemeye başladı. Dehşete kapılmış, içinde pusuya yatmış her türlü teröre karşı ihtiyatlı bir şekilde yaklaştı.

Sahibinin ağaç kütüğünün diğer tarafına doğru yürümesini ve sakince yavruyu çağırmasını izledim. Köpek yavrusu isteksizdi, içgüdüsel korkusu sahibine olan güveniyle savaşıyordu. Son olarak, cesaret ile bir anda, köpek yavrusu ağaç kütüğü üzerinden atladı ve sahibine kavuştu. Sahibi sevgi ile yavru köpeğini ödüllendirdi-köpekler çok şey istemez, ama çok şeyden de korkarlar.

Bu korkunun dışındaki insanlar ağaç kütüğünün tehdit oluşturmayan bir şey olduğunu görebilirler, bu yüzden neden bu kadar korkunç olduğunu anlamayabilirler. Birçok kez ağaç kütükleri üzerinden atlayan köpekler görmüş olabilirsiniz. Böyle şeyleri engel olarak görmeyen köpekler elbet var.

Aynı şey genellikle insanların korkuları için de geçerlidir.

Mücadele eden bir insan görüyoruz ve bu özel şeyin, birçok kez uğraştığımız ve gayet iyi bir şekilde ortaya çıktığımız bir şey olduğunda neden onlar için böyle bir engel oluşturduğunu merak edebiliriz.

Tek yapmaları gerekenin, kendileri için yaratılan şeylere ulaşmak için korkuyu atlatmak olduğunu bilmiyorlar mı?

Bu koşullarda anlamadığımız şey, bir insan korkunun ortasındayken korkuyu genellikle aşılamaz hissetmesidir. Bunun içinden bir yol göremiyorlar, bu yüzden diğer taraftaki iyiliği görmek imkansız bir hal alıyor.

Birinin bu şekilde mücadele ettiğini gördüğümüzde, nezaket ve empati ile karşılık vermeliyiz. Onlara korkunun doğal olduğunu hatırlatmalıyız. İster yeni bir durumda korku olsun, ister alışkın oldukları ve rahatladıkları bir korku olsun, bunu hissetmek sorun değil. Anlamamız mümkün olmayan bir şey için onları utandırmak yerine, onlara karşı nazik olmalıyız. Onlara bu korkuyla tek başlarına yüzleşmek zorunda olmadıklarını hatırlatarak, güvence ve cesaret vermeliyiz. Ya onlarla birlikte yürürüz, ya da diğer tarafta onlarla buluşabiliriz. Her halükarda, onlarla birlikte olacağız.

Eğer böyle bir korku yaşıyorsanız, bunu hissetmenin sorun olmadığını unutmayın. Sevdiğin birine karşı nazik olacağın gibi, kendine de nazik ol. Korkunun utanç verici bir duygu olmadığını anlayın. İsteksiz olmak, korkunun üzerinden atlamadan ya da içinden geçmeden önce tereddüt etmekten iyidir. Tek başına yüzleşemediğiniz korkular için destek aramakta sorun değil.

Ama aynı zamanda istediğiniz her şeyin ve belki de ihtiyacınız olduğunu bile bilmediğiniz şeylerin bu korkunun diğer tarafında olduğunu hatırlamakta fayda var.

Okumaya devam et

Burçlar

Her Burç Güvensizliklerini Nasıl Ele Alır?

Burçların güvensizliklerini nasıl ele aldıkları, burç yorumunda artık ortaya çıkıyor.

Dilara Aydın

Yayınlandı:

Şu Tarihte:

İçeriği Oluşturan:

Her Burc Guvensizliklerini Nasil Ele Alir

Koç

Güvensizliklerini gizlerler ve kendilerine güveniyormuş gibi davranırlar.

Boğa

Güvensizliklerini makyaj, giysi ve filtrelerle örtbas ederler.

İkizler

Güvensizliklerini görmezden gelirler ve kendilerini başka şeylerle meşgul ederler.

Yengeç

Güvensizlikleri yüzünden üzülürler ve sürekli aynalarının önünde ağlarlar.

Aslan

Güvensizliklerine kafalarına takarlar ve sevmedikleri her fotoğrafı silerler.

Başak

Güvensizliklerine herkesten önce kendileriyle dalga geçerek gülerler.

Terazi

Güvensizliklerini sevmeyi ve güçlü yanlarına odaklanmayı öğrenirler.

Akrep

Güvensizliklerinden dolayı geri çekilirler ve kendilerini gizlerler.

Yay

Güvensizlikleri üzerinde o kadar çok duruyorlar ki iyi niteliklerini zar zor görebiliyorlar.

Oğlak

Kişiliklerini ve görünüşlerini değiştirerek güvensizliklerinden kurtulmaya çalışırlar.

Kova

Güvensizlikleri için endişelenmiyorlar çünkü herkesin kendi güzellik tanımı olduğunu biliyorlar.

Balık

Sürekli iltifat almak isteyerek güvensizliklerinin üzerini kapatmaya çalışırlar.

Okumaya devam et

Öne Çıkanlar